This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-05-22
Ilmoituksen numero2023-129091
TED numero
OstajaorganisaatioHUS-yhtymä (1567535-0 )
Uutistie 3 C
FI-01770 Vantaa
http://www.hus.fi
Hankinnan otsikkotiedotTIETOPYYNTÖ: Verensiirtoserologia
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/88484/notice/129091/overview
Originaali JSON tietue129091.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTämä ei ole tarjouspyyntö, vaan TIETOPYYNTÖ. HUS Diagnostiikkakeskuksella on tällä hetkellä yhdeksän verikeskusta HUSin, Kymenlaakson hyvinvointialueen ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen alueella. HUS Diagnostiikkakeskuksen verikeskuksissa tutkitaan vuosittain yli satatuhatta potilasnäytettä. Nyt hankittavan analytiikan käyttötarkoituksena on tuottaa verensiirtotutkimukset kaikissa verikeskuksissa ja lisäksi erikoistutkimukset (mm. vasta-ainetunnistukset) Meilahden verikeskuksessa. Nykyiset verensiirtoserologiset täysautomaatit ovat tulossa käyttöikänsä päähän. Hankittavan analytiikan tulee sopeutua HUS Tietohallinnon toiminnallisiin sekä tietoturvavaatimuksiin. Tuotteen tulee toimia laboratorion toimintaa ohjaavissa SFS-EN ISO 15189:2013 standardeissa. Sen tulee myös täyttää muut alan ohjeistukset annettujen vaatimusten mukaisesti. Markkinavuoropuhelusta saatavia tietoja käytetään mahdollisen tulevan tarjouspyynnön valmistelussa, jotta tarjouspyyntö huomioisi parhaalla mahdollisella tavalla hankintayksikön tarpeet ja ajantasaisen markkinatilanteen. Hankintayksikkö ei sitoudu vastaamaan markkinakartoituksen perusteella saatuihin kommentteihin tai kysymyksiin. Hankintayksikkö kuitenkin varaa itselleen oikeuden jatkaa mahdollista vuoropuhelua kirjallisesti kaikkien tai osan markkinavuoropuheluun osallistuneiden toimittajien kanssa huomioiden kattavasti markkinoilla olevat toimijat. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Tietopyyntöön vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen hankintamenettelyyn osallistumista. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintamenettelyä. Kaikki tässä ennakkotietoilmoituksessa esitetyt tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja. Tietopyyntö ei sido minkäänlaiseen ratkaisuun. Toimittajille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta tai mahdolliseen tekniseen vuoropuheluun osallistumisesta. Markkinakartoitukseen osallistuminen ei sido palveluntarjoajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä se siten ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Saatuja vastauksia käsitellään luottamuksellisesti. Hankintayksikkö pyytää markkinatoimijoilta vastauksia tämän ilmoituksen kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" esitettyihin kysymyksiin. Vastaukset tähän tietopyyntöön pyydetään jättämään 7.6.2023 klo 15 mennessä.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääLääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet (33000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset