{
  "id": 129091,
  "procurementProjectId": 88484,
  "noticeNumber": "2023-129091",
  "reducedTimeLimitsForReceiptOfTenders": false,
  "corrigendumAdditionalInformation": [],
  "creatorSystem": "Cloudia Kilpailutus",
  "type": 9901,
  "project": {
    "id": 88484,
    "title": "TIETOPYYNT\u00d6: Verensiirtoserologia",
    "contractType": 1,
    "procurementCategory": 1,
    "referenceNumber": "HUS 343-2023",
    "jointProcurement": false,
    "procurementLaw": [],
    "centralPurchasing": false,
    "coPurchasers": [],
    "validationState": 0,
    "organisation": {
      "id": "a6163ac7-0308-423e-2cbd-08d78deb351a",
      "information": {
        "officialName": "HUS-yhtym\u00e4",
        "nationalRegistrationNumber": "1567535-0",
        "nutsCodes": [
          "FI1B"
        ],
        "postalAddress": {
          "streetAddress": "Uutistie 3 C",
          "postalCode": "01770",
          "town": "Vantaa",
          "country": "FI"
        },
        "email": "[email protected]",
        "mainUrl": "http:\/\/www.hus.fi",
        "validationState": 0
      },
      "contractingAuthorityType": 64,
      "otherContractingAuthorityType": "Hyvinvointiyhtym\u00e4",
      "contractingType": 0,
      "mainActivity": 0,
      "mainActivityUtilities": 0,
      "validationState": 0,
      "dataSource": 0,
      "identifierMissing": false,
      "vhsStatus": 0
    },
    "state": 1,
    "defenceWorks": 0,
    "defenceSupplies": 0,
    "publish": 2,
    "agricultureWorks": 0,
    "isPrivate": false,
    "isConcluded": false,
    "tendering": 0
  },
  "lotsInfo": {
    "divisionLots": true,
    "quantityOfLots": 0,
    "lotsSubmittedFor": 0,
    "lotsSubmittedForQuantity": 0,
    "lotsMaxAwarded": false,
    "lotsMaxAwardedQuantity": 0,
    "lotCombinationPossible": false,
    "lotCombinationPossibleDescription": [],
    "validationState": 0
  },
  "objectDescriptions": [
    {
      "mainCpvCode": {
        "code": "33000000",
        "name": "L\u00e4\u00e4ketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkil\u00f6kohtaiseen hygieniaan liittyv\u00e4t tuotteet",
        "vocCodes": []
      },
      "quantityOrScope": [],
      "additionalCpvCodes": [],
      "nutsCodes": [
        "FI1"
      ],
      "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
      "descrProcurement": [
        "T\u00e4m\u00e4 ei ole tarjouspyynt\u00f6, vaan TIETOPYYNT\u00d6.",
        "",
        "HUS Diagnostiikkakeskuksella on t\u00e4ll\u00e4 hetkell\u00e4 yhdeks\u00e4n verikeskusta HUSin, Kymenlaakson hyvinvointialueen ja Etel\u00e4-Karjalan hyvinvointialueen alueella. HUS Diagnostiikkakeskuksen verikeskuksissa tutkitaan vuosittain yli satatuhatta potilasn\u00e4ytett\u00e4. Nyt hankittavan analytiikan k\u00e4ytt\u00f6tarkoituksena on tuottaa verensiirtotutkimukset kaikissa verikeskuksissa ja lis\u00e4ksi erikoistutkimukset (mm. vasta-ainetunnistukset) Meilahden verikeskuksessa. Nykyiset verensiirtoserologiset t\u00e4ysautomaatit ovat tulossa k\u00e4ytt\u00f6ik\u00e4ns\u00e4 p\u00e4\u00e4h\u00e4n. ",
        "",
        "Hankittavan analytiikan tulee sopeutua HUS Tietohallinnon toiminnallisiin sek\u00e4 tietoturvavaatimuksiin. Tuotteen tulee toimia laboratorion toimintaa ohjaavissa SFS-EN ISO 15189:2013 standardeissa. Sen tulee my\u00f6s t\u00e4ytt\u00e4\u00e4 muut alan ohjeistukset annettujen vaatimusten mukaisesti. ",
        "",
        "",
        "",
        "Markkinavuoropuhelusta saatavia tietoja k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n mahdollisen tulevan tarjouspyynn\u00f6n valmistelussa, jotta tarjouspyynt\u00f6 huomioisi parhaalla mahdollisella tavalla hankintayksik\u00f6n tarpeet ja ajantasaisen markkinatilanteen. Hankintayksikk\u00f6 ei sitoudu vastaamaan markkinakartoituksen perusteella saatuihin kommentteihin tai kysymyksiin. Hankintayksikk\u00f6 kuitenkin varaa itselleen oikeuden jatkaa mahdollista vuoropuhelua kirjallisesti kaikkien tai osan markkinavuoropuheluun osallistuneiden toimittajien kanssa huomioiden kattavasti markkinoilla olevat toimijat.",
        "",
        "T\u00e4ll\u00e4 ilmoituksella ei pyydet\u00e4 tarjouksia. Tietopyynt\u00f6\u00f6n vastaaminen tai vastaamatta j\u00e4tt\u00e4minen ei est\u00e4 mahdolliseen hankintamenettelyyn osallistumista. Tietopyynt\u00f6 ei velvoita hankintayksikk\u00f6\u00e4 toteuttamaan varsinaista hankintamenettely\u00e4. Kaikki t\u00e4ss\u00e4 ennakkotietoilmoituksessa esitetyt tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja. Tietopyynt\u00f6 ei sido mink\u00e4\u00e4nlaiseen ratkaisuun. Toimittajille ei makseta korvausta tietopyynt\u00f6\u00f6n vastaamisesta tai mahdolliseen tekniseen vuoropuheluun osallistumisesta. Markkinakartoitukseen osallistuminen ei sido palveluntarjoajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eik\u00e4 se siten ole edellytyksen\u00e4 my\u00f6hemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Saatuja vastauksia k\u00e4sitell\u00e4\u00e4n luottamuksellisesti.",
        "",
        "Hankintayksikk\u00f6 pyyt\u00e4\u00e4 markkinatoimijoilta vastauksia t\u00e4m\u00e4n ilmoituksen kohdassa \"Hankinnan kohteen kriteerit\" esitettyihin kysymyksiin.",
        "Vastaukset t\u00e4h\u00e4n tietopyynt\u00f6\u00f6n pyydet\u00e4\u00e4n j\u00e4tt\u00e4m\u00e4\u00e4n 7.6.2023 klo 15 menness\u00e4."
      ],
      "disagreeAwardCriteriaToBePublished": false,
      "awardCriteria": {
        "criterionTypes": 8,
        "qualityCriteria": [],
        "costCriteria": [],
        "priceCriterion": {},
        "criterion": [],
        "criteriaStatedInProcurementDocuments": false
      },
      "estimatedValue": {
        "type": 0
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "candidateNumberRestrictions": {
        "envisagedNumber": 0,
        "envisagedMinimumNumber": 0,
        "envisagedMaximumNumber": 0,
        "selected": 0
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "tendersMustBePresentedAsElectronicCatalogs": false,
      "euFunds": {
        "procurementRelatedToEuProgram": false
      },
      "additionalInformation": [],
      "awardContract": {
        "contractAwarded": 0,
        "awardedContracts": []
      },
      "validationState": 0
    }
  ],
  "communicationInformation": {
    "procurementDocumentsAvailable": 0,
    "additionalInformation": 1,
    "additionalInformationAddress": {
      "officialName": "HUS-yhtym\u00e4",
      "nationalRegistrationNumber": "1567535-0",
      "nutsCodes": [
        "FI1B"
      ],
      "postalAddress": {
        "streetAddress": "Uutistie 3 C",
        "postalCode": "01770",
        "town": "Vantaa",
        "country": "FI"
      },
      "email": "[email protected]",
      "mainUrl": "http:\/\/www.hus.fi",
      "validationState": 0
    },
    "otherAddressForProcurementDocuments": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "sendTendersOption": 1,
    "electronicAddressToSendTenders": "https:\/\/tarjouspalvelu.fi\/huslogistiikka?id=461234&tpk=702196b6-c0b1-4fce-816f-e307aa72db37",
    "addressToSendTenders": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "electronicCommunicationRequiresSpecialTools": false,
    "documentsEntirelyInHilma": false,
    "specsAndAdditionalDocuments": 0,
    "validationState": 0
  },
  "contactPerson": {
    "email": "[email protected]"
  },
  "procurementObject": {
    "shortDescription": [
      "T\u00e4m\u00e4 ei ole tarjouspyynt\u00f6, vaan TIETOPYYNT\u00d6.",
      "",
      "HUS Diagnostiikkakeskuksella on t\u00e4ll\u00e4 hetkell\u00e4 yhdeks\u00e4n verikeskusta HUSin, Kymenlaakson hyvinvointialueen ja Etel\u00e4-Karjalan hyvinvointialueen alueella. HUS Diagnostiikkakeskuksen verikeskuksissa tutkitaan vuosittain yli satatuhatta potilasn\u00e4ytett\u00e4. Nyt hankittavan analytiikan k\u00e4ytt\u00f6tarkoituksena on tuottaa verensiirtotutkimukset kaikissa verikeskuksissa ja lis\u00e4ksi erikoistutkimukset (mm. vasta-ainetunnistukset) Meilahden verikeskuksessa. Nykyiset verensiirtoserologiset t\u00e4ysautomaatit ovat tulossa k\u00e4ytt\u00f6ik\u00e4ns\u00e4 p\u00e4\u00e4h\u00e4n. ",
      "",
      "Hankittavan analytiikan tulee sopeutua HUS Tietohallinnon toiminnallisiin sek\u00e4 tietoturvavaatimuksiin. Tuotteen tulee toimia laboratorion toimintaa ohjaavissa SFS-EN ISO 15189:2013 standardeissa. Sen tulee my\u00f6s t\u00e4ytt\u00e4\u00e4 muut alan ohjeistukset annettujen vaatimusten mukaisesti. ",
      "",
      "",
      "",
      "Markkinavuoropuhelusta saatavia tietoja k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n mahdollisen tulevan tarjouspyynn\u00f6n valmistelussa, jotta tarjouspyynt\u00f6 huomioisi parhaalla mahdollisella tavalla hankintayksik\u00f6n tarpeet ja ajantasaisen markkinatilanteen. Hankintayksikk\u00f6 ei sitoudu vastaamaan markkinakartoituksen perusteella saatuihin kommentteihin tai kysymyksiin. Hankintayksikk\u00f6 kuitenkin varaa itselleen oikeuden jatkaa mahdollista vuoropuhelua kirjallisesti kaikkien tai osan markkinavuoropuheluun osallistuneiden toimittajien kanssa huomioiden kattavasti markkinoilla olevat toimijat.",
      "",
      "T\u00e4ll\u00e4 ilmoituksella ei pyydet\u00e4 tarjouksia. Tietopyynt\u00f6\u00f6n vastaaminen tai vastaamatta j\u00e4tt\u00e4minen ei est\u00e4 mahdolliseen hankintamenettelyyn osallistumista. Tietopyynt\u00f6 ei velvoita hankintayksikk\u00f6\u00e4 toteuttamaan varsinaista hankintamenettely\u00e4. Kaikki t\u00e4ss\u00e4 ennakkotietoilmoituksessa esitetyt tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja. Tietopyynt\u00f6 ei sido mink\u00e4\u00e4nlaiseen ratkaisuun. Toimittajille ei makseta korvausta tietopyynt\u00f6\u00f6n vastaamisesta tai mahdolliseen tekniseen vuoropuheluun osallistumisesta. Markkinakartoitukseen osallistuminen ei sido palveluntarjoajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eik\u00e4 se siten ole edellytyksen\u00e4 my\u00f6hemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Saatuja vastauksia k\u00e4sitell\u00e4\u00e4n luottamuksellisesti.",
      "",
      "Hankintayksikk\u00f6 pyyt\u00e4\u00e4 markkinatoimijoilta vastauksia t\u00e4m\u00e4n ilmoituksen kohdassa \"Hankinnan kohteen kriteerit\" esitettyihin kysymyksiin.",
      "Vastaukset t\u00e4h\u00e4n tietopyynt\u00f6\u00f6n pyydet\u00e4\u00e4n j\u00e4tt\u00e4m\u00e4\u00e4n 7.6.2023 klo 15 menness\u00e4."
    ],
    "estimatedValue": {
      "type": 0
    },
    "estimatedValueCalculationMethod": [],
    "mainCpvCode": {
      "code": "33000000",
      "name": "L\u00e4\u00e4ketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkil\u00f6kohtaiseen hygieniaan liittyv\u00e4t tuotteet",
      "vocCodes": []
    },
    "defence": {
      "nutsCodes": [],
      "frameworkAgreement": {
        "includesFrameworkAgreement": false,
        "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
        "frameworkAgreementType": 0,
        "frameworkEnvisagedType": 0,
        "includesDynamicPurchasingSystem": false,
        "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
        "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
        "estimatedTotalValue": {
          "type": 0
        },
        "duration": {
          "type": 0,
          "canBeRenewed": false
        }
      },
      "subcontract": {
        "tendererHasToIndicateShare": false,
        "tendererHasToIndicateChange": false,
        "caMayOblige": false,
        "successfulTenderer": false,
        "successfulTendererToSpecify": false
      },
      "optionsAndVariants": {
        "variantsWillBeAccepted": false,
        "partialOffersWillBeAccepted": false,
        "options": false,
        "optionType": 0
      },
      "totalQuantityOrScope": {
        "type": 0
      },
      "renewals": {
        "canBeRenewed": false
      },
      "timeFrame": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformation": {
    "professionalSuitabilityRequirements": [],
    "economicCriteriaToParticipate": false,
    "economicCriteriaDescription": [],
    "economicRequiredStandards": [],
    "technicalCriteriaToParticipate": false,
    "technicalCriteriaDescription": [],
    "technicalRequiredStandards": [],
    "rulesForParticipation": [],
    "restrictedToShelteredWorkshop": false,
    "restrictedToShelteredProgram": false,
    "reservedOrganisationServiceMission": false,
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "qualificationSystemConditions": [],
    "ciriteriaForTheSelectionOfParticipants": [],
    "executionOfServiceIsReservedForProfession": false,
    "referenceToRelevantLawRegulationOrProvision": [],
    "participationIsReservedForProfession": false,
    "indicateProfession": [],
    "contractPerformanceConditions": [],
    "obligationToIndicateNamesAndProfessionalQualifications": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationDefence": {
    "depositsRequired": [],
    "financingConditions": [],
    "legalFormTaken": [],
    "otherParticularConditions": [],
    "personalSituationOfEconomicOperators": [],
    "personalSituationOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "economicCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractors": [],
    "economicCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperators": [],
    "technicalCriteriaOfEconomicOperatorsMinimum": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractors": [],
    "technicalCriteriaOfSubcontractorsMinimum": [],
    "restrictedToShelteredWorkshops": false,
    "restrictedToShelteredProgrammes": false,
    "restrictedToParticularProfession": false,
    "restrictedToParticularProfessionLaw": [],
    "staffResponsibleForExecution": false,
    "validationState": 0
  },
  "conditionsInformationNational": {
    "participantSuitabilityCriteria": [],
    "requiredCertifications": [],
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0,
    "reservedForShelteredWorkshopOrProgram": false
  },
  "complementaryInformation": {
    "isRecurringProcurement": false,
    "estimatedTimingForFurtherNoticePublish": [],
    "electronicOrderingUsed": false,
    "electronicInvoicingUsed": false,
    "electronicPaymentUsed": false,
    "additionalInformation": [],
    "validationState": 0
  },
  "datePublished": "2023-05-22T12:22:59.1130938",
  "state": 2,
  "tedPublishState": 0,
  "tedValidationErrors": [],
  "procedureInformation": {
    "procedureType": 0,
    "acceleratedProcedure": false,
    "justificationForAcceleratedProcedure": [],
    "contestType": 0,
    "frameworkAgreement": {
      "includesFrameworkAgreement": false,
      "includesConclusionOfFrameworkAgreement": false,
      "frameworkAgreementType": 0,
      "frameworkEnvisagedType": 0,
      "includesDynamicPurchasingSystem": false,
      "dynamicPurchasingSystemInvolvesAdditionalPurchasers": false,
      "dynamicPurchasingSystemWasTerminated": false,
      "estimatedTotalValue": {
        "type": 0
      },
      "duration": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      }
    },
    "reductionRecourseToReduceNumberOfSolutions": false,
    "reserveRightToAwardWithoutNegotiations": false,
    "electronicAuctionWillBeUsed": false,
    "additionalInformationAboutElectronicAuction": [],
    "namesOfParticipantsAlreadySelected": [],
    "procurementGovernedByGPA": false,
    "criteriaForEvaluationOfProjects": [],
    "disagreeCriteriaForEvaluationOfProjectsPublish": false,
    "mainFeaturesAward": [],
    "validationState": 0
  },
  "tenderingInformation": {
    "tendersOrRequestsToParticipateDueDateTime": "2023-06-07T15:00:00",
    "languages": [
      "EN",
      "FI"
    ],
    "tendersMustBeValidOption": 0,
    "tenderOpeningConditions": {},
    "defence": {
      "previousPublicationExists": false,
      "hasPreviousContractNoticeOjsNumber": false,
      "hasPreviousExAnteOjsNumber": false,
      "payableDocuments": false,
      "languageType": 0,
      "languages": [],
      "otherLanguage": false
    },
    "estimatedExecutionTimeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "validationState": 0
  },
  "rewardsAndJury": {
    "prizeAwarded": false,
    "numberAndValueOfPrizes": [],
    "detailsOfPayments": [],
    "serviceContractAwardedToWinner": false,
    "decisionOfTheJuryIsBinding": false,
    "namesOfSelectedMembersOfJury": [],
    "validationState": 0
  },
  "resultsOfContest": {
    "contestWasTerminated": false,
    "noPrizeType": 0,
    "originalNoticeSentVia": 0,
    "participantsContemplated": 0,
    "participantsSme": 0,
    "participantsForeign": 0,
    "disagreeParticipantCountPublish": false,
    "winners": [],
    "disagreeWinnersPublish": false,
    "disagreeValuePublish": false,
    "validationState": 0
  },
  "attachments": [],
  "hasAttachments": false,
  "changes": [],
  "isCorrigendum": false,
  "isMigrated": false,
  "isCancelled": false,
  "isContractAwardCancellationNotice": false,
  "cancelledReason": [],
  "isLatest": true,
  "language": "FI",
  "proceduresForReview": {
    "reviewBody": {
      "nutsCodes": [],
      "postalAddress": {},
      "validationState": 0
    },
    "reviewProcedure": [],
    "validationState": 0
  },
  "attachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "rtpAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "pcftAttachmentInformation": {
    "description": [],
    "links": [],
    "validationState": 0
  },
  "modifications": {
    "additionalCpvCodes": [],
    "nutsCodes": [],
    "mainsiteplaceWorksDelivery": [],
    "descrProcurement": [],
    "timeFrame": {
      "type": 0,
      "canBeRenewed": false
    },
    "justificationForDurationOverFourYears": [],
    "justificationForDurationOverEightYears": [],
    "totalValue": {},
    "awardedToGroupOfEconomicOperators": false,
    "contractors": [],
    "description": [],
    "reason": 0,
    "reasonDescriptionEconomic": [],
    "reasonDescriptionCircumstances": [],
    "increaseBeforeModifications": {},
    "increaseAfterModifications": {},
    "validationState": 0
  },
  "contractAwardsDefence": [
    {
      "numberOfTenders": {
        "disagreeTenderInformationToBePublished": false,
        "total": 0
      },
      "contractor": {
        "nutsCodes": [],
        "postalAddress": {},
        "isSmallMediumEnterprise": false,
        "validationState": 0
      },
      "estimatedValue": {},
      "contractValueType": 0,
      "finalTotalValue": {},
      "lowestOffer": {},
      "highestOffer": {},
      "annualOrMonthlyValue": {
        "type": 0,
        "canBeRenewed": false
      },
      "likelyToBeSubcontracted": false,
      "valueOfSubcontract": {},
      "valueOfSubcontractNotKnown": false,
      "subcontractingDescription": [],
      "allOrCertainSubcontractsWillBeAwarded": false,
      "shareOfContractWillBeSubcontracted": false,
      "validationState": 0
    }
  ],
  "hilmaStatistics": {
    "validationState": 0
  },
  "isPrivateSmallValueProcurement": false,
  "espdRequestReferences": [],
  "hilmaSubmissionDate": "2023-05-22T12:22:59.1060669",
  "dateCreated": "2023-05-22T12:22:59.0696991",
  "dateModified": "2023-05-22T12:22:59.11375"
}