This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-05-26
Ilmoituksen numero2023-129494
TED numero
OstajaorganisaatioHelsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala (0201256-6 )
PL 58200
FI-00099 HELSINGIN KAUPUNKI
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
Hankinnan otsikkotiedotKäpylän peruskoulun Untamo-rakennuksen perusparannus, vaihe 1 sisäpuolen purku-urakka, kokonaisurakka
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/88741/notice/129494/overview
Originaali JSON tietue129494.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausSisäpuolen purku-urakan kokonaisurakassa sisäpuolen purku-urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön ja Yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) tarkoittamana päätoteuttajana, joka vastaa työmaan johtovelvollisuuksista, työmaapalveluista ja työturvallisuudesta. Rakennuttaja edellyttää, että purku-urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Rakennuspaikkaa esitellään ohjatusti, tutustumiskierrokselle tulee ilmoittautua urakkaohjelman kohdan 1.3. Tutustuminen rakennuspaikkaan mukaisesti. Urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on rakennuttajan asettamien tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimusten täyttävistä tarjouksista vertailuhinnaltaan halvin. Rakennuttajana toimii Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala (Kymp), Rakennukset ja yleiset alueet, Tilat-palvelu, joka toimii myös Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaisena tilaajana. Pääurakoitsijaa edellytetään noudattamaan Helsingin kaupungin purkuohjeita: X4 Purkujätteet –yleiset vaatimukset urakoitsijalle, X6 Purkubetonimurskeen valmistus purku-urakassa ja X7 Päästöttömän työmaan vaatimukset. Lisäksi urakoitsijoita edellytetään kiinnittämään erityistä huomiota työmaan ympäristöasioiden hallintaan. Helsingin kaupunki on liittynyt vuonna 2020 Päästötön työmaa green deal -sopimukseen, jolla pyritään vähentämään työmailla syntyviä päästöjä vaiheittain. Pääurakoitsija vastaa työmaan ympäristöasioiden kokonaisuuden hallinnasta ja tilaajan asettamien ympäristövaatimusten toteutumisesta. Suosituksena on myös, että urakoitsijalla on kolmannen osapuolen todentama sertifioitu ympäristöjärjestelmä (RALA, ISO14001, Ekokompassi tai vastaava). Ympäristöjärjestelmä on tulossa vähimmäisvaatimukseksi kilpailutuksiin myöhemmin. TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Hankinnan asiakirjakokonaisuus muodostuu tarjouspyynnöstä ja sen liitteinä olevista kaupallisista ja teknisistä asiakirjoista, jotka ovat tässä tarjouspyynnössä jäljempänä mainitun linkin takana. Urakan yleisinä sopimusehtoina noudatetaan YSE 1998 -ehtoja (Rakennusurakan yleiset sopimusehdot) hankinnan muissa asiakirjoissa esille tuoduin poikkeuksin. Tarjouspyyntöaineistoa voidaan tarkentaa ja täydentää lisäkirjeillä tarjousaikana.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääPurkutyöt (45111300)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1B1
Pääasiallinen suorituspaikkaUntamontie 2, 00610 Helsinki

Sopimukset