This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-11-16
Ilmoituksen numero2023-139589
TED numero
OstajaorganisaatioElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (2296962-1 )
Alvar Aallon katu 8
FI-60101 Seinäjoki
http://www.ely-keskus.fi
Hankinnan otsikkotiedotKoulutuskokeilu ja opiskeluvalmiuksien arviointi puitejärjestely
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/94651/notice/139589/overview
Originaali JSON tietue139589.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjousta koulutuskokeilusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjousvertailussa otetaan huomioon vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet. Koulutuskokeilu hankitaan TE-toimiston ja kuntakokeilujen (Seinäjoen ja Ilmajoen kuntakokeilu sekä Etelä-Pohjanmaan seudun kuntakokeilu) asiakkaille ja hankinnalle varataan optio vuonna 2025 alkaen toimintansa aloittavien työllisyysalueiden mahdollisiin tarpeisiin, joille työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy. Koulutuskokeilun tavoitteena on, että osallistuja tutustuu valitun koulutusalan sisältöön ja ammatin vaatimuksiin oman soveltuvuuden arvioimiseksi ja motivaation testaamiseksi. Tavoitteena on myös koulutukseen hakeutumiseen liittyvän suunnitelman ja sen toteuttamiskelpoisuuden arviointi sekä täsmentäminen. Koulutuskokeilun kesto on 1-10 päivää asiakaan tarpeen mukaan. Kilpailutettavan palvelun sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä 1 olevassa palvelukuvauksessa. Hankintayksikkö valitsee puitejärjestelyyn ne toimittajat, jotka täyttävät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset. Puitejärjestelyn toimittajien kanssa hankintayksikkö tekee puitesopimuksen. Puitejärjestelyyn hyväksytty tarjoaja voi saada palvelutilauksia, mutta tarjoajalla ei ole subjektiivista oikeutta tiettyyn määrään palvelua. Asiakasohjaus tapahtuu palvelun käyttäjän kirjallisella lähetteellä palveluntuottajalle. Palveluntuottajia pyritään käyttämään tasapuolisesti, mutta asiakkaan ohjautuminen perustuu asiakkaan palvelutarpeeseen. Asiakkaalla on mahdollisuus valita palveluntuottaja. Tarvittaessa valinta tapahtuu yhdessä palvelun käyttäjän kanssa. Valintaan voivat vaikuttaa suunniteltu koulutus, asiakkaan asuinpaikka, palveluntuottajan koulutustarjonta ja resurssitilanne. Etusijajärjestely on kuvattu puitesopimusmallissa ja hankittava puitejärjestelymalli on ns. ”kaikki ehdot vahvistettu” –malli. Hankintayksikkö varaa oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä palvelua. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävä hankinta toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääAikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI194
Pääasiallinen suorituspaikkaEtelä-Pohjanmaa

Sopimukset