This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-11-16
Ilmoituksen numero2023-139593
TED numero
OstajaorganisaatioJyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (1006550-2 )
Rajakatu 35
FI-40200 Jyväskylä
http://www.jamk.fi
Hankinnan otsikkotiedotJamk - CRM Asiakashallintajärjestelmän kehittämistyö
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/94654/notice/139593/overview
Originaali JSON tietue139593.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausJyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk) kilpailuttaa teknistä kumppania, kolmeksi vuodeksi (2024–2026) ja yhdeksi optiovuodeksi (2027, option käyttöönotosta päätetään erikseen). Kumppanin kanssa toteutetaan asiakashallintajärjestelmään, Microsoft Dynamics 365:een (MSD365), liittyvät kehitysprojektit. Aluksi kumppanin kanssa suunnitellaan yhteistyössä kehittämisprojektit, joista ensimmäisenä on markkinointiautomaatiojärjestelmän vaihtaminen ClickDimensionista Microsoft Dynamics Marketingiin, tai vastaavaan, maaliskuun 2024 loppuun mennessä. Samassa yhteydessä otetaan käyttöön tapahtumahallinta osana markkinointiautomaatiota ja asiakashallintaa. Edellä mainitun jälkeen yhteistyötä jatketaan yhdessä sovittavalla tavalla. Jamkin asiakashallintajärjestelmän kehittämistyön tueksi kilpailutettavan teknisen kumppanin hankinnan tavoitteena on kehittää edelleen asiakaslähtöisen datan systemaattista ja tehokasta sekä käyttäjäystävällistä käyttöä palveluliiketoiminnassa, markkinoinnissa, tapahtumahallinnassa ja TKI-työssä sekä luoda pelisäännöt asiakastiedon yhteiselle hyödyntämiselle. Microsoft Dynamics 365:tä (MSD365) on käyttöönoton jälkeen (2014) kehitetty vähän järjestelmätasolla. Integraatioita Jamkin muihin järjestelmiin ei ole tehty, joten MSD365:n käyttö on jäänyt osin irralliseksi. Lisäksi nykyiseen MSD365:ssä kiinni olevaan markkinointiautomaatiojärjestelmään haetaan tehoja sekä kustannussäästöä. Teknisen kumppanin asiantuntemuksen avulla valittavilla automaatioilla, integraatioilla ja prosesseilla suunnataan resursseja tehokkaammin, tuetaan päätöksenteon prosesseja kattavalla ja ajantasaisella raportoinnilla sekä varmistetaan tietosuojavaatimusten täyttyminen. Jatkossa tapahtumienhallinta ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) asiakastiedot tulee sisällyttää osaksi MSD 365:ssä olevaa asiakasdataa ja siten saada ne osaksi systemaattista asiakaspalvelua ja sisäisiä prosesseja. Kehittämistyön aikana selvitetään yhdessä valittavan kumppanin kanssa asiakastietojen automaattisen päivityksen mahdollisuutta, jotta tietojen ajantasaisuus varmistuu. Kumppanilta edellytetään kehittävää otetta, yhteistyökykyä sekä referenssejä Microsoft Dynamics 365-osaajana.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääTietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI193
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset