This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2022-09-16
Ilmoituksen numero2022-108543
TED numero2022/S 182-516053
OstajaorganisaatioSansia Oy (2364760-8 )
PL 2000, Viestikatu 3
FI-70600 Kuopio
https://www.sansia.fi
Hankinnan otsikkotiedotTietotekniset asiantuntijapalvelut
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74543/notice/108543/overview
Originaali JSON tietue108543.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausOsa- alueeseen valitaan vähimmäisvaatimukset täyttävistä Toimittajista viisi (5) hinta- laatusuhteeltaan parasta. Osa- alue sisältää: Katualueiden, kaavoituksen, rakennushankkeiden 3D-mallintaminen (infra ja BIM-mallit) niiltä osin kuin se ei sisälly tavanomaiseen rakennus- ja infrasuunnitteluun - Tietomallipohjaisten hankkeiden dokumentaation kehittäminen mm. kilpailutuksia varten - Hankkeiden osallistaminen / esittelyaineiston tuottaminen * Esittelyaineistojen visualisointi: Voi olla hankkeita, missä suunnittelu tehdään kaupungin toimesta, mutta halutaan tilata erillinen visualisointi / esittelyaineisto. * Uudenlaisten tekniikoiden tuonti hanke-esittelyyn. Esim. Ar-ratkaisut - Tietomallipohjaisten hankkeiden lähtötietoaineistojen tuottaminen hankkeille (esim. laserkeilaus, maastomittaus tai ilmakuvaus.) - Rakennuttamishankkeen tiedon harmonisointi ja yhteensovittaminen (esim. Ylin yhdistelmäpinnan tai koneohjausmallien tuottaminen.) - Tietomallikoordinaattoriresurssi tukemaan hankkeiden tiedonhallinnassa (esim. suunnittelu- ja rakennushankkeet) Tilaaja arvioi, milloin tämä tehdään hankintasopimuksen 2022-2026 perusteella ja milloin tähän vaaditaan jotain tiettyä erikoisosaamista. Kun tarvitaan erikoisosaamista, jota sopimuskumppaneilla ei ole, tilataan työt esim. avoimella menettelyllä Ennakoitu arvo osa- alueen yksi (2) sopimuskauden (4 vuoden arvio) ostoista: Kuopion kaupunki 200 000 euroa Enimmäisarvo sopimuskauden ostoista 250 000 euroa. Arvio sitoumuksetta.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
AluekoodiFI1D2
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausOsa- alueeseen valitaan vähimmäisvaatimukset täyttävistä Toimittajista viisi (5) hinta- laatusuhteeltaan parasta. Osa- alue sisältää: tietoteknisten ratkaisujen soveltuvuusselvitykset - Selvitykset tarjolla olevien ratkaisujen yhteensopivuudesta muiden jo käytössä olevien ratkaisujen, laitteiden, järjestelmien, ohjelmistojen sekä ICT-arkkitehtuurilinjausten kanssa (Selvitykset voivat liittyä jonkun tietyn ratkaisun tarkasteluun tai usean markkinoilla olevan ratkaisun vertailuun yhteensopivuuden ja –toimivuuden kannalta) - Vaatimusmäärittelytyö ICT-hankintojen pohjaksi (Tilaajan tavoitteiden mukaan muodostetut toiminnalliset, ei-toiminnalliset, tekniset, tietoturva- sekä toimitus- ja dokumentaatiovaatimukset, joiden perusteella uuden ratkaisun hankinta voidaan tehdä) - Tietoturva- ja tietosuojaselvitykset, -suunnittelu ja testaukset * suoritetaan hankittavan tai laajennettavan järjestelmän puolueettomia tietosuoja- ja tietoturva-auditointeja (ml. GDPR-/ EU-lainsäädännön mukaisuus jne.) * Vaatimustenmukaisuusselvitykset ennen ratkaisutoimituksen hyväksymistä - Hankittaviin ratkaisuihin liittyvien kilpailutusprosessien fasilitointi sekä kilpailutus- ja sopimusasiakirjojen laatiminen Tilaaja arvioi, milloin tämä tehdään hankintasopimuksen 2022-2026 perusteella ja milloin tähän vaaditaan jotain tiettyä erikoisosaamista. Kun tarvitaan erikoisosaamista, jota sopimuskumppaneilla ei ole, tilataan työt esim. avoimella menettelyllä Ennakoitu arvo osa- alueen kaksi (2) sopimuskauden (4 vuoden arvio) ostoista: Kuopion kaupunki 400 000 euroa Enimmäisarvo sopimuskauden ostoista 1 000 000 euroa. Arvio sitoumuksetta.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutLiike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus (79000000)
AluekoodiFI1D2
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausOsa- alueeseen valitaan vähimmäisvaatimukset täyttävistä Toimittajista viisi (5) hinta- laatusuhteeltaan parasta. Osa- alue sisältää: Viestintäverkkojen yleissuunnitelma- ja asemakaavatasoiset suunnittelu-, ohjeistus ja dokumentointitehtävät sekä keskeisten erikoiskohteiden (julkiset rakennukset, keskeiset teletilat, datakeskukset) tarkempi rakennussuunnittelu - Suojaputkien, mikrokanavien, valokuituverkkojen, ristikytkentöjen, teletilojen, kaivojen jne. suunnittelu - ICT passiivi-infraan liittyvä kapasiteettisuunnittelu - Tietoliikenne-infran toteutuksen ja siihen liittyvien hankintojen suunnittelu (esim. eri teletoimijoiden teleinfraan liittyvien tarpeiden selvittäminen/ määrittely) - Avustaminen/ neuvonta ICT-infraan liittyvissä sopimusasioissa (esim. sopimukset teleoperaattoreiden kanssa) Tilaaja arvioi, milloin tämä tehdään hankintasopimuksen 2022-2026 perusteella ja milloin tähän vaaditaan jotain tiettyä erikoisosaamista. Kun tarvitaan erikoisosaamista, jota sopimuskumppaneilla ei ole, tilataan työt esim. avoimella menettelyllä Ennakoitu arvo osa- alueen kolme (3) sopimuskauden (4 vuoden arvio) ostoista: Kuopion kaupunki 400 000 euroa Enimmäisarvo sopimuskauden ostoista 1 000 000 euroa. Arvio sitoumuksetta.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutTietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000)
AluekoodiFI1D2
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausOsa- alueeseen valitaan vähimmäisvaatimukset täyttävistä Toimittajista viisi (5) hinta- laatusuhteeltaan parasta. Osa- alue sisältää: Älykaupunki ja paikkatietoalustaratkaisujen sekä data-alustapalveluiden suunnittelu ja kehittäminen - ICT-arkkitehtuurisuunnittelu (selvitys- ja suunnittelutyöt, joilla tuetaan Kuopion kaupungin kokonaisarkkitehtuuriin sopivien älykaupunki- ja data-alustapalvelujen kehittämistä) - Data-alustan ylläpito- ja kehitystyö (ml. IoT-ratkaisut, datan varastointi, analysointityökalut, datapörssi, koneoppiminen, tekoäly, lisätty todellisuus, virtuaalinen todellisuus) * Tilaajan käytössä olevien data-alustaratkaisujen ympärille tarvittavien/ rakennettavien lisäosien suunnittelu ja toteuttaminen * Ei koske sellaisia alustaratkaisuja/ -järjestelmiä tai niiden osia, joista on jo aiemmin tehty toimitus-, ylläpito-, kehitys- tai muita sopimuksia - Tietomallien suunnittelu ja kehittäminen * Kansainvälisellä, kansallisella ja alueellisella tasolla tai tietyllä alalla kehittyvien tietomalliratkaisujen soveltaminen tilaajan tarpeisiin. Tietomallien oltava yhteentoimivia kaupungin tietomallin kanssa. * Tarvittaessa jonkun tarvittavan tietomalliratkaisun kehittäminen - Järjestelmäintegraatioiden suunnittelu ja toteutus - API-rajapintasuunnittelu, -hallinta, –ohjelmointi, -dokumentointi ja -julkaisu - Datapalvelujen ja niiden liiketoimintamallien suunnittelu * Palvelukuvaukset, hinnoittelu * Datamarkkinapaikkojen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen - Älykaupunkitiedolla johtaminen ja datan visualisointi eri työkaluilla - Paikkatietoalustaratkaisujen suunnittelu ja kehittäminen (Tilaajan käytössä olevien paikkatietoalustaympäristöihin tapahtuva lisäosien suunnittelu ja toteuttaminen) Tilaaja arvioi, milloin tämä tehdään puitejärjestelyn 2022-2026 perusteella ja milloin tähän vaaditaan jotain tiettyä erikoisosaamista. Kun tarvitaan erikoisosaamista, jota sopimuskumppaneilla ei ole, tilataan työt esim. avoimella menettelyllä Ennakoitu arvo osa- alueen neljä (4) sopimuskauden (4 vuoden arvio) ostoista: Kuopion kaupunki 500 000 euroa Enimmäisarvo sopimuskauden ostoista 1 500 000 euroa. Arvio sitoumuksetta.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutOhjelmatuotteet ja tietojärjestelmät (48000000)
AluekoodiFI1D2
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset