{
  "id": 136783,
  "procurementProjectId": 92936,
  "noticeNumber": "2023-136783",
  "reducedTimeLimitsForReceiptOfTenders": false,
  "corrigendumAdditionalInformation": [],
  "creatorSystem": "Cloudia Kilpailutus",
  "type": 100,
  "legalBasis": "32014L0024",
  "project": {
    "id": 92936,
    "title": "TIETOPYYNT\u00d6 Potilastietoj\u00e4rjestelm\u00e4",
    "contractType": 1,
    "procurementCategory": 1,
    "jointProcurement": false,
    "procurementLaw": [],
    "centralPurchasing": false,
    "coPurchasers": [],
    "validationState": 0,
    "organisation": {
      "id": "42e326b7-5fa5-4c29-2d4e-08d78deb351a",
      "information": {
        "officialName": "Istekki Oy",
        "nationalRegistrationNumber": "2292633-0",
        "nutsCodes": [
          "FI1"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "PL 4000",
          "postalCode": "70601",
          "town": "Kuopio",
          "country": "FI"
        },
        "email": "[email protected]",
        "mainUrl": "http:\/\/www.istekki.fi",
        "validationState": 0
      },
      "contractingAuthorityType": 64,
      "otherContractingAuthorityType": "Julkisomisteinen osakeyhti\u00f6",
      "contractingType": 0,
      "mainActivity": 1024,
      "otherMainActivity": "Informaatio- sek\u00e4 terveyden ja hyvinvoinnin teknologian palvelut",
      "mainActivityUtilities": 0,
      "validationState": 0,
      "dataSource": 0,
      "identifierMissing": false,
      "vhsStatus": 0
    },
    "state": 1,
    "defenceWorks": 0,
    "defenceSupplies": 0,
    "publish": 1,
    "agricultureWorks": 0,
    "isPrivate": false,
    "isConcluded": false,
    "tendering": 0
  },
  "lotsInfo": {
    "divisionLots": false,
    "lotsSubmittedFor": 0,
    "lotsSubmittedForQuantity": 0,
    "lotsMaxAwarded": false,
    "lotsMaxAwardedQuantity": 0,
    "lotCombinationPossible": false,
    "lotCombinationPossibleDescription": [],
    "validationState": 0
  },
  "objectDescriptions": [
    {
      "mainCpvCode": {
        "code": "48000000",
        "name": "Ohjelmatuotteet ja tietoj\u00e4rjestelm\u00e4t",
        "vocCodes": []
      },
      "quantityOrScope": [],
      "additionalCpvCodes": [],
      "nutsCodes": [
        "FI1"
      ],
      "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
      "descrProcurement": [
        "Istekki Oy kilpailuttaa potilastietoj\u00e4rjestelm\u00e4n perus- ja erikoissairaanhoitoon Pirkanmaan (j\u00e4ljemp\u00e4n\u00e4 Pirha) ja Pohjois-Savon (j\u00e4ljemp\u00e4n\u00e4 PSHVA) hyvinvointialueille. Hankinnan taustalla on hyvinvointialueiden keskeinen strateginen tavoite omilla alueillaan yhten\u00e4isest\u00e4 potilastietoj\u00e4rjestelm\u00e4st\u00e4, joka korvaa olemassa olevat potilastietoj\u00e4rjestelm\u00e4t ja osaltaan mahdollistaa toimivan ja tehokkaan sote-palvelutuotannon hyvinvointialueilla. ",
        " ",
        "Istekki Oy on potilastietoj\u00e4rjestelm\u00e4n hankinnassa hankintalain tarkoittama hankintayksikk\u00f6, joka toimii sidosyksikk\u00f6asemassa suhteessa omistajiinsa. Istekki Oy kilpailuttaa palvelun tuottamista varten tarvittavan j\u00e4rjestelm\u00e4n ja siihen liittyv\u00e4t tuki- ja yll\u00e4pitopalvelut hankintalains\u00e4\u00e4d\u00e4nn\u00f6n mukaisesti. PSHVA ja Pirha hankkivat kilpailutetun potilastietoj\u00e4rjestelm\u00e4n Istekin tuottamana tietoj\u00e4rjestelm\u00e4palveluna. ",
        " ",
        "Hyvinvointialueiden nykyinen j\u00e4rjestelm\u00e4kentt\u00e4 on hajanainen, eli k\u00e4yt\u00f6ss\u00e4 on useiden eri toimittajien j\u00e4rjestelmi\u00e4, ja k\u00e4yt\u00f6ss\u00e4 olevat potilastietoj\u00e4rjestelm\u00e4t ovat osin kuntakohtaisia. Nykyinen tilanne ei tue hyvinvointialueiden hoidollisia ja tiedolla johtamisen tavoitteita, ja on haasteellinen my\u00f6s yll\u00e4pidon ja kehitt\u00e4misen n\u00e4k\u00f6kulmasta. ",
        " ",
        "Hankinnan tavoitteena on Pirkanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueiden toimintaa ja kehittymist\u00e4 tukeva, valmis potilastietoj\u00e4rjestelm\u00e4. Alueellisesti yhten\u00e4inen j\u00e4rjestelm\u00e4 tukee paitsi terveydenhuollon ammattilaisia potilasty\u00f6ss\u00e4, my\u00f6s mm. yhten\u00e4isten digipalveluiden kehitt\u00e4mist\u00e4 ja tiedolla johtamista. T\u00e4m\u00e4 edellytt\u00e4\u00e4 toimittajalta vahvaa toimituskyky\u00e4 ja k\u00e4ytt\u00f6\u00f6n valitulta tietoj\u00e4rjestelm\u00e4lt\u00e4 varmaa toimivuutta terveydenhuollon toimintaymp\u00e4rist\u00f6ss\u00e4. Onnistumisen edellytyksen\u00e4 on my\u00f6s asiakkaiden, Istekin ja toimittajan v\u00e4linen toimiva yhteisty\u00f6. ",
        "",
        "Konsolidointi pyrit\u00e4\u00e4n viem\u00e4\u00e4n l\u00e4pi noin kahdessa vuodessa hankintap\u00e4\u00e4t\u00f6ksest\u00e4. Hankinnan kohteeseen sis\u00e4ltyv\u00e4t j\u00e4rjestelm\u00e4n k\u00e4ytt\u00f6\u00f6notot, k\u00e4ytt\u00f6oikeudet, integraatiot, j\u00e4rjestelm\u00e4n edellytt\u00e4m\u00e4t sovellustoimittajan tukipalvelut sek\u00e4 yll\u00e4pito- ja jatkokehityspalvelut j\u00e4rjestelm\u00e4n k\u00e4ytt\u00f6ajalle.",
        ""
      ],
      "disagreeAwardCriteriaToBePublished": false,
      "awardCriteria": {
        "criterionTypes": 8,
        "qualityCriteria": [],
        "costCriteria": [],
        "priceCriterion": {},
        "criterion": [],
        "criteriaStatedInProcurementDocuments": false
      },
      "estimatedValue": {
        "type": 0
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "candidateNumberRestrictions": {
        "envisagedNumber": 0,
        "envisagedMinimumNumber": 0,
        "envisagedMaximumNumber": 0,
        "selected": 0
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "tendersMustBePresentedAsElectronicCatalogs": false,
      "euFunds": {
        "procurementRelatedToEuProgram": false
      },
      "additionalInformation": [],
      "awardContract": {
        "contractAwarded": 0,
        "noAwardedContract": {
          "failureReason": 0,
          "originalNoticeSentVia": 0
        },
        "awardedContracts": []
      },
      "validationState": 0
    }
  ],
  "communicationInformation": {
    "procurementDocumentsAvailable": 0,
    "additionalInformation": 1,
    "additionalInformationAddress": {
      "officialName": "Istekki Oy",
      "nationalRegistrationNumber": "2292633-0",
      "nutsCodes": [
        "FI1"
      ],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "PL 4000",
