This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-01-20
Ilmoituksen numero2023-118009
TED numero2023/S 018-049204
OstajaorganisaatioHelsingin Seudun Liikenne - kuntayhtymä (2274586-3 )
Opastinsilta 6A, PL 100
FI-00077 HSL
http://www.hsl.fi
Hankinnan otsikkotiedotHSL: Ohjelmistokehityksen ja -ylläpidon asiantuntijapalvelut
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen104 000 000 EUR
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/76338/notice/118009/overview
Originaali JSON tietue118009.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTähän osaan valittiin viisi (5) palveluntuottajaa ("Toimittaja"). Puitejärjestelyn kautta hankitaan kyvykkyyksiä useille eri teknologioille ja osaamisalueille ohjelmistokehitystyöhön. Tämän osan kautta voidaan hankkia yksittäisiä resursseja tai kehitystiimejä ohjelmistokehitysprojekteihin. Tiimi voi koostua osittain tai kokonaan yhden tai useamman palveluntuottajan resursseista erilaisilla allokaatioilla sekä vastuilla. Tiimien kokoonpano tarkennetaan tarvekohtaisesti. Kehitystyö tapahtuu monitoimijaympäristössä, jossa hyödynnetään rajapintoja ja valmiita ohjelmistokomponentteja sekä useita eri taustajärjestelmiä. Työ suoritetaan HSL:n ohjauksessa. Ohjelmistokehityksessämme on: • Mobiilisovellukset kaikille eri käyttöjärjestelmille • Selainsovellukset • Pilvipalveluita hyödyntävät ohjelmistokehityspalvelut • Palvelinohjelmistojen kehityspalvelut • Integraatio-ohjelmointipalvelut • Ohjelmistojen kehittämisen johtamisen ja projektinjohtopalvelut • Käyttökokemuksen suunnittelupalvelut sisältäen esim. käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelun • Viestinvälitysratkaisut • Ohjelmistoarkkitehtuuri- ja suunnittelupalvelut • Tietoturva-arkkitehtuuri- ja tietoturvasuunnittelupalvelut (esim. kontrollisuunnittelu). HSL käyttää mm. seuravia teknologioita: Front-end-kehitys • Javascript/TypeScript • HTML • CSS (preprosessoijat, esim. Sass tai LESS) • React JS • Build-työkalut (esim. Webpack) • Muut web frameworkit (esim. Vue JS, Angular JS) • Responsiiviset web-sivustot Back-end-kehitys • Java • Node.js • Python • Relaatiotietokannat (esim. Azure SQL, PostgreSQL + PostGIS, MSSQL) • NoSQL (esim. MongoDB) • Build-työkalut (esim. Maven tai Gradle) • .Net • Optimizely CMS Palveluväylät (Enterprise Service Bus) • Apache Camel • Java Spring Boot • Azure Integration Services Mobiilikehitys • Kotlin • Android • iOS (Objective C tai Swift) • React Native Cloud • Cloud (esim. Google ja Azure) Docker • Docker PaaS (esim. Kubernetes) • Continuous Integration (CI) -osaaminen • VNET (Azure VNET) • Azure Hub Firewall Ops • Linux • Linux scriptaus API-hallinta (API-management) • Azure API-management Muut • RobotFramework • GraphQL • Git • avoimen lähdekoodin ratkaisujen kehittäminen • kehitystyön aikainen testaus
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutTietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000)
Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut (72200000)
Sovellusohjelmiston ohjelmointipalvelut (72212000)
Toimialakohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut (72212100)
AluekoodiFI1B
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2023-01-05
Sopimusnumero1
MyyjätFujitsu Finland Oy (FI),  0815044-1 
Päätös päivämäärä2023-01-09
Sopimusnumero2
MyyjätVisma Consulting Oy / Twoday Oy (FI),  1988069-3 
Päätös päivämäärä2023-01-09
Sopimusnumero3
MyyjätDigia Finland Oy (FI),  1091248-4 
Päätös päivämäärä2023-01-09
Sopimusnumero4
MyyjätUnikie Oy (FI),  2679881-5 
Päätös päivämäärä2023-01-12
Sopimusnumero5
MyyjätOy IBM Finland Ab (FI),  0195876-3 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTähän osaan valittiin kolme (3) palveluntuottajaa ("Toimittaja"). Site Reliability Engineer on ohjelmistokehittäjä ja ylläpitäjä, joka on keskittynyt pilvialustojen kustannus- ja teho-optimointiin käyttäen apunaan ohjelmistotuotannosta tuttuja käytänteitä ja tuomalla nämä käytänteet osaksi organisaation pilvikehitystä. SRE-asiantuntijan tehtäviin kuuluu tuotantoympäristön pyörittäminen monitoroimalla ja automatisoimalla virhetilanteiden palautuminen normaaliksi. Tämä parantaa tuotteen saatavuutta, laatua ja lyhentää tuotejulkistuksiin kuluvaa aikaa. SRE asiantuntijat monitoroivat pilviympäristöä, antavat dataan pohjautuvia suosituksia ja tekevät optimointiin liittyviä päätöksiä yhdessä tuotekehittäjien kanssa. He myös kehittävät organisaation pilvihallintaa yhdessä organisaation vastuuhenkilöiden kanssa. SRE-asiantuntijan työhön voi kuulua mm.: • kerätä ja analysoida asiakkaan metriikkaa ja auttaa asiakasta pilviympäristönsä optimoinnissa ja vikasietoisuuden parantamisessa • auttaa ohjelmistotiimejä pilvi konfiguraation hallinnassa ja automatisoinnissa mm. IAC • osallistua muun muassa ohjelmistokehityksen suunnitteluun, pilvialustan hallintaan ja pilvialustan kapasiteettiin liittyvissä aiheissa • luoda standardoituja työkaluja ohjelmistokehittäjille, jotta aikaa markkinoille voitaisiin lyhentää • luoda pilvialustalle automaatioita hoitamaan päivittäisiä tehtäviä ja ylläpitää automaatiota • osallistua pilvialustan häiriötilanteiden ratkaisemiseen ja niistä tiedottamiseen • luoda metriikkaan pohjautuvia työkaluja SRE työn tueksi • hälytyksiin reagointi. konfigurointi ja niistä tiedottaminen • pääsynhallinnan konfiguroiminen, valvonta ja automaatio • verkkoratkaisujen konfiguroiminen, valvonta ja automaatio.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutTietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000)
AluekoodiFI1B
Pääasiallinen suorituspaikkaPasila, Helsinki

Sopimukset

Päätös päivämäärä2023-01-09
Sopimusnumero6
MyyjätNordcloud Oy (FI),  2827588-2 
Päätös päivämäärä2023-01-12
Sopimusnumero5
MyyjätOy IBM Finland Ab (FI),  0195876-3 
Päätös päivämäärä2023-01-10
Sopimusnumero7
MyyjätEY Advisory Oy (FI),  3283705-9 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTähän osaan valitaan enintään kolme (3) palveluntuottajaa ("Toimittaja"). Keskeisin komponentti tarjouspyynnön julkaisuhetkellä on tietovarasto, jota on kehitetty n. 5 vuotta 3-7 hengen tiimin voimin. Tietovarasto on HSL:n analytiikan mahdollistama Azure-ympäristön pilvikomponenteista rakennettu data platform -ratkaisu, johon pohjautuen rakennetaan tiedon raportointi-, visualisointi ja dashboard-ratkaisuja hyödyntäen erilaisia Business Intelligence -työvälineitä, esim. PowerBI. Tietovarastoa on kehitetty ketteriä menetelmiä (scrum) hyödyntäen. Tyypillisesti kehitystiimiä on HSL:n puolella ohjannut tuoteomistaja. Toimittajan puolella keskeisiä tiimin rooleja ovat olleet mm. Scrum Master, Data Engineerit (2-4 kpl) ja BI-kehittäjä.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutTietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000)
AluekoodiFI1B
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2023-01-09
Sopimusnumero6
MyyjätNordcloud Oy (FI),  2827588-2 
Päätös päivämäärä2023-01-10
Sopimusnumero7
MyyjätEY Advisory Oy (FI),  3283705-9 
Päätös päivämäärä2023-01-05
Sopimusnumero1
MyyjätFujitsu Finland Oy (FI),  0815044-1