This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-03-10
Ilmoituksen numero2023-122630
TED numero2023/S 053-155055
OstajaorganisaatioHämeenlinnan kaupunki (0146921-4 )
PL 84
FI-13101 Hämeenlinna
https://www.hameenlinna.fi
Hankinnan otsikkotiedotPerusopetuksen oppilashallintojärjestelmä
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen322 000 EUR
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/84272/notice/122630/overview
Originaali JSON tietue122630.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausSuorahankinnan myötä päivitetään palvelusopimukset vastaamaan muuttuneita palveluympäristön vastuita ja lainalaisuuksia. Sopimuksen yhteydessä huomioidaan lisäksi muuttuneesta toimintakentästä ja lainsäädännöstä aiheutuneet järjestelmän muutostarpeet. Hankintalain 131 §:n mukaan hankintayksikkö voi julkaista vapaaehtoisesti ilmoituksen aiotusta suorahankinnasta ennen hankintasopimuksen tekemistä. Mahdollinen valitus aiotusta suorahankinnasta on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta. Mikäli asiasta ei valiteta 14 päivän kuluessa, suorahankinnasta tulee lainvoimainen, eikä hankintasopimuksen sitovuuteen voida enää muutoksenhaulla puuttua. Suorahankinnan ilmoitusmenettely ei ole hankintayksikön velvollisuus, vaan vaihtoehto hankinnan avoimuuden lisäämiseksi ja oikeussuojakeinojen tehokkuuden ohjaamiseksi. Hämeenlinnan kaupunki haluaa vapaaehtoisesti ilmoittaa suorahankinnasta, jonka perusteet se on hankintaa valmistellessaan huolellisesti selvittänyt. Suorahankintapäätös ei luo sopimussuhdetta Hämeenlinnan kaupungin ja valitun tarjoajan välille. Sopimus syntyy vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja kun hankinnasta on allekirjoitettu erillinen kirjallinen sopimus. Edellytyksenä hankintasopimuksen allekirjoittamiselle on, että valittu tarjoaja toimittaa hankintayksikölle erikseen hankintapäätöksen jälkeen pyydettävät tilaajavastuulain mukaiset selvitykset, luottokelpoisuus- ja talousraportit, rikosrekisteriotteet sekä todistuksen vastuuvakuutuksesta. Tavoite sopimuskauden alkamiselle on toukokuu 2023. Hankintalain 102 §:n 1 momentin 1-5 kohdassa mainitut tiedot: 1) hankintayksikön virallinen nimi ja yhteystiedot: Hämeenlinnan kaupunki, PL 84 (Wetteri, Wetterhoffinkatu 2), 13101 Hämeenlinna, puhelin 03 6211 (vaihde), sähköposti: [email protected] 2) hankintayksikön luonne: kunta (kaupunki), alue- tai paikallistason viranomainen, yleinen julkishallinto (tämä ilmoitus koskee erityisesti perusopetusta) 3) hankintayksikön hankinnalle antama nimi ja hankinnan kuvaus: perusopetuksen oppilashallintojärjestelmä, hankinnan kuvaus tässä ilmoituksessa 4) hintahaarukka tai ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa taikka tieto siitä, onko hankinnan ennakoitu arvo vähintään 25 §:ssä tarkoitetun kansallisen kynnysarvon suuruinen: neljän vuoden kokonaisarvoksi arvioitu noin 322 000 euroa (alv 0 %) (arvio kertakustannuksista noin 19 500 euroa ja arvio vuosikustannuksista noin 75 600 euroa) 5) hankintalaji: palveluhankinta
Hankintanimikkeistö (CPV) pääTietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muutOhjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut (72200000)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät (48000000)
Toimialakohtaiset ohjelmatuotteet (48100000)
Opetusohjelmatuotteet (48190000)
Tietojärjestelmät ja palvelimet (48800000)
AluekoodiFI1C2
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2023-03-10
Sopimusnumero
MyyjätVisma Enterprise Oy (FI),  1080465-1