This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-11-20
Ilmoituksen numero2023-139643
TED numero
OstajaorganisaatioIstekki Oy (2292633-0 )
PL 4000
FI-70601 Kuopio
https://www.istekki.fi
Hankinnan otsikkotiedotTIETOPYYNTÖ Henkilöstön hyvinvointipalvelupaketit
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/94700/notice/139643/overview
Originaali JSON tietue139643.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTämä on tietopyyntö, joka ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö. Tietopyynnön tarkoituksena on kerätä hankinnan kohdetta koskevaa tietoa tulevaa kilpailutusta varten. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle. Tulevan kilpailutuksen onnistumisen varmistamiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että tarjoajat antaisivat hankintayksikölle mahdollisimman laajasti pyydettyjä tietoja. Tietopyyntö ei velvoita Istekki Oy:tä toteuttamaan hankintaa tietopyynnössä tai sen liitteissä kuvatulla tavalla ja tarjouskilpailu voidaan myös jättää toteuttamatta. Tällä tietopyynnöllä selvitetään markkinatilannetta, ominaisuuksia, toimittajien hinnoitteluperiaatteita sekä hintatasoa. Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta tietopyynnön tekemisestä tai mahdollisiin tietopyyntöön liittyviin esittelytilaisuuksiin osallistumisesta. HANKINNAN KUVAUS Tietopyynnön kohteena on henkilöstön työhyvinvointia tukevat palvelupaketit. Istekki Oy (jatkossa Tilaaja) hankkii käyttöönsä palvelupaketit tukemaan henkilöstön työhyvinvointia ja työkykyisyyttä. Hyvinvointipalvelupaketit tuovat ennaltaehkäisevää psykologista keskustelutukea ja palvelua jaksamisen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. Tilaajalla ei ole tarvetta palveluille, jotka ovat päällekkäisiä työterveyshuollon kautta hankittujen palveluiden kanssa. Palvelulla tulee vastata kokonaisvaltaisesti Tilaajan henkilöstön erilaisiin jaksamista ja hyvinvointia haastaviin tarpeisiin työ- ja yksityiselämä huomioiden. Tällaisia haasteita ovat esim. työn kuormittavuus, stressi, jaksamisen haasteet, motivaation puute, uniongelmat tai siviilielämän haasteet. Tällä hankinnalla haetaan apua ja tukea varhaiseen vaiheeseen ennen kuin ongelmat ehtivät vaikeutua tai kroonistua. Palvelun tulee olla räätälöitävissä osallistujan tilanteeseen sopivaksi. Palvelun tulee olla helposti saatavilla matalalla kynnyksellä. Palvelun tulee olla anonyymia. Palvelun tulee vastata yksittäisten työntekijöiden ja koko työyhteisön tarpeisiin. Palvelun tulee huomioida myös esihenkilötyötä tekevät ja heidän omat sekä rooliin liittyvät tarpeet. Palvelun tulee tukea myös työn sujuvuuden lisäämistä. Tilaajalla työskentelee noin 1500 työntekijää, joista esihenkilötehtävissä noin 150. Palvelut tuotetaan laadukkaasti etänä eikä erillisiä sovelluksia ole tarpeen asentaa käyttäjän laitteille. Palveluntuottajan tulee pystyä tarjoamaan kaikki tarjouspyynnössä kuvatut palvelut. Osallistujan palvelusta saama hyöty tulee voida todentaa ja siitä tulee raportoida Tilaajalle. Palvelu tulee voida ottaa käyttöön samanaikaisesti vähintään 50 henkilölle. Mahdollisesti tulevan hankinnan laajuus sekä hankinnan osapuolet täsmentyvät tarjouspyynnön valmistelun edetessä. TIETOPYYNTÖÖN VASTAAMINEN Tietopyyntöön tulee vastata viimeistään 28.11.2023 klo 09.00 mennessä. Annetut tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Pyydämme antamaan vastaukset erillisellä liitteellä esitettynä. Tietopyynnön liitteenä on Tietopyyntökysymykset, jossa esitetään tietopyyntöön liittyviä kysymyksiä. Voitte liittää vastaukseenne myös esitteitä. Pyydämme liittämään tietopyyntövastaukset ja mahdolliset esitteet Tarjouspalvelun kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit ”Liitä tietopyyntövastaukset” ja ”Liitä mahdolliset esitteet”. Lisätietokysymyksiä ei tässä vaiheessa oteta vastaan. MARKKINAVUOROPUHELU Tässä hankinnassa käytetään kirjallista markkinavuoropuhelua, erillisiä markkinavuoropuhelutapaamisia ei järjestetä. Markkinavuoropuhelu tullaan toteuttamaan suomen kielellä. Markkinoilla toimivien potentiaalisten tarjoajien on mahdollista saada erillisestä pyynnöstä alustavat kilpailutusdokumentit kommentoitavaksi ennen varsinaisen tarjouspyynnön julkaisua.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääHenkilökunnan koulutuspalvelut (80511000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
Aluekoodi
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset