This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-09-19
Ilmoituksen numero2022-108585
TED numero
OstajaorganisaatioOulun kaupunki (0187690-1 )
PL 12
FI-90015 Oulun kaupunki
https://www.ouka.fi/oulu/digi
Hankinnan otsikkotiedotTietopyyntö Verkkopalveluiden laadunvalvontatyökalu
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/75380/notice/108585/overview
Originaali JSON tietue108585.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTämä on tietopyyntö, jolla kartoitetaan markkinoilla tarjolla olevia, tässä tietopyynnössä kuvatun kaltaisia verkkopalvelun saavutettavuuden ja laadun valvontaan tarkoitettuja työkaluja. Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankinnan ennakkoilmoitus. Päätökset mahdollisen hankintaprosessin käynnistämisestä tehdään markkinakartoituksen jälkeen.  TIETOPYYNNÖN KOHDE: Tietopyynnön avulla haetaan verkkopalveluiden laadunvalvontaan tarkoitettua työkalua, jolla pystytään paikantamaan sivuston virheitä ja parantamaan palvelun laatutasoa. Työkalun avulla haetaan ratkaisua erityisesti verkkopalvelun saavutettavuuden ja helppokäyttöisyyden parantamiseen. Työkalun avulla löydetään kirjoitusvirheet, katkenneet linkit sekä vanhentunut sisältö. Palvelun avulla tunnistetaan sivun saavutettavuuspuutteet ja palvelu tarjoaa ehdotuksia niiden korjaamiseen. Palvelun tulee tukea myös sivuston hakukoneoptimointia. Palvelussa olisi hyvä olla kattava tilastointi verkkosivuston kävijämääristä. Palveluun tulee sisältyä pääkäyttäjien tuki. Myös koulutusten rooli on tärkeää työkalun hyödyntämisessä. Työkalun koulutuksia tulee järjestää kahdesti vuodessa, esimerkiksi Teamsillä, suomeksi. Työkalun perusteella Oulun kaupungin henkilöstö voi laatia saavutettavuusselosteen verkkopalveluihinsa tai vaihtoehtoisesti työkalu tekee saavutettavuusselosteen. Oulun kaupunki toivoo löytävänsä aktiivisen kumppanin, joka tukee kaupunkia ja koko Oulu-konsernia kehityspolulla kohti saavutettavampia verkkopalveluita.  Työkalu ja palvelu kokonaisuudessaan on oltava suomen kielellä. Pyydämme vastaukset tietopyyntöön 6.10.2022 klo 12:00 mennessä.  Tietopyyntöön tulee vastata suomen kielellä. TIEDUSTELEMME NÄKEMYKSIÄNNE SEURAAVISTA ASIOISTA: 1.Mikä teistä olisi paras tapa toteuttaa hankinta? Pyydämme esittämään näkemyksiänne palvelun toteuttamisvaihtoehdoista. 2. Yksilöikää palvelunne tarkemmin. Liitteeksi voitte laittaa palvelukuvauksianne, jos mahdollista. 3. Millaisella hinnoittelumallilla tarjoatte palveluita? Millä edellytyksillä pystytte antamaan kokonaishinnan palveluille? 4. Mikä on alustava hinta-arvionne ehdottamastanne toteutuksesta? 5. Aikatauluarvionne? Onko aikataululla hinnoitteluvaikutuksia ja jos on, niin millaisia? 6. Millaisilla sopimusehdoilla tarjoatte palveluita? Voitte mahdollisuuksien mukaan liittää sopimusmallin. 7. Edellyttääkö työkalun käyttöönotto tilaajalta työtä tai koulutusta? 8. Kuvatkaa yrityksenne kokemusta kyseessä olevien palvelujen tuottamisesta. Pyydämme ilmoittamaan montako referenssiä/millaisia referenssejä teillä on hankinnan kohdetta vastaavien palvelujen tuottamisesta. 9. Onko teillä palveluksessanne (käytettävissänne) asiantuntijoita, jotka voisitte nimetä tähän hankkeeseen, keitä? 10. Kuvatkaa, miten järjestätte pääkäyttäjien tuen ja palvelun käyttäjien säännölliset koulutukset. 11. Kuvatkaa, kuinka joustavaa on lisätä uusia verkkopalveluita palveluunne myöhemmin. 12. Miten varmistatte, että Oulun kaupungilla on saatavilla aina suomenkielistä palvelua ja tukea? 13. Millä tavalla palvelunne olisi liitettävissä Drupal – ja WordPress julkaisualustoihin (esim. seurantakoodi, oma verkko-osa, jotain muuta?)? 14. Onko palvelussanne kattava tilastointi verkkosivuston kävijämääristä tai liitettävissä jokin muu yleisesti käytössä oleva kävijätilastointi palvelu? 15. Minkälaisia laajennuksia muihin digityökaluihin on valmiina käytettävissä: esim selainlaajennukset, cms-laajennukset, analytiikka jne.? Näiden tietojen lisäksi pyydämme vapaamuotoisia näkemyksiänne seikoista, joita tarjouspyyntöä tehtäessä kannattaisi huomioida. Lisätietoja varten voitte ottaa yhteyttä sähköpostitse: [email protected] Mikäli vastauksenne sisältää liike- ja ammattisalaisuuksia tai muuta salassa pidettävää tietoa, pyydämme, että yksilöitte ja merkitsette ao. tiedot selvästi.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääOhjelmatuotteet ja tietojärjestelmät (48000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1D9
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset