{
  "id": 117804,
  "procurementProjectId": 81157,
  "noticeNumber": "2023-117804",
  "reducedTimeLimitsForReceiptOfTenders": false,
  "corrigendumAdditionalInformation": [],
  "creatorSystem": "Cloudia Kilpailutus",
  "type": 2100,
  "legalBasis": "32014L0024",
  "project": {
    "id": 81157,
    "title": "HUS 679-2022 KYMEN HVA Hengityshalvauspotilaiden ymp\u00e4rivuorokautisten hoitotiimien j\u00e4rjest\u00e4minen",
    "contractType": 2,
    "procurementCategory": 1,
    "jointProcurement": false,
    "procurementLaw": [],
    "centralPurchasing": false,
    "coPurchasers": [],
    "validationState": 0,
    "organisation": {
      "id": "87ad0e42-a56b-4d23-5240-08da7de8525c",
      "information": {
        "officialName": "Kymenlaakson hyvinvointialue",
        "nationalRegistrationNumber": "3221311-5",
        "nutsCodes": [
          "FI1C4"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "Kotkantie 41",
          "postalCode": "48210",
          "town": "Kotka",
          "country": "FI"
        },
        "telephoneNumber": "+358 94711",
        "email": "[email protected]",
        "contactPerson": "Marita Rekola",
        "mainUrl": "http:\/\/www.kymenhva.fi",
        "validationState": 0
      },
      "contractingAuthorityType": 4,
      "contractingType": 0,
      "mainActivity": 32,
      "mainActivityUtilities": 0,
      "validationState": 0,
      "dataSource": 0,
      "identifierMissing": false,
      "vhsStatus": 0
    },
    "state": 1,
    "defenceWorks": 0,
    "defenceSupplies": 0,
    "publish": 1,
    "agricultureWorks": 0,
    "isPrivate": false,
    "isConcluded": false,
    "tendering": 0
  },
  "lotsInfo": {
    "divisionLots": false,
    "lotsSubmittedFor": 0,
    "lotsSubmittedForQuantity": 0,
    "lotsMaxAwarded": false,
    "lotsMaxAwardedQuantity": 0,
    "lotCombinationPossible": false,
    "lotCombinationPossibleDescription": [],
    "validationState": 0
  },
  "objectDescriptions": [
    {
      "mainCpvCode": {
        "code": "85000000",
        "name": "Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut",
        "vocCodes": []
      },
      "quantityOrScope": [],
      "additionalCpvCodes": [],
      "vehicles": {
        "containsVehiclesInCertainCategories": false,
        "containsOtherThanExcludedVehicles": false,
        "lightPersonalAndCommercialVehicles": {
          "numberOfCleanVehicles": 0,
          "totalNumberOfVehicles": 0
        },
        "trucksAboveThreeAndHalfTons": {
          "numberOfCleanVehicles": 0,
          "totalNumberOfVehicles": 0
        },
        "busesWithNotAllPassengersSeated": {
          "numberOfCleanVehicles": 0,
          "totalNumberOfVehicles": 0
        }
      },
      "nutsCodes": [
        "FI1C4"
      ],
      "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
      "descrProcurement": [
        "Kilpailutuksen kohteena on hengityshalvauspotilaiden ymp\u00e4rivuorokautiset hoitopalvelut. T\u00e4m\u00e4n tarjouskilpailun perusteella hankitaan hoitotiimi yhden hengityshalvauspotilaan kokoaikaiseen hoitoon, tarvittaessa my\u00f6s uusien hengityshalvauspotilaiden (2-3) hoitoon.",
        "",
        "Sopimuskausi on kaksi vuotta, mink\u00e4 j\u00e4lkeen sopimusta on mahdollista jatkaa yhdell\u00e4 (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella (2+1 vuotta). Option k\u00e4ytt\u00e4misest\u00e4 p\u00e4\u00e4tet\u00e4\u00e4n erikseen.",
        "",
        "Hengityshalvauspotilas on pysyv\u00e4sti tai muuten pitk\u00e4aikaisesti mekaanista ventilaatiota tarvitseva potilas. Potilaat tarvitsevat ymp\u00e4rivuorokautista hoitoa kotona tai kodinomaisissa tiloissa. Hoidosta vastaa Kymenlaakson keskussairaalan keuhkopoliklinikan ylil\u00e4\u00e4k\u00e4ri, sek\u00e4 muiden mahdollisten erikoisalojen l\u00e4\u00e4k\u00e4rit. Hengityshalvauspotilaan tukiosasto sijaitsee Kymenlaakson keskussairaalan vuodeosastolla K1. Hoito tapahtuu Kymenlaakso hyvinvointialueen laatiman hoitosuunnitelman mukaan. ",
        "",
        "Hoito voi tapahtua potilaan kotona, Kymenlaakson hyvinvointialueen m\u00e4\u00e4ritt\u00e4m\u00e4ss\u00e4 asumispalveluyksik\u00f6ss\u00e4 tai laitoshoidon yksik\u00f6ss\u00e4. Jos potilaan terveydellinen tilanne vaatii sairaalahoitoa tai sairaalakuntoutusta, hoitotiimi seuraa mukana.",
        "",
        "Palveluntuottaja toimittaa sopimuskaudella koko hoitotiimin. Palveluntuottaja toimii hoitotiimin ty\u00f6nantajana ja huolehtii ty\u00f6nantajalle kuuluvista velvollisuuksista. Palveluntuottaja vastaa hoitotiimin sijaisj\u00e4rjestelyist\u00e4, my\u00f6s poikkeustilanteissa.",
        "",
        "Palveluntuottajan ty\u00f6ntekij\u00e4t sitoutuvat samoihin osaamis- ja salassapitovaatimuksiin kuin hyvinvointialueen ty\u00f6ntekij\u00e4t. Niit\u00e4 ovat mm. l\u00e4\u00e4kehoitoon, laiteosaamiseen ja hygieniaohjeisiin liittyviss\u00e4 asioissa."
      ],
      "disagreeAwardCriteriaToBePublished": false,
      "awardCriteria": {
        "criterionTypes": 8,
        "qualityCriteria": [],
        "costCriteria": [],
        "priceCriterion": {},
        "criterion": [],
        "criteriaStatedInProcurementDocuments": false
      },
      "estimatedValue": {
        "type": 0
      },
      "timeFrame": {
        "type": 3,
        "beginDate": "2023-04-01T00:00:00",
        "endDate": "2025-03-31T00:00:00",
        "canBeRenewed": false
      },
      "candidateNumberRestrictions": {
        "envisagedNumber": 0,
        "envisagedMinimumNumber": 0,
        "envisagedMaximumNumber": 0,
        "selected": 0
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "tendersMustBePresentedAsElectronicCatalogs": false,
      "euFunds": {
        "procurementRelatedToEuProgram": false
      },
      "additionalInformation": [
        "Sopimukseen sis\u00e4ltyy yksi (1) yhden (1) vuoden optio."
      ],
      "awardContract": {
        "contractAwarded": 0,
        "noAwardedContract": {
          "failureReason": 0,
          "originalNoticeSentVia": 0
        },
        "awardedContracts": []
      },
      "validationState": 0
    }
  ],
  "communicationInformation": {
    "procurementDocumentsAvailable": 1,
    "procurementDocumentsUrl": "https:\/\/tarjouspalvelu.fi\/huslogistiikka?id=421529&tpk=cfcdbfa7-ba2a-4fdc-84db-85646b5b6a83",
    "additionalInformation": 1,
    "additionalInformationAddress": {
      "officialName": "Kymenlaakson hyvinvointialue",
      "nationalRegistrationNumber": "3221311-5",
      "nutsCodes": [
        "FI1C4"
      ],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "Kotkantie 41",
        "postalCode": "48210",
        "town": "Kotka",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 94711",
      "email": "[email protected]",
      "contactPerson": "Marita Rekola",
      "mainUrl": "http:\/\/www.kymenhva.fi",
      "validationState": 0
    },
    "otherAddressForProcurementDocuments": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "sendTendersOption": 1,
    "electronicAddressToSendTenders": "https:\/\/tarjouspalvelu.fi\/huslogistiikka?id=421529&tpk=cfcdbfa7-ba2a-4fdc-84db-85646b5b6a83",
    "addressToSendTenders": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "electronicCommunicationRequiresSpecialTools": false,
    "documentsEntirelyInHilma": false,
    "specsAndAdditionalDocuments": 0,
    "validationState": 0
  },
  "contactPerson": {
    "name": "Marita Rekola",
    "email": "[email protected]",
    "phone": "+358 94711"
  },
  "procurementObject": {
    "shortDescription": [
      "Kilpailutuksen kohteena on kotona tai kodinomaisissa tiloissa asuvan hengityshalvauspotilaan ymp\u00e4rivuorokautisten hoitotiimien j\u00e4rjest\u00e4minen. "
    ],
    "estimatedValue": {
      "type": 0
    },
    "estimatedValueCalculationMethod": [],
    "mainCpvCode": {
      "code": "85000000",
      "name": "Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut",
      "vocCodes": []
    },
    "defence": {
      "nutsCodes": [],
      "frameworkAgreement": {
        "includesFrameworkAgreement": false,
        "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
        "frameworkAgreementType": 0,
        "frameworkEnvisagedType": 0,
        "includesDynamicPurchasingSystem": false,
        "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
        "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
        "estimatedTotalValue": {
          "type": 0
        },
        "duration": {
          "type": 0,
          "canBeRenewed": false
        }
      },
      "subcontract": {
        "tendererHasToIndicateShare": false,
        "tendererHasToIndicateChange": false,
        "caMayOblige": false,
        "successfulTenderer": false,
        "successfulTendererToSpecify": false
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "totalQuantityOrScope": {
        "type": 0
      },
      "renewals": {
        "canBeRenewed": false
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformation": {
    "professionalSuitabilityRequirements": [],
    "economicCriteriaToParticipate": false,
    "economicCriteriaDescription": [],
    "economicRequiredStandards": [],
    "technicalCriteriaToParticipate": false,
    "technicalCriteriaDescription": [],
    "technicalRequiredStandards": [],
    "rulesForParticipation": [],
    "restrictedToShelteredWorkshop": false,
    "restrictedToShelteredProgram": false,
    "reservedOrganisationServiceMission": false,
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "qualificationSystemConditions": [],
    "ciriteriaForTheSelectionOfParticipants": [],
    "executionOfServiceIsReservedForProfession": false,
    "referenceToRelevantLawRegulationOrProvision": [],
    "participationIsReservedForProfession": false,
    "indicateProfession": [],
    "contractPerformanceConditions": [],
    "obligationToIndicateNamesAndProfessionalQualifications": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationDefence": {
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "otherParticularConditions": [],
    "personalSituationOfEconomicOperators": [],
    "personalSituationOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractors": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "restrictedToShelteredWorkshops": false,
    "restrictedToShelteredProgrammes": false,
    "restrictedToParticularProfession": false,
    "restrictedToParticularProfessionLaw": [],
    "staffResponsibleForExecution": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationNational": {
    "participantSuitabilityCriteria": [],
    "requiredCertifications": [],
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0,
    "reservedForShelteredWorkshopOrProgram": false
  },
  "complementaryInformation": {
    "isRecurringProcurement": false,
    "estimatedTimingForFurtherNoticePublish": [],
    "electronicOrderingUsed": false,
    "electronicInvoicingUsed": true,
    "electronicPaymentUsed": false,
    "additionalInformation": [
      "Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja k\u00e4ytt\u00f6oikeussopimuksista (1397\/2016, hankintalaki). Kyseess\u00e4 on hankintalain 12 luvun mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinta. Hankinnassa k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n hankintalain 32 \u00a7:n ",
      "mukaista avointa menettely\u00e4 kuitenkin siten, ett\u00e4 seuraavassa hankintamenettelyn kuvauksessa olevat poikkeamat ohittavat hankintalain 32 \u00a7:n.",
      "",
      "HANKINTAMENETTELYN KUVAUS:",
      "Julkaisemalla hankintailmoituksen ja tarjouspyynn\u00f6n Tilaaja pyyt\u00e4\u00e4 tarjoajia j\u00e4tt\u00e4m\u00e4\u00e4n tarjouksensa tarjouspyynn\u00f6ss\u00e4 ilmoitettuun m\u00e4\u00e4r\u00e4aikaan menness\u00e4. ",
      "Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: ",
      "Tilaaja",
      "1. Avaa tarjoukset",
      "2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset, kelpoisuusehtojen ",
      "t\u00e4yttymisen ja tarvittaessa pyyt\u00e4\u00e4 tarjoajilta kelpoisuusehtojen t\u00e4yttymisen osoittavat ",
      "todistukset.",
      "3. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynn\u00f6n mukaisuuden.",
      "4. Vertailee tarjoukset.",
      "",
      "ALIHANKINTA",
      "Tarjoaja voi k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 alihankkijoita. Tarjoaja vastaa alihankkijan ty\u00f6st\u00e4 kuin omastaan suhteessa hankintayksikk\u00f6\u00f6n. Hankintayksikk\u00f6 allekirjoittaa hankintasopimuksen vain tarjouksen j\u00e4tt\u00e4neen yrityksen kanssa.",
      "",
      "Hankinnan tuottamisessa k\u00e4ytett\u00e4v\u00e4t alihankkijat on nimett\u00e4v\u00e4. Nimetyist\u00e4 alihankkijoista on annettava seuraavat tiedot:",
      "Alihankkija yrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus",
      "Alihankkijan rooli hankinnassa",
      "Yhteystiedot (ml. maa, mik\u00e4li muu kuin Suomi)",
      "",
      "Alihankkijaa koskevat tiedot tulee antaa erillisell\u00e4 liitteell\u00e4, joka ladataan osaksi tarjousta ja liite tulee nimet\u00e4 \"Alihankkijan tiedot\".",
      "Nimetyt alihankkijat katsotaan tarjoajan resursseiksi. Siksi tarjoajien on sitouduttava siihen, ett\u00e4 tarjouksessa nimetyt alihankkijat ovat k\u00e4ytett\u00e4viss\u00e4 hankinnan toteuttamiseen, mik\u00e4li tarjoaja tulee valituksi.",
      "",
      "Voittajaksi valitun tarjoajan on toimitettava suoraan palvelun tuottamiseen osallistuvista alihankkijoista vastaavat todistukset ja selvitykset kuin t\u00e4ss\u00e4 lomakkeessa on vaadittu, ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta.",
      "",
      "RYHMITTYM\u00c4",
      "Ryhmittym\u00e4n\u00e4 tarjoaminen on sallittua.",
      "Ryhmittym\u00e4n on kyett\u00e4v\u00e4 viimeist\u00e4\u00e4n sopimuksen allekirjoitushetkell\u00e4 osoittamaan yksi organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon Tilaajan kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittym\u00e4n j\u00e4senet yhdess\u00e4 vastaavat sopimusvastuista allekirjoittamalla ",
      "hankintasopimuksen.",
      "",
      "Ryhmittym\u00e4n on sitouduttava siihen, ett\u00e4 tarjouksessa nimetyt ryhmittym\u00e4n j\u00e4senet ovat k\u00e4ytett\u00e4viss\u00e4 hankinnan toteuttamiseen, mik\u00e4li ryhmittym\u00e4 tulee valituksi. Em. sitoumus velvoittaa erityisesti, koska ryhmittym\u00e4n kaikkien j\u00e4senten resurssit ja tiedot vaikuttavat kelpoisuusvaatimuksiin.",
      ""
    ],
    "validationState": 0
  },
  "datePublished": "2023-01-20T13:45:04.0866768",
  "state": 2,
  "tedPublishState": 4,
  "tedSubmissionId": "20230118-006482",
  "tedPublishRequestSentDate": "2023-01-18T13:40:33",
  "tedPublicationInfo": {
    "ojs_number": "016",
    "no_doc_ojs": "2023\/S 016-043479",
    "publication_date": "2023-01-23T08:00:00",
    "ted_links": {
      "fi": "http:\/\/ted.europa.eu\/udl?uri=TED:NOTICE:043479-2023:TEXT:FI:HTML"
    }
  },
  "tedValidationErrors": [
    {
      "type": "TECH",
      "items": [
        {
          "name": "T001",
          "valid": true,
          "message": "XML file is valid against XSD."
        },
        {
          "name": "T002",
          "valid": true,
          "message": "Metadata could be retrieved from the XML file."
        },
        {
          "name": "T003",
          "valid": true,
          "message": "Unique key is active."
        }
      ]
    },
    {
      "type": "VALIDATION_RULES",
      "items": []
    }
  ],
  "noticeOjsNumber": "2023\/S 016-043479",
  "procedureInformation": {
    "procedureType": 1,
    "acceleratedProcedure": false,
    "justificationForAcceleratedProcedure": [],
    "contestType": 0,
    "frameworkAgreement": {
      "includesFrameworkAgreement": true,
      "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
      "frameworkAgreementType": 0,
      "frameworkEnvisagedType": 0,
      "includesDynamicPurchasingSystem": false,
      "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
      "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
      "estimatedTotalValue": {
        "type": 0
      },
      "duration": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "reductionRecourseToReduceNumberOfSolutions": false,
    "reserveRightToAwardWithoutNegotiations": false,
    "electronicAuctionWillBeUsed": false,
    "additionalInformationAboutElectronicAuction": [],
    "namesOfParticipantsAlreadySelected": [],
    "procurementGovernedByGPA": false,
    "criteriaForEvaluationOfProjects": [],
    "disagreeCriteriaForEvaluationOfProjectsPublish": false,
    "mainFeaturesAward": [
      "Hankintamenettely on kuvattu tarjouspyynn\u00f6n kohdassa VI.3) Lis\u00e4tiedot.",
      "",
      "Hankinnassa perustetaan puitej\u00e4rjestely. ",
      "",
      "Puitej\u00e4rjestelyyn valitaan kaikki hyv\u00e4ksytyn tarjouksen j\u00e4tt\u00e4neet ja tarjouspyynn\u00f6n soveltuvuusvaatimukset t\u00e4ytt\u00e4v\u00e4t tarjoajat. ",
      "",
      "(Ks. kohta P\u00e4\u00e4t\u00f6ksenteon perusteet.) ",
      "Palveluntuottajat asetetaan etusijaj\u00e4rjestykseen."
    ],
    "validationState": 0
  },
  "tenderingInformation": {
    "tendersOrRequestsToParticipateDueDateTime": "2023-02-14T12:00:00",
    "languages": [
      "FI"
    ],
    "tendersMustBeValidOption": 2,
    "tendersMustBeValidForMonths": 6,
    "tenderOpeningConditions": {},
    "defence": {
      "previousPublicationExists": false,
      "hasPreviousContractNoticeOjsNumber": false,
      "hasPreviousExAnteOjsNumber": false,
      "payableDocuments": false,
      "languageType": 0,
      "languages": [],
      "otherLanguage": false
    },
    "estimatedExecutionTimeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "validationState": 0
  },
  "rewardsAndJury": {
    "prizeAwarded": false,
    "numberAndValueOfPrizes": [],
    "detailsOfPayments": [],
    "serviceContractAwardedToWinner": false,
    "decisionOfTheJuryIsBinding": false,
    "namesOfSelectedMembersOfJury": [],
    "validationState": 0
  },
  "resultsOfContest": {
    "contestWasTerminated": false,
    "noPrizeType": 0,
    "originalNoticeSentVia": 0,
    "participantsContemplated": 0,
    "participantsSme": 0,
    "participantsForeign": 0,
    "disagreeParticipantCountPublish": false,
    "winners": [],
    "disagreeWinnersPublish": false,
    "disagreeValuePublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "tedNoDocExt": "2023-117804",
  "attachments": [],
  "hasAttachments": false,
  "changes": [],
  "isCorrigendum": false,
  "isMigrated": false,
  "isCancelled": false,
  "isContractAwardCancellationNotice": false,
  "cancelledReason": [],
  "isLatest": true,
  "language": "FI",
  "proceduresForReview": {
    "reviewBody": {
      "officialName": "Markkinaoikeus",
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "S\u00f6rn\u00e4istenkatu 1",
        "postalCode": "00580",
        "town": "Helsinki",
        "country": "FI"
      },
      "telephoneNumber": "+358 295643300",
      "email": "[email protected]",
      "mainUrl": "http:\/\/www.oikeus.fi\/markkinaoikeus",
      "validationState": 0
    },
    "reviewProcedure": [],
    "validationState": 0
  },
  "attachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "rtpAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "pcftAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "modifications": {
    "additionalCpvCodes": [],
    "nutsCodes": [],
    "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
    "descrProcurement": [],
    "timeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "justificationForDurationOverFourYears": [],
    "justificationForDurationOverEightYears": [],
    "totalValue": {},
    "awardedToGroupOfEconomicOperators": false,
    "contractors": [],
    "description": [],
    "reason": 0,
    "reasonDescriptionEconomic": [],
    "reasonDescriptionCircumstances": [],
    "increaseBeforeModifications": {},
    "increaseAfterModifications": {},
    "validationState": 0
  },
  "contractAwardsDefence": [
    {
      "numberOfTenders": {
        "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
        "total": 0
      },
      "contractor": {
        "nutsCodes": [],
        "postalAddress": {},
        "isSmallMediumEnterprise": false,
        "validationState": 0
      },
      "estimatedValue": {},
      "contractValueType": 0,
      "finalTotalValue": {},
      "lowestOffer": {},
      "highestOffer": {},
      "annualOrMonthlyValue": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "likelyToBeSubcontracted": false,
      "valueOfSubcontract": {},
      "valueOfSubcontractNotKnown": false,
      "subcontractingDescription": [],
      "allOrCertainSubcontractsWillBeAwarded": false,
      "shareOfContractWillBeSubcontracted": false,
      "validationState": 0
    }
  ],
  "hilmaStatistics": {
    "energyEfficiencyConsidered": false,
    "lowCarbon": false,
    "circularEconomy": false,
    "biodiversity": false,
    "sustainableFoodProduction": false,
    "justWorkingConditions": false,
    "employmentCondition": false,
    "codeOfConduct": false,
    "innovationConsidered": false,
    "solutionNewToBuyer": false,
    "solutionNewToMarketOrIndustry": false,
    "smeParticipationConsidered": true,
    "endUserInvolved": true,
    "validationState": 0
  },
  "isPrivateSmallValueProcurement": false,
  "espdRequestReferences": [],
  "hilmaSubmissionDate": "2023-01-18T13:40:02.8608691",
  "dateCreated": "2023-01-18T13:40:02.5641478",
  "dateModified": "2023-01-23T08:00:14.2090591"
}