This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-09-14
Ilmoituksen numero2023-136571
TED numero2023/S 180-563127
OstajaorganisaatioTurun kaupunki (0204819-8 )

FI- Turku
http://www.turku.fi/hankinnat
Hankinnan otsikkotiedotHenkilöstön osaamisen kehittäminen
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio2 000 000 EUR
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/92807/notice/136571/overview
Originaali JSON tietue136571.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena on koulutus ja valmennus liittyen teemaan muutoksen johtaminen ja muutoksessa elämisen taidot. Koulutuksella ja valmennuksella tuetaan henkilöstön muutoksen hallintaa ja nopeutetaan uuteen tilanteeseen sopeutumista. Tällä on merkitystä myös työyhteisön toimivuuden, tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin kannalta. Palveluiden hankinta voidaan toteuttaa joko henkilöstöhallinnon tai työyksiköiden lähijohtajien hankkimana tilanteissa, joissa on havaittu kehittämistarvetta. Lisätiedot hankinnan kohteesta on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutHenkilökunnan koulutuspalvelut (80511000)
AluekoodiFI1C1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena on koulutus ja valmennus liittyen teemaan moninaisuus yhteiskunnassa (johtaminen ja palvelut) – asukas- ja asiakaslähtöisyys palveluiden kehittämisessä, yhdenvertaisuus toiminnan kehittämisessä (yhteistyöverkostot, monikulttuurisuus, moniammatillisuus). Syrjimättömyyden tulee lähteä päättäjätasolta ja palveluiden rakenteista. Yhdenvertaisuus tulee ottaa huomioon palveluiden suunnittelussa, strategioiden laadinnassa ja toiminnan arvioinnissa. Tarvittaessa vähemmistöryhmään kuuluvia tuetaan silloin, kun he ovat vaarassa jäädä eriarvoiseen asemaan. Kulttuurisensitiivisen työotteen toteuttaminen edistää syrjimättömien palveluiden toteutumista. Palveluiden hankinta voidaan toteuttaa joko henkilöstöhallinnon tai työyksiköiden lähijohtajien hankkimana tilanteissa, joissa on havaittu kehittämistarvetta. Lisätiedot hankinnan kohteesta on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutHenkilökunnan koulutuspalvelut (80511000)
AluekoodiFI1C1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena on koulutus ja valmennus liittyen teemaan haastavat asiakastilanteet ja turvallisuus (ratkaisukeskeisyys, vuorovaikutustaidot; myös maalittaminen ja some, uhkatilanteet). Koulutettavia asioita voivat olla mm. ogelmatilanteiden rauhoittaminen, asiakaspalvelun kehittäminen (vuorovaikutuksen kehittäminen, asiakaspalautteen vastaanottaminen) ja palautuminen stressaavista tilanteista. Palveluiden hankinta voidaan toteuttaa joko henkilöstöhallinnon tai työyksiköiden esihenkilöiden hankkimana tilanteissa, joissa on havaittu kehittämistarvetta. Lisätiedot hankinnan kohteesta on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutHenkilökunnan koulutuspalvelut (80511000)
AluekoodiFI1C1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena on koulutus ja valmennus liittyen teemaan työhyvinvointia tukevan osaamisen kehittäminen: työyhteisökonfliktien selvittely ja vuorovaikutuksen kehittäminen sekä lähijohtajien taitojen kasvattaminen tässä teemassa (myös lähijohtaminen hybridityöskentelyssä) pois lukien työnohjaus, ja ennakoiva työuravalmennus. Lähijohtajatyön tukeminen ja koulutus liittyen mm seuraaviin osa-alueisiin: • ihmisten johtaminen • asioiden ja toiminnan johtaminen • muutosjohtaminen • osaamisen, motivaation ja jaksamisen johtaminen • työyhteisöongelmiin puuttuminen ja ratkominen • henkilöstöasioiden toimintatavat ja vastuut Palveluiden hankinta voidaan toteuttaa joko henkilöstöhallinnon tai työyksiköiden esihenkilöiden hankkimana tilanteissa, joissa on havaittu kehittämistarvetta. Lisätiedot hankinnan kohteesta on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutHenkilökunnan koulutuspalvelut (80511000)
AluekoodiFI1C1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena on koulutus ja valmennus liittyen teemaan palveluiden elinkaaren johtaminen: prosessijohtaminen, prosessiosaamisen kehittäminen, LEAN-menetelmät. Mm. toiminnan kuvaaminen, kehittämien ja johtaminen prosessiajattelun mukaisesti. Tavoitteena parempi ymmärrys organisaation toiminnasta sekä toiminnan standardoinnin kautta saavutettavat tehokkuushyödyt ja lisäarvo kaupungin asukkaille. Palveluiden hankinta voidaan toteuttaa joko henkilöstöhallinnon tai työyksiköiden esihenkilöiden hankkimana tilanteissa, joissa on havaittu kehittämistarvetta. Lisätiedot hankinnan kohteesta on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutHenkilökunnan koulutuspalvelut (80511000)
AluekoodiFI1C1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena on koulutus ja valmennus liittyen teemaan palvelussuhdeasioiden verkkokoulutus. Palveluiden hankinta voidaan toteuttaa joko henkilöstöhallinnon tai työyksiköiden esihenkilöiden hankkimana tilanteissa, joissa on havaittu kehittämistarvetta. Lisätiedot hankinnan kohteesta on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutHenkilökunnan koulutuspalvelut (80511000)
AluekoodiFI1C1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena on koulutus ja valmennus liittyen teemaan projekti – ja hankejohtaminen: mm. projektinhallintamenetelmät ja -prosessit, kokonaisuuksien johtaminen, roolit, muutosjohtamisen tuki ja ohjaus sekä ongelmanratkaisu. Palveluiden hankinta voidaan toteuttaa joko henkilöstöhallinnon tai työyksiköiden esihenkilöiden hankkimana tilanteissa, joissa on havaittu kehittämistarvetta. Lisätiedot hankinnan kohteesta on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutHenkilökunnan koulutuspalvelut (80511000)
AluekoodiFI1C1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena on koulutus ja valmennus liittyen teemaan digitalisaation edistäminen – asiakaspalvelun digitalisaation edistäminen sekä kuntasektorin uudenlaisten älykkäiden tietoturvallisten palveluiden mahdollistaminen (esim. robotiikka, tekoäly, IOT). Palveluiden hankinta voidaan toteuttaa joko henkilöstöhallinnon tai työyksiköiden esihenkilöiden hankkimana tilanteissa, joissa on havaittu kehittämistarvetta. Lisätiedot hankinnan kohteesta on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutHenkilökunnan koulutuspalvelut (80511000)
AluekoodiFI1C1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena on koulutus ja valmennus liittyen teemaan tiedolla johtaminen: toiminnan muutoksen mahdollistaminen tiedolla johtamisella ja digitalisaatiolla., mm. systemaattinen tiedon hallinta: tiedon saatavuus, tiedon laatu, tiedon yhteen- toimivuus ja uudelleen käytettävyys . Palveluiden hankinta voidaan toteuttaa joko henkilöstöhallinnon tai työyksiköiden esihenkilöiden hankkimana tilanteissa, joissa on havaittu kehittämistarvetta. Lisätiedot hankinnan kohteesta on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutHenkilökunnan koulutuspalvelut (80511000)
AluekoodiFI1C1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena on koulutus ja valmennus liittyen teemaan EA-koulutus: (SPR Hätäkoulutus, SPR EA1 koulutus, räätälöity EA-koulutus, esim.lasten EA-koulutus) Palveluiden hankinta voidaan toteuttaa joko henkilöstöhallinnon tai työyksiköiden esihenkilöiden hankkimana tilanteissa, joissa on havaittu kehittämistarvetta. Lisätiedot hankinnan kohteesta on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutHenkilökunnan koulutuspalvelut (80511000)
AluekoodiFI1C1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena on koulutus ja valmennus liittyen teemaan alkusammutus: Alkusammutus AS 1, räätälöity alkusammutus Palveluiden hankinta voidaan toteuttaa joko henkilöstöhallinnon tai työyksiköiden esihenkilöiden hankkimana tilanteissa, joissa on havaittu kehittämistarvetta. Lisätiedot hankinnan kohteesta on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutHenkilökunnan koulutuspalvelut (80511000)
AluekoodiFI1C1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena on koulutus ja valmennus liittyen teemaan MAPA-koulutus tai vastaava: haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta. Koulutuksen sisältö: työpaikkaväkivallan mahdollisuuden tunnistaminen ja siihen vastaaminen hoidollisesti. Sanattoman viestinnän merkitys kriisin etenemisessä. Asiakkaan rauhoittaminen ja avun tarjoaminen huolenpidon ja hyvinvoinnin periaatteita noudattaen. Palveluiden hankinta voidaan toteuttaa joko henkilöstöhallinnon tai työyksiköiden esihenkilöiden hankkimana tilanteissa, joissa on havaittu kehittämistarvetta. Lisätiedot hankinnan kohteesta on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutHenkilökunnan koulutuspalvelut (80511000)
AluekoodiFI1C1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset