This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-05-24
Ilmoituksen numero2023-129310
TED numero
OstajaorganisaatioPargas stad - Paraisten kaupunki / Tekniset tukipalvelut (0136082-5 )
Rantatie 28
FI-21600 Parainen
http://www.pargas.fi
Hankinnan otsikkotiedotKorppoon päiväkodin leikkipuiston peruskorjaus
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/88627/notice/129310/overview
Originaali JSON tietue129310.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausUrakkatarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Puistoon tehdään leikkipaikan perusparannus. Nykyisellään puistossa on vanhoja leikkivälineitä, joista kaikki puretaan ja tilalle asennetaan uusia leikkivälineitä. Leikkipuistossa on lisäksi vanha puistokoppi, joka puretaan pois. Huonokuntoisia pensaita ja puita poistetaan. Tilalle istutetaan uusia puita ja pensaita. Työkohteessa on johtokarttojen perusteella johtoja tai kaapeleita. Päätoteuttajan on ennen työhön ryhtymistä varmistettava työalueella olevien putkien, johtojen ja kaapeleiden yms. sijainti sekä huolehdittava niiden suojaamisesta ja mahdollisesta työnaikaisesta siirtämisestä. Asiasta on aina sovittava ao. rakenteen tai rakennelman omistajan, päätoteuttajan sekä tarvittaessa tilaajan kanssa. Liikenne: Alue on kevyen liikenteen reitin varrella. Päätoteuttajan tulee huolehtia, että ajoneuvoliikenteellä sekä kevyellä liikenteellä on turvattu kulkuyhteys koko työn ajan. Suunnitelmat liikennejärjestelyistä tulee esittää hyvissä ajoin tilaajan hyväksytettäviksi. Urakoitsijan työnjohdon tai muun työstä vastaavan henkilön pätevyysvaatimuksena on Tieturva II-koulutuksen tai vastaavan liikenteelle vaarallisen työn työturvallisuuskoulutuksen hyväksytty suorittaminen. Työntekijöillä tulee olla Tieturva I tai vastaavan koulutuksen pätevyys. Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys poikkeaa (YSE 13 §): stä seuraavasti: A Kaupalliset asiakirjat a) urakkasopimus b) selonottoneuvottelupöytäkirja* c) tarjouspyyntö liitteineen ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset d) urakkaohjelma e) turvallisuusasiakirja f) yleiset sopimusehdot YSE 1998 * g) urakoitsijan tarjous* h) InfraRYL (www.rts.fi/infraryl) määrämittausperusteet * B Tekniset asiakirjat i) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset j) työkohtainen työselostus k) sopimuspiirustus l) yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset - InfraRYL (www.rts.fi/infraryl) * m) Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella (SKTY:n julkaisu 19/1999) *Asiakirjat, jotka on merkitty *-merkinnällä, eivät kuulu toimitettaviin tarjouspyyntöasiakirjoihin.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääRakennustyöt (45000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1C1
Pääasiallinen suorituspaikkaKorppoontie 142, 21710 Korppoo

Sopimukset