This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-09-15
Ilmoituksen numero2023-136783
TED numero2023/S 181-565326
OstajaorganisaatioIstekki Oy (2292633-0 )
PL 4000
FI-70601 Kuopio
http://www.istekki.fi
Hankinnan otsikkotiedotTIETOPYYNTÖ Potilastietojärjestelmä
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/92936/notice/136783/overview
Originaali JSON tietue136783.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausIstekki Oy kilpailuttaa potilastietojärjestelmän perus- ja erikoissairaanhoitoon Pirkanmaan (jäljempänä Pirha) ja Pohjois-Savon (jäljempänä PSHVA) hyvinvointialueille. Hankinnan taustalla on hyvinvointialueiden keskeinen strateginen tavoite omilla alueillaan yhtenäisestä potilastietojärjestelmästä, joka korvaa olemassa olevat potilastietojärjestelmät ja osaltaan mahdollistaa toimivan ja tehokkaan sote-palvelutuotannon hyvinvointialueilla. Istekki Oy on potilastietojärjestelmän hankinnassa hankintalain tarkoittama hankintayksikkö, joka toimii sidosyksikköasemassa suhteessa omistajiinsa. Istekki Oy kilpailuttaa palvelun tuottamista varten tarvittavan järjestelmän ja siihen liittyvät tuki- ja ylläpitopalvelut hankintalainsäädännön mukaisesti. PSHVA ja Pirha hankkivat kilpailutetun potilastietojärjestelmän Istekin tuottamana tietojärjestelmäpalveluna. Hyvinvointialueiden nykyinen järjestelmäkenttä on hajanainen, eli käytössä on useiden eri toimittajien järjestelmiä, ja käytössä olevat potilastietojärjestelmät ovat osin kuntakohtaisia. Nykyinen tilanne ei tue hyvinvointialueiden hoidollisia ja tiedolla johtamisen tavoitteita, ja on haasteellinen myös ylläpidon ja kehittämisen näkökulmasta. Hankinnan tavoitteena on Pirkanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueiden toimintaa ja kehittymistä tukeva, valmis potilastietojärjestelmä. Alueellisesti yhtenäinen järjestelmä tukee paitsi terveydenhuollon ammattilaisia potilastyössä, myös mm. yhtenäisten digipalveluiden kehittämistä ja tiedolla johtamista. Tämä edellyttää toimittajalta vahvaa toimituskykyä ja käyttöön valitulta tietojärjestelmältä varmaa toimivuutta terveydenhuollon toimintaympäristössä. Onnistumisen edellytyksenä on myös asiakkaiden, Istekin ja toimittajan välinen toimiva yhteistyö. Konsolidointi pyritään viemään läpi noin kahdessa vuodessa hankintapäätöksestä. Hankinnan kohteeseen sisältyvät järjestelmän käyttöönotot, käyttöoikeudet, integraatiot, järjestelmän edellyttämät sovellustoimittajan tukipalvelut sekä ylläpito- ja jatkokehityspalvelut järjestelmän käyttöajalle.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääOhjelmatuotteet ja tietojärjestelmät (48000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset