This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-09-14
Ilmoituksen numero2023-136628
TED numero2023/S 180-564693
OstajaorganisaatioHUS-yhtymä (1567535-0 )
PL 445 (Uutistie 3 C, 01770 Vantaa)
FI-00029 HUS
http://www.hus.fi
Hankinnan otsikkotiedotTERHO-säätiön tuottaman vaativan erityistason saattohoidon hankinta Helsingin ja Uudenmaan alueelle
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen8 150 000 EUR
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/92843/notice/136628/overview
Originaali JSON tietue136628.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTERHO-säätiö ylläpitää Terhokotia, joka on saattohoitoa tuottava vaativan erityistason yksikkö Helsingissä. Tätä tarkoitusta varten Terhokodissa on vuodeosasto ja kotisairaanhoitoa. HUS vastaa Helsingin ja Uudenmaan alueen vaativan erityistason palliatiivisen ja saattohoidon järjestämisestä. Vaativan erityistason (C) saattohoidosta on kyse moniongelmaisilla potilailla, joilla on vaikeahoitoisia oireita, vaikeaa psykososiaalista tai eksistentiaalista kärsimystä, sopeutumisvaikeuksia tai sosiaalisesti haastava tilanne (esimerkiksi pienten lasten vanhemmat, nuori potilas, aivokasvainpotilaat) tai saattohoitovaihe edellyttää erityisosaamista/toimenpiteitä kuten hengityksen tukemista tai sedaatiota (esimerkiksi ALS-potilaat, pään ja kaulan alueen syöpäpotilaat). Erityistason (B) saattohoitoa tarvitsevat potilaat, joilla on nopeasti etenevä tai monioireinen sairaus, jonka hoito vaatii erityisosaamista ja hoidon saatavuutta 24/7. HUSilla ja Terhokodilla oli vuoden 2021 alussa solmittu sopimus TERHO-säätiön tuottamasta saattohoidosta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueelle ja pääkaupunkiseudun kunnille. HUS-kuntayhtymän hallitus päätti hankinnasta 14.12.2020 § 142. Päätös on nähtävillä hallituksen sähköisessä työtilassa. Kyseessä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) luvun 12 mukainen sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinta. Sopimus laadittiin olemaan voimassa kolme (3) vuotta voimaantulosta ja sopimusta olisi ollut mahdollista jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella. Palveluiden laskutus perustui vuosikustannusmalliin ja laskutettiin kuukausittain. Sopimuksen kohteena olleet palvelut olivat HUSin osalta vaativan erityistason C palveluja ja kaupunkien osalta vaativan tason B palveluja. HUSin osuus oli 11,5 paikkaa, Espoon 0,5 paikkaa, Helsingin 1,5 paikkaa ja Vantaan 0,5 paikkaa. Sote-uudistuksen yhteydessä käytiin läpi sopimusta potilaiden yhdenvertaisen hoidon saatavuuden näkökulmasta ja päädyttiin lisäämään Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen paikkalukua 1 paikkaan ja Helsingin paikkalukua 2 paikkaan kokonaispaikkaluvun säilyessä ennallaan, jolloin HUSin paikkaluku pieneni yhdellä paikalla Vantaa-Keravan hyvinvointialueen paikkaluvun pysyessä ennallaan. Keusote ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue eivät pitäneet omaa B-tason paikkojen kiintiötä tarpeellisena. Toimintalukujen perusteella Terhokodin 14 vuodeosastopaikkaa tarvitaan vaativan erityistason potilaiden vuodeosastohoitoon. HUSin Palliatiivisen keskuksen mobiilin konsultaatiotoiminnan kehittämishankkeen seurauksena on onnistuttu paremmin tunnistamaan C-tason saattohoitoa tarvitsevia potilaita erikoissairaanhoidon muista yksiköistä. Helsingin kaupunki, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ja Vantaa-Keravan hyvinvointialue toivovat, että sopimus Terhokodin 14 vuodeosastopaikasta siirtyisi kokonaisuudessaan HUSille ja siirtyviä toimintoja vastaava summa siirtyisi HUSin budjettiin, eivätkä ne näin aio hyödyntää sopimukseen sisältyvää optiota. HUSin on tullut näin neuvotella uusi sopimus TERHO-säätiön kanssa. Nyt päätetty hankinta käsittää näin neljätoista vaativan erityistason (C-taso) paikkaa. Hankinnan kesto on vuosi, jonka lisäksi hankinnassa on mahdollisuus yhden vuoden optioon (1+1 vuotta). Hankinnasta ei ole julkaistu tarjouspyyntöä tai hankintailmoitusta. Hankinnasta julkaistaan nyt suorahankintailmoitus ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääTerveyspalvelut (85100000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1B
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2023-09-11
Sopimusnumero1
MyyjätTERHO-Säätiö (FI),  0702786-3