        "postalCode": "70601",
        "town": "Kuopio",
        "country": "FI"
      },
      "email": "[email protected]",
      "mainUrl": "http:\/\/www.istekki.fi",
      "validationState": 0
    },
    "otherAddressForProcurementDocuments": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "sendTendersOption": 0,
    "electronicAddressToSendTenders": "https:\/\/tarjouspalvelu.fi\/istekki?id=474242&tpk=fcbe241a-a6f8-4dfc-ab73-5845134a16d0",
    "addressToSendTenders": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "electronicCommunicationRequiresSpecialTools": false,
    "documentsEntirelyInHilma": false,
    "specsAndAdditionalDocuments": 0,
    "validationState": 0
  },
  "contactPerson": {
    "email": "[email protected]"
  },
  "procurementObject": {
    "shortDescription": [
      "T\u00e4m\u00e4 on tietopyynt\u00f6, joka ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyynt\u00f6. Tietopyynn\u00f6n tarkoituksena on ker\u00e4t\u00e4 hankinnan kohdetta koskevaa tietoa tulevaa kilpailutusta varten. Tietopyynt\u00f6\u00f6n vastaaminen ei ole edellytys kilpailutukseen osallistumiselle. Tulevan kilpailutuksen onnistumisen varmistamiseksi olisi kuitenkin t\u00e4rke\u00e4\u00e4, ett\u00e4 tarjoajat antaisivat hankintayksik\u00f6lle mahdollisimman laajasti pyydettyj\u00e4 tietoja.  ",
      " ",
      "T\u00e4ll\u00e4 tietopyynn\u00f6ll\u00e4 kartoitetaan toimittajien valmiuksia tarjota tarjouspyynt\u00f6luonnoksella ja sen liitteiss\u00e4 esitettyjen vaatimusten mukaisia ratkaisuja. Kaikki tietopyynn\u00f6ss\u00e4, tarjouspyynt\u00f6luonnoksella ja sen liitteiss\u00e4 esitetyt tiedot ja kuvaukset ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja, jotka eiv\u00e4t sido Istekki Oy:t\u00e4. Tietopyynt\u00f6 ei velvoita Istekki Oy:t\u00e4 toteuttamaan hankintaa tietopyynn\u00f6ss\u00e4, tarjouspyynt\u00f6luonnoksella tai sen liitteiss\u00e4 kuvatulla tavalla ja tarjouskilpailu voidaan my\u00f6s j\u00e4tt\u00e4\u00e4 toteuttamatta. ",
      "",
      "Tietopyynt\u00f6vastausten k\u00e4sittelyyn osallistuu Pohjois-Savon sek\u00e4 Pirkanmaan hyvinvointialueiden sek\u00e4 n\u00e4ille ty\u00f6skentelevien, riippumattomien ja salassapitosopimukset allekirjoittaneiden ulkoisten asiantuntijoiden edustajia. Annetut tiedot k\u00e4sitell\u00e4\u00e4n luottamuksellisesti.",
      " ",
      "Tietopyynt\u00f6\u00f6n vastanneille ei makseta korvausta tietopyynt\u00f6\u00f6n vastaamisesta.",
      "",
      "TIETOPYYNT\u00d6\u00d6N VASTAAMINEN",
      "",
      "Tietopyynt\u00f6asiakirja sek\u00e4 tarjouspyynt\u00f6luonnos liitteineen tulee pyyt\u00e4\u00e4 mahdollisimman pian s\u00e4hk\u00f6postitse osoitteesta [email protected]. Tietopyynt\u00f6asiakirjassa on annettu tarkemmat ohjeet tietopyynt\u00f6\u00f6n vastaamiseksi. Pyyd\u00e4mme toimittajia antamaan tietopyynt\u00f6vastaukset viimeist\u00e4\u00e4n maanantaina 2.10.2023 klo 12.00 menness\u00e4. Vastaaminen tapahtuu s\u00e4hk\u00f6postitse osoitteeseen [email protected]. Otsikoikaa viestinne seuraavasti: \"Tietopyynt\u00f6: Potilastietoj\u00e4rjestelm\u00e4 [yrityksen nimi]\". Mahdolliset muut liitteet, esimerkiksi esitteet, voi l\u00e4hett\u00e4\u00e4 vastauksen liitteen\u00e4."
    ],
    "estimatedValue": {
      "type": 0
    },
    "estimatedValueCalculationMethod": [],
    "mainCpvCode": {
      "code": "48000000",
      "name": "Ohjelmatuotteet ja tietoj\u00e4rjestelm\u00e4t",
      "vocCodes": []
    },
    "defence": {
      "nutsCodes": [],
      "frameworkAgreement": {
        "includesFrameworkAgreement": false,
        "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
        "frameworkAgreementType": 0,
        "frameworkEnvisagedType": 0,
        "includesDynamicPurchasingSystem": false,
        "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
        "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
        "estimatedTotalValue": {
          "type": 0
        },
        "duration": {
          "type": 0,
          "canBeRenewed": false
        }
      },
      "subcontract": {
        "tendererHasToIndicateShare": false,
        "tendererHasToIndicateChange": false,
        "caMayOblige": false,
        "successfulTenderer": false,
        "successfulTendererToSpecify": false
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "totalQuantityOrScope": {
        "type": 0
      },
      "renewals": {
        "canBeRenewed": false
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformation": {
    "professionalSuitabilityRequirements": [],
    "economicCriteriaToParticipate": false,
    "economicCriteriaDescription": [],
    "economicRequiredStandards": [],
    "technicalCriteriaToParticipate": false,
    "technicalCriteriaDescription": [],
    "technicalRequiredStandards": [],
    "rulesForParticipation": [],
    "restrictedToShelteredWorkshop": false,
    "restrictedToShelteredProgram": false,
    "reservedOrganisationServiceMission": false,
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "qualificationSystemConditions": [],
    "ciriteriaForTheSelectionOfParticipants": [],
    "executionOfServiceIsReservedForProfession": false,
    "referenceToRelevantLawRegulationOrProvision": [],
    "participationIsReservedForProfession": false,
    "indicateProfession": [],
    "contractPerformanceConditions": [],
    "obligationToIndicateNamesAndProfessionalQualifications": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationDefence": {
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "otherParticularConditions": [],
    "personalSituationOfEconomicOperators": [],
    "personalSituationOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractors": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "restrictedToShelteredWorkshops": false,
    "restrictedToShelteredProgrammes": false,
    "restrictedToParticularProfession": false,
    "restrictedToParticularProfessionLaw": [],
    "staffResponsibleForExecution": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationNational": {
    "participantSuitabilityCriteria": [],
    "requiredCertifications": [],
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0,
    "reservedForShelteredWorkshopOrProgram": false
  },
  "complementaryInformation": {
    "isRecurringProcurement": false,
    "estimatedTimingForFurtherNoticePublish": [],
    "electronicOrderingUsed": false,
    "electronicInvoicingUsed": false,
    "electronicPaymentUsed": false,
    "additionalInformation": [
      "Istekki Oy on suomalainen, kasvava ja kehittyv\u00e4 noin 1300 ty\u00f6ntekij\u00e4n informaatioteknologian ja terveyden ja hyvinvoinnin teknologian asiantuntijaorganisaatio. Istekki toimii omistaja-asiakkaisiinsa n\u00e4hden sidosyksikk\u00f6n\u00e4, joka toteuttaa hankintoja omaa palvelutuotantoaan varten. Istekki Oy ei siten ole yhteishankintayksikk\u00f6. Yhti\u00f6mme vuoden 2022 liikevaihto oli noin 197 M\u20ac. ",
      "",
      "Tarjoamme omistaja-asiakkaillemme strategista kumppanuutta, kilpailukykyisi\u00e4 palveluja ja asiantuntijayhteis\u00f6n, jolla on laajaa ydinosaamista julkishallinnon ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuista. Toimimme valtakunnallisesti vahvana sosiaali- ja terveydenhuollon alan organisaatioiden ja kuntien palveluintegraattorina. Visionamme on olla t\u00e4rkeimm\u00e4n ty\u00f6n arvostettu mahdollistaja tuottaessamme palveluja noin 60:lle omistaja-asiakkaallemme ymp\u00e4ri Suomen. Istekin suurimmat toimipisteet sijaitsevat Kuopiossa, Tampereella, Jyv\u00e4skyl\u00e4ss\u00e4 ja Oulussa."
    ],
    "validationState": 0
  },
  "datePublished": "2023-09-17T12:25:12.5031446",
  "state": 2,
  "tedPublishState": 4,
  "tedSubmissionId": "20230915-006519",
  "tedPublishRequestSentDate": "2023-09-15T12:24:43",
  "tedPublicationInfo": {
    "ojs_number": "181",
    "no_doc_ojs": "2023\/S 181-565326",
    "publication_date": "2023-09-20T07:00:00",
    "ted_links": {
      "fi": "http:\/\/ted.europa.eu\/udl?uri=TED:NOTICE:565326-2023:TEXT:FI:HTML"
    }
  },
  "tedValidationErrors": [
    {
      "type": "TECH",
      "items": [
        {
          "name": "T001",
          "valid": true,
          "message": "XML file is valid against XSD."
        },
        {
          "name": "T002",
          "valid": true,
          "message": "Metadata could be retrieved from the XML file."
        },
        {
          "name": "T003",
          "valid": true,
          "message": "Unique key is active."
        }
      ]
    },
    {
      "type": "VALIDATION_RULES",
      "items": []
    }
  ],
  "noticeOjsNumber": "2023\/S 181-565326",
  "tedPublicationId": "136783-2023",
  "procedureInformation": {
    "procedureType": 0,
    "acceleratedProcedure": false,
    "justificationForAcceleratedProcedure": [],
    "contestType": 0,
    "frameworkAgreement": {
      "includesFrameworkAgreement": false,
      "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
      "frameworkAgreementType": 0,
      "frameworkEnvisagedType": 0,
      "includesDynamicPurchasingSystem": false,
      "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
      "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
      "estimatedTotalValue": {
        "type": 0
      },
      "duration": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "reductionRecourseToReduceNumberOfSolutions": false,
    "reserveRightToAwardWithoutNegotiations": false,
    "electronicAuctionWillBeUsed": false,
    "additionalInformationAboutElectronicAuction": [],
    "namesOfParticipantsAlreadySelected": [],
    "procurementGovernedByGPA": true,
    "criteriaForEvaluationOfProjects": [],
    "disagreeCriteriaForEvaluationOfProjectsPublish": false,
    "mainFeaturesAward": [],
    "validationState": 0
  },
  "tenderingInformation": {
    "languages": [],
    "tendersMustBeValidOption": 0,
    "estimatedDateOfContractNoticePublication": "2023-11-15T00:00:00",
    "tenderOpeningConditions": {},
    "defence": {
      "previousPublicationExists": false,
      "hasPreviousContractNoticeOjsNumber": false,
      "hasPreviousExAnteOjsNumber": false,
      "payableDocuments": false,
      "languageType": 0,
      "languages": [],
      "otherLanguage": false
    },
    "estimatedExecutionTimeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "validationState": 0
  },
  "rewardsAndJury": {
    "prizeAwarded": false,
    "numberAndValueOfPrizes": [],
    "detailsOfPayments": [],
    "serviceContractAwardedToWinner": false,
    "decisionOfTheJuryIsBinding": false,
    "namesOfSelectedMembersOfJury": [],
    "validationState": 0
  },
  "resultsOfContest": {
    "contestWasTerminated": false,
    "noPrizeType": 0,
    "originalNoticeSentVia": 0,
    "participantsContemplated": 0,
    "participantsSme": 0,
    "participantsForeign": 0,
    "disagreeParticipantCountPublish": false,
    "winners": [],
    "disagreeWinnersPublish": false,
    "disagreeValuePublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "tedNoDocExt": "2023-136783",
  "attachments": [],
  "hasAttachments": false,
  "changes": [],
  "isCorrigendum": false,
  "isMigrated": false,
  "isCancelled": false,
  "isContractAwardCancellationNotice": false,
  "cancelledReason": [],
  "isLatest": true,
  "language": "FI",
  "proceduresForReview": {
    "reviewBody": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "reviewProcedure": [],
    "validationState": 0
  },
  "attachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "rtpAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "pcftAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "modifications": {
    "additionalCpvCodes": [],
    "nutsCodes": [],
    "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
    "descrProcurement": [],
    "timeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "justificationForDurationOverFourYears": [],
    "justificationForDurationOverEightYears": [],
    "totalValue": {},
    "awardedToGroupOfEconomicOperators": false,
    "contractors": [],
    "description": [],
    "reason": 0,
    "reasonDescriptionEconomic": [],
    "reasonDescriptionCircumstances": [],
    "increaseBeforeModifications": {},
    "increaseAfterModifications": {},
    "validationState": 0
  },
  "contractAwardsDefence": [
    {
      "numberOfTenders": {
        "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
        "total": 0
      },
      "contractor": {
        "nutsCodes": [],
        "postalAddress": {},
        "isSmallMediumEnterprise": false,
        "validationState": 0
      },
      "estimatedValue": {},
      "contractValueType": 0,
      "finalTotalValue": {},
      "lowestOffer": {},
      "highestOffer": {},
      "annualOrMonthlyValue": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "likelyToBeSubcontracted": false,
      "valueOfSubcontract": {},
      "valueOfSubcontractNotKnown": false,
      "subcontractingDescription": [],
      "allOrCertainSubcontractsWillBeAwarded": false,
      "shareOfContractWillBeSubcontracted": false,
      "validationState": 0
    }
  ],
  "hilmaStatistics": {
    "validationState": 0
  },
  "isPrivateSmallValueProcurement": false,
  "espdRequestReferences": [],
  "hilmaSubmissionDate": "2023-09-15T12:24:12.6790653",
  "dateCreated": "2023-09-15T12:24:11.5198279",
  "dateModified": "2023-09-20T07:46:13.4141735"
}