This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-01-20
Ilmoituksen numero2023-118073
TED numero
OstajaorganisaatioTornion kaupunki (0193524-6 )
Suensaarenkatu 4
FI-95400 Tornio
http://www.tornio.fi
Hankinnan otsikkotiedotTornion yleiskaava 2040, konsulttipalveluiden hankinta
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/81348/notice/118073/overview
Originaali JSON tietue118073.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausAIKATAULU JA TYÖVAIHEET Työn menestyksekkään suorittamisen kannalta keskeiset prinsiipit ovat: - kilpailutusasiakirjat: tarjouspyyntö, lähtökohtaraportti ja Tornion yleiskaava 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelma - prosessin kesto 2-3 vuotta - konsultin tuotos: kaavakartta 1:10 000 ja kaavaselostus - tiivistelmä myös ruotsinkielisenä - kaupunki vastaa prosessin juridisista vaiheista (kuulutuksien ja nähtävillä olojen järjestäminen, päätöksenteko) YLEISKAAVATYÖN SISÄLTÖ JA KONSULTIN TEHTÄVÄT Tehtävänä on laatia Tornion yleiskaava 2040 kaavakartta (mk 1:10 000) ja -selostus. Yleiskaava tulee olemaan ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa, sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Toimenpiteillä ei saa vaikeuttaa yleiskaavan toteutumista. Oikeusvaikutuksista suunnitteluun ja viranomaistoimintaan säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:ssä. Yleiskaavan oikeusvaikutukset liittyvät myös rakentamisrajoituksiin, joista säädetään MRL 43 §:ssä. Tätä yleiskaavaa ei tulla käyttämään rakennusluvan perusteena ranta-alueilla (MRL 72 §), kyläalueilla (MRL 44 § ja MRL 137 §), eikä tuulivoimarakentamisessa (MRL 77 a §). Tornion yleiskaava 2040 laadinnan pohjana käytetään edellistä voimassa olevaa koko kaupungin kattavaa yleiskaavaa: Tornion yleiskaava 2021 tarkennusalueineen. Laadinnassa hyödynnetään maksimaalisesti tuolloin laadittuja perusselvityksiä, joita päivitetään 1. viranomaisneuvotteluissa edellytetyillä tavoilla (täydennettävät, kokonaan ja/tai osittain uusittavat). Selvityksien päivitykset (tai uudet) eivät kuulu tähän toimeksiantoon, vaan niistä pyydetään erillistarjoukset tai Tornion kaupunki teettää ne omana työnään. Lisäksi suunnittelualueella sijaitsee useita oikeusvaikutteisia osayleiskaavoja, jotka eivät kuulu tähän kaavaprosessiin vaan ne lisätään päivitettävään kaava-aineistoon toteavina (ks. osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuva 9 sivulla 6): -Matkakosken ja Kukkolankosken oikeusvaikutteiset osayleiskaavat, jotka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 2.5.2001 -Kitkiäisvaaran tuulivoimapuiston (29.10.2012) ja Röyttän merituulivoimapuiston (9.6.2014) osayleiskaavat -Arction osayleiskaava (24.2.2020) -Tornion kaupungin alueella käynnissä olevat neljä oikeusvaikutteista tuulivoimaosayleiskaavaa (mikäli ne hyväksytään) -Tarjouksen liitteeksi tulee konsultin laatia työohjelma OAS:n ja lähtökohtaraportin pohjalta. Tarjouksen jättämistä varten keskeiset lähtökohta- ja taustatiedot ovat tämän Tarjouspyynnön liitteinä ja linkkeinä.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1D7
Pääasiallinen suorituspaikkaTornio

Sopimukset