This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-11-17
Ilmoituksen numero2023-139608
TED numero
OstajaorganisaatioKemin kaupunki (0210427-6 )
Valtakatu 26
FI-94100 Kemi
http://www.kemi.fi
Hankinnan otsikkotiedotYksilöimättömät konsulttipalvelut ajalle 1.1.2024 - 31.12.2026 sekä mahdollinen optio 1 vuotta
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/94669/notice/139608/overview
Originaali JSON tietue139608.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausKumppanuus on yhteistyötä joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan, tehokkaan kontaktiverkon rakentamista ja avointa tiedon vaihtoa. Toimiala- ja asiakastuntemuksen parantamisella konsultti pyrkii aktiivisesti löytämään uusia ja parempia tilaajan toimintaa tukevia ratkaisuja. Yhteistyön tavoitteena on kehittää molemmille osapuolille hyötyjä tuottavaa, taloudellista ja tehokasta toimintamallia. Kumppanuussopimuksessa määritellään palvelujen tuottamiseen liittyvät palkkioperiaatteet sekä kehittämiseen liittyvät periaatteet ja kannustimet. Tarjouksia pyydetään yhdyskuntatekniikan projektinjohto- ja rakennuttamistehtävistä. Työt edellytetään tehtäväksi voimassa olevien suunnittelua ja rakentamista koskevien määräysten ja ohjeiden sekä hyvän rakentamistavan mukaisesti ammattitaitoista henkilökuntaa käyttäen. Konsultin tulee noudattaa työssään Kuntaliiton ja Ely-keskuksen ohjeita, viranomaismääräyksiä, suunnitteluohjeita sekä tienrakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia (InfraRyl). Projektinjohto- ja rakennuttamistehtävät sisältävät infran suunnitteluttamis- ja rakennuttamistehtäviä, kunnossapitourakoiden hankintapalvelutehtäviä sekä muiden erilaisten projektien valmistelu-, koordinointi –ja seurantatehtäviä sekä soveltuvin osin RT-sopimusasiakirjojen tehtäväluetteloissa määriteltyjä tehtäviä: RT 10-10575 Rakennuttamisen tehtäväluettelo RAP 95 RT 16-10466 Maa- ja vesirakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo. Konsultin toimeksiantoon projektinjohto- ja/tai rakennuttamistehtävien osalta eivät kuulu urakkalaskujen, eivätkä pistokoeluontoisesta laadunvalvonnasta aiheutuvien kustannuksien maksaminen. Em. kustannukset maksaa tilaaja, kun työt on hyväksytysti suoritettu konsultin hyväksymien laskujen perusteella. Konsultti on tilaajan luottamushenkilö, joka valvoo tilaajan etuja hankkeen eri vaiheissa. Alikonsulttien käyttäminen tarjouksessa on mahdollista, mikäli alikonsulttien osalta on esitetty kaikki pääkonsultilta pyydetyt tiedot. Alikonsulttien käyttö on hankekohtaisesti hyväksytettävä tilaajalla. Pääkonsultti vastaa alikonsultin työstä kuin omastaan.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1D7
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset