This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-01-18
Ilmoituksen numero2023-117804
TED numero2023/S 016-043479
OstajaorganisaatioKymenlaakson hyvinvointialue (3221311-5 )
Kotkantie 41
FI-48210 Kotka
http://www.kymenhva.fi
Hankinnan otsikkotiedotHUS 679-2022 KYMEN HVA Hengityshalvauspotilaiden ympärivuorokautisten hoitotiimien järjestäminen
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/81157/notice/117804/overview
Originaali JSON tietue117804.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausKilpailutuksen kohteena on hengityshalvauspotilaiden ympärivuorokautiset hoitopalvelut. Tämän tarjouskilpailun perusteella hankitaan hoitotiimi yhden hengityshalvauspotilaan kokoaikaiseen hoitoon, tarvittaessa myös uusien hengityshalvauspotilaiden (2-3) hoitoon. Sopimuskausi on kaksi vuotta, minkä jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella (2+1 vuotta). Option käyttämisestä päätetään erikseen. Hengityshalvauspotilas on pysyvästi tai muuten pitkäaikaisesti mekaanista ventilaatiota tarvitseva potilas. Potilaat tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa kotona tai kodinomaisissa tiloissa. Hoidosta vastaa Kymenlaakson keskussairaalan keuhkopoliklinikan ylilääkäri, sekä muiden mahdollisten erikoisalojen lääkärit. Hengityshalvauspotilaan tukiosasto sijaitsee Kymenlaakson keskussairaalan vuodeosastolla K1. Hoito tapahtuu Kymenlaakso hyvinvointialueen laatiman hoitosuunnitelman mukaan. Hoito voi tapahtua potilaan kotona, Kymenlaakson hyvinvointialueen määrittämässä asumispalveluyksikössä tai laitoshoidon yksikössä. Jos potilaan terveydellinen tilanne vaatii sairaalahoitoa tai sairaalakuntoutusta, hoitotiimi seuraa mukana. Palveluntuottaja toimittaa sopimuskaudella koko hoitotiimin. Palveluntuottaja toimii hoitotiimin työnantajana ja huolehtii työnantajalle kuuluvista velvollisuuksista. Palveluntuottaja vastaa hoitotiimin sijaisjärjestelyistä, myös poikkeustilanteissa. Palveluntuottajan työntekijät sitoutuvat samoihin osaamis- ja salassapitovaatimuksiin kuin hyvinvointialueen työntekijät. Niitä ovat mm. lääkehoitoon, laiteosaamiseen ja hygieniaohjeisiin liittyvissä asioissa.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääTerveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut (85000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1C4
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset