This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-01-20
Ilmoituksen numero2023-118066
TED numero2023/S 018-050645
OstajaorganisaatioEtelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (3221323-8 )
Hanneksenrinne 7
FI-60220 Seinäjoki
https://www.hyvaep.fi
Hankinnan otsikkotiedotTietopyyntö - Valmisortoosit
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/81344/notice/118066/overview
Originaali JSON tietue118066.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTietopyyntö koskee Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen Alueellisen apuvälinekeskuksen lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettäviä valmisortooseja. Ortoosi luovutetaan yleensä asiakkaalle ensin kokeilukäyttöön ja mikäli kokeilun perusteella ortoosin käytöllä on merkittävä hyöty päivittäisessä toiminnassa ja siten selvä vaste toimintakykyyn, se voidaan luovuttaa asiakkaalle lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä. Tilapäisen toimintakyvyn alentumisen vuoksi asiakas voi saada ortoosin myös lyhytaikalainaan. Valmisortooseilla tarkoitetaan tässä lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettäviä vartalon ja selkärangan ortooseja sekä ylä- ja alaraajaortooseja. Tuotteiden lisävarusteineen tulee olla koti- ja lainaamokäyttöön soveltuvia eli uudelleen eri asiakkaille lainattavia. Apuvälineitä tulee pystyä puhdistamaan kotioloissa ja terveydenhuollon yksiköissä niin, että ortoosi on mahdollista uudelleen lainata. Pyydämme toimittajia toimittamaan sähköisesti tuote-esitteet alla mainituista tuotteista sekä tieto tuotteiden pesuohjeista ja tarvittavista huoltotoimenpiteistä. Tarvittaessa pidetään tuote-esittelyt erikseen. PEUKALOTUKI LYHYT Käyttötarkoitus: Sovelluttava henkilölle, jolla on pitkäaikainen toimintakyvyn haitta johtuen peukalon CMC- nivelen tai CMC- ja MP-nivelen ongelmista ja tarve CMC-nivelen tai CMC- ja MP-nivelen tuentaan toiminnallisissa tilanteissa ja arjen toiminnoissa. Ns. yleistuki, joka ei rajoita ranteen liikkuvuutta. Sovelluttava lainaamokäyttöön, joten ortoosilta edellytetään säätövaraa. PEUKALON MP- NIVELTUKI Käyttötarkoitus: Sovelluttava henkilöille, joilla on toimintakyvyn haitta johtuen MP-nivelen ongelmista ja tarve MP-nivelen tuentaan, kuten esim. peukalon nivelsidevamman jälkitila ja muut kiputilat. Eduksi katsotaan että tuki mahdollistaa pinsettiotteen käytön. Ns. yleistuki, joka ei rajoita ranteen liikkuvuutta. Sovelluttava lainaamokäyttöön, joten ortoosilta edellytetään säätövaraa. POLVIORTOOSIT, POLVENARTROOSITUKI, MEDIAALI- JA LATERAALIPUOLEN KEVENNYS Käyttötarkoitus: Sovelluttava henkilölle, jolla on pitkäaikainen toimintakyvyn haitta johtuen polvinivelen artroosin aiheuttamista kiputiloista. Ortoosin on kevennettävä polvinivelen mediaali- tai lateraalipuolen kuormitusta toiminnallisissa tilanteissa ja arjen toiminnoissa. Ortoosin on lievitettävä kipua ja parannettava polvinivelen toimivuutta. Sovelluttava lainaamokäyttöön. OLKANIVELEN ORTOOSIT Käyttötarkoitus: Sovelluttava henkilölle, jolla on pitkäaikainen toimintakyvyn haitta johtuen yläraajan halvausoireista esim. aivoinfarktin seurauksena. Ortoosin on tuettava ja kannatteltava velttoa yläraajaa. Ortoosin on parannettava olkanivelen asentoa ja suojattava olkanivelrakenteita. Sovelluttava lainaamokäyttöön. PITKÄ RANNETUKI Käyttötarkoitus: Sovelluttava henkilölle, jolla on pitkäaikainen toimintakyvyn haitta johtuen ranteen ongelmista ja tarve tukea ja rajoittaa voimakkaasti esim. ranteen fleksio-ekstensioliikettä. Sovelluttava istuvuudeltaan sekä muodokkaalle että hoikalle käsivarrelle. Sovelluttava lainaamokäyttöön. Tuotteiden tulee täyttää Suomen lakien ja asetusten vaatimukset, EU-direktiivien ja "Lain terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista" edellyttämät vaatimukset. Tuotteiden on täytettävä tuotteelle määrättyjen standardien ja direktiivien vaatimukset sekä olla CE-merkitty. Varaamme oikeuden esittää lisäkysymyksiä toimittajille, mikäli se koetaan tarpeelliseksi kilpailutuksen edistämisen kannalta. Mahdolliset lisäkysymykset esitetään tietopyyntöön osallistuneille sähköisesti. Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta, eikä vastaamisesta aiheutuvista kustannuksista. Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei toisin ole säädetty. Jos tietopyyntöön annetussa vastauksessa on liikesalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja, pyydetään ne ilmoittamaan selvästi liikesalaiseksi merkityllä erillisellä liitteellä. Tietopyyntöön annetut vastaukset tulevat pääsääntöisesti julkiseksi vasta, kun mahdollisessa erillisessä tarjouskilpailussa tehdään päätös ja sopimus. Pyydämme tarjoajia vastaamaan tietopyyntöön 3.2.2023 klo 12:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] otsikolla: Valmisortoosit
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI194
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä
Sopimusnumero
Myyjät