This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2021-09-22
Ilmoituksen numero2021-082337
TED numero2021/S 187-487253
OstajaorganisaatioHämeenlinnan kaupunki, Tilapalvelut / talonrakennuttaminen (0146921-4 )
PL 84
FI-13101 Hämeenlinna
https://www.hameenlinna.fi/
Hankinnan otsikkotiedotRakennuttamisen konsultointipalvelut
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen658 629 EUR
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/51244/notice/82337/overview
Originaali JSON tietue82337.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausRakennuttamisen asiantuntijapalvelujen osakokonaisuudessa hankitaan seuraavia asiantuntijapalveluja: - Rakennuttaja (esim. hankkeen projektipäällikkö) Rakennuttaja toimii projektipäällikkönä ja vastaa projektin tavoitteiden saavuttamisesta sekä valvoo laatua, kustannuksia ja aikataulua. Rakennuttamistehtävien suorittamisessa noudatetaan HJR18 (2017) Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluetteloa RT 10-11284 soveltuvin osin (kts. tarjouspyynnön liite: RT Rakennuttamisen tehtävät). Rakennuttajan tehtävät on esitetty yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus. Tarjouskilpailun vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus hinnan painoarvon ollessa 70 % ja laadun painoarvon ollessa 30 %. Lisäksi kevennetyllä kilpailutuksella voidaan tarkentaa tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia toimeksiantokohtaisesti. Sopimus on määräaikainen neljä (4) vuotta. Sopimuskausi astuu voimaan aikaisintaan kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja sopijapuolet ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen. Sopimuksen irtisanomisaika on molempien sopijapuolten osalta kuusi (6) kuukautta määräaikaisuudesta huolimatta. Sopimuksen käyttäjällä on oikeus irtisanoutua vain halutuista osakokonaisuuksista. Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin. Tarjoajan tarjousasiakirjoissa antamat tiedot voidaan tarkistaa ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous hylätään.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutRakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut (71530000)
Rakennustöiden johto (71540000)
AluekoodiFI1C2
Pääasiallinen suorituspaikkaHämeenlinna

Sopimukset

Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätWSP Finland Oy (FI),  0875416-5 
Brado Oy (FI),  2728306-3 
Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy (FI),  0779955-6 
Sitowise Oy (FI),  2335445-0 
Raksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätBrado Oy (FI),  2728306-3 
Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy (FI),  0779955-6 
Sitowise Oy (FI),  2335445-0 
Raksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätRakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy (FI),  0779955-6 
Brado Oy (FI),  2728306-3 
Sitowise Oy (FI),  2335445-0 
Raksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätSitowise Oy (FI),  2335445-0 
Brado Oy (FI),  2728306-3 
Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy (FI),  0779955-6 
Raksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätRaksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
Brado Oy (FI),  2728306-3 
Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy (FI),  0779955-6 
Sitowise Oy (FI),  2335445-0 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausLVIA-asiantuntijapalvelujen osakokonaisuudessa hankitaan seuraavia asiantuntijapalveluja: - LVIA-asiantuntija Taloteknisten asiantuntijoiden tehtäviin kuuluu urakoita koskeva työmaavalvonta, suunnitteluohjaus ja takuuajan tehtävät Talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelon (RT 16-11123) mukaan (Kts. tarjouspyynnön liite: RT Talotekniikan valvontatehtävät). Taloteknisten asiantuntijoiden tehtävät on esitetty yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus. Tarjouskilpailun vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus hinnan painoarvon ollessa 70 % ja laadun painoarvon ollessa 30 %. Lisäksi kevennetyllä kilpailutuksella voidaan tarkentaa tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia toimeksiantokohtaisesti. Sopimus on määräaikainen neljä (4) vuotta. Sopimuskausi astuu voimaan aikaisintaan kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja sopijapuolet ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen. Sopimuksen irtisanomisaika on molempien sopijapuolten osalta kuusi (6) kuukautta määräaikaisuudesta huolimatta. Sopimuksen käyttäjällä on oikeus irtisanoutua vain halutuista osakokonaisuuksista. Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin. Tarjoajan tarjousasiakirjoissa antamat tiedot voidaan tarkistaa ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous hylätään.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutRakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut (71530000)
Rakennustöiden valvonta (71520000)
AluekoodiFI1C2
Pääasiallinen suorituspaikkaHämeenlinna

Sopimukset

Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätLVI-insinööritoimisto T. Lehti Oy (FI),  3104582-6 
Optireal Oy (FI),  3104799-5 
Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy (FI),  0779955-6 
Raksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
WSP Finland Oy (FI),  0875416-5 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätOptireal Oy (FI),  3104799-5 
Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy (FI),  0779955-6 
Raksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
WSP Finland Oy (FI),  0875416-5 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätRakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy (FI),  0779955-6 
Optireal Oy (FI),  3104799-5 
Raksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
WSP Finland Oy (FI),  0875416-5 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätRaksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
Optireal Oy (FI),  3104799-5 
Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy (FI),  0779955-6 
WSP Finland Oy (FI),  0875416-5 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätWSP Finland Oy (FI),  0875416-5 
Optireal Oy (FI),  3104799-5 
Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy (FI),  0779955-6 
Raksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausPuhtaudenhallinnan asiantuntijapalvelujen osakokonaisuudessa hankitaan puhtaudenhallinta-asiantuntijan palveluja, jotka pitävät sisällään seuraavat tehtävät: • Puhtausluokan P1 suunnittelun ohjaus ja määrittely urakka-asiakirjoihin sekä hankekohtaisen puhtaudenhallintaohjeen laatiminen (hankesuunnitteluvaiheessa) • Työmaan puhtaudenhallinnan seuranta ja ohjaus P1-mittauksin • P1 ilmanvaihtoasennusolosuhteiden ja -tapojen seuranta ja ohjaus • P1-koulutus rakennushankkeissa • IV-kanaviston sisäpintojen pintapölykertymän mittaus • P1 mallihuonekatselmukset toimintakoe- ja vastaanottovaiheessa • Toimintakoetta edeltävän P1 puhtaustason arviointi ja pintapölykertymän mittaus • Vastaanottoa edeltävän P1 puhtaustason arviointi ja pintapölykertymän mittaus • Muuton puhtaudenhallinnan ja irtaimiston puhdistuksen määrittely ja ohjaus • Tehostettu käyttöönottosiivouksen määrittely ja arviointi • Toimintakoe- ja vastaanottopuhtauden korjaustoimenpiteiden valvonta ja ohjaus • Kokouksiin ja katselmuksiin osallistuminen Puhtaudenhallinnan asiantuntijoiden tehtävät kuhunkin hinnoittelukohteeseen liittyen on esitetty yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus. Tarjouskilpailun vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus hinnan painoarvon ollessa 70 % ja laadun painoarvon ollessa 30 %. Lisäksi kevennetyllä kilpailutuksella voidaan tarkentaa tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia toimeksiantokohtaisesti. Sopimus on määräaikainen neljä (4) vuotta. Sopimuskausi astuu voimaan aikaisintaan kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja sopijapuolet ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen. Sopimuksen irtisanomisaika on molempien sopijapuolten osalta kuusi (6) kuukautta määräaikaisuudesta huolimatta. Sopimuksen käyttäjällä on oikeus irtisanoutua vain halutuista osakokonaisuuksista. Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin. Tarjoajan tarjousasiakirjoissa antamat tiedot voidaan tarkistaa ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous hylätään.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutRakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut (71530000)
AluekoodiFI1C2
Pääasiallinen suorituspaikkaHämeenlinna

Sopimukset

Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätHH Rakennuslogistiikka Länsi-Suomi Oy (FI),  2032233-0 
Ramboll Finland Oy (FI),  0101197-5 
Raksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
WSP Finland Oy (FI),  0875416-5 
Brado Oy (FI),  2728306-3 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätRamboll Finland Oy (FI),  0101197-5 
Raksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
WSP Finland Oy (FI),  0875416-5 
Brado Oy (FI),  2728306-3 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätRaksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
Ramboll Finland Oy (FI),  0101197-5 
WSP Finland Oy (FI),  0875416-5 
Brado Oy (FI),  2728306-3 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätWSP Finland Oy (FI),  0875416-5 
Ramboll Finland Oy (FI),  0101197-5 
Raksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
Brado Oy (FI),  2728306-3 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätBrado Oy (FI),  2728306-3 
Ramboll Finland Oy (FI),  0101197-5 
Raksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
WSP Finland Oy (FI),  0875416-5 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausKosteudenhallinnan asiantuntijapalvelujen osakokonaisuudessa hankitaan seuraavia asiantuntijapalveluja: - Kosteudenhallintakoordinaattori Kosteudenhallintakoordinaattori toimii rakennushankkeessa hankkeeseen ryhtyvän edustajana. Kosteudenhallintakoordinaattori valvoo ja ohjaa rakennushankkeen kosteudenhallinnan toteutumista koko rakentamisprosessin ajan Kuivaketju10-toimintamallin mukaisesti. Kosteudenhallintakoordinaattori laatii hankkeiden kosteudenhallintasuunnitelman yhteistyössä muiden konsulttien ja asiantuntijoiden kanssa, perehdyttää suunnittelijat Kuivaketju10 menetelmille ja toimintatavoille suunnitteluvaiheessa, perehdyttää toteuttajat hankkeen kosteudenhallintaan sekä suorittaa tarvittavan raportoinnin rakennusvalvonnalle ja loppudokumentaation tilaajalle. Kosteudenhallinnan asiantuntijoiden tehtävät on esitetty yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus. Tarjouskilpailun vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus hinnan painoarvon ollessa 70 % ja laadun painoarvon ollessa 30 %. Lisäksi kevennetyllä kilpailutuksella voidaan tarkentaa tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia toimeksiantokohtaisesti. Sopimus on määräaikainen neljä (4) vuotta. Sopimuskausi astuu voimaan aikaisintaan kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja sopijapuolet ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen. Sopimuksen irtisanomisaika on molempien sopijapuolten osalta kuusi (6) kuukautta määräaikaisuudesta huolimatta. Sopimuksen käyttäjällä on oikeus irtisanoutua vain halutuista osakokonaisuuksista. Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin. Tarjoajan tarjousasiakirjoissa antamat tiedot voidaan tarkistaa ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous hylätään.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutRakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut (71530000)
AluekoodiFI1C2
Pääasiallinen suorituspaikkaHämeenlinna

Sopimukset

Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätRakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy (FI),  0779955-6 
Raksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
WSP Finland Oy (FI),  0875416-5 
Ramboll CM Oy (FI),  0692498-4 
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy (FI),  0794541-0 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätRaksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
WSP Finland Oy (FI),  0875416-5 
Ramboll CM Oy (FI),  0692498-4 
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy (FI),  0794541-0 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätWSP Finland Oy (FI),  0875416-5 
Raksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
Ramboll CM Oy (FI),  0692498-4 
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy (FI),  0794541-0 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätRamboll CM Oy (FI),  0692498-4 
Raksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
WSP Finland Oy (FI),  0875416-5 
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy (FI),  0794541-0 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätA-Insinöörit Rakennuttaminen Oy (FI),  0794541-0 
Raksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
WSP Finland Oy (FI),  0875416-5 
Ramboll CM Oy (FI),  0692498-4 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTurvallisuuden asiantuntijapalvelujen osakokonaisuudessa hankitaan turvallisuuskoordinaattorin palveluja. Turvallisuuskoordinaattori huolehtii rakennuttajan työturvallisuustehtävistä. Tehtävät vaihtelevat hankkeittain, mutta pohjautuvat asetuksen Vna 205/2009 artikloihin 5-9 (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta). Turvallisuuskoordinaattori osaa luotettavasti selvittää rakennuksen turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien toimenpiteiden syyt. Hän osaa laatia ja toteuttaa turvallisuusasiakirjat, turvallisuussäännöt sekä menettelyohjeet siten, että se toteuttaa lain vaatimat standardit. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät on esitetty yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus. Tarjouskilpailun vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus hinnan painoarvon ollessa 70 % ja laadun painoarvon ollessa 30 %. Lisäksi kevennetyllä kilpailutuksella voidaan tarkentaa tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia toimeksiantokohtaisesti. Sopimus on määräaikainen neljä (4) vuotta. Sopimuskausi astuu voimaan aikaisintaan kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja sopijapuolet ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen. Sopimuksen irtisanomisaika on molempien sopijapuolten osalta kuusi (6) kuukautta määräaikaisuudesta huolimatta. Sopimuksen käyttäjällä on oikeus irtisanoutua vain halutuista osakokonaisuuksista. Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin. Tarjoajan tarjousasiakirjoissa antamat tiedot voidaan tarkistaa ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous hylätään.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutRakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut (71530000)
AluekoodiFI1C2
Pääasiallinen suorituspaikkaHämeenlinna

Sopimukset

Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätRakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy (FI),  0779955-6 
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (FI),  1514298-4 
Raksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
Sitowise Oy (FI),  2335445-0 
WSP Finland Oy (FI),  0875416-5 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätRakennuttajatoimisto HTJ Oy (FI),  1514298-4 
Raksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
Sitowise Oy (FI),  2335445-0 
WSP Finland Oy (FI),  0875416-5 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätRaksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (FI),  1514298-4 
Sitowise Oy (FI),  2335445-0 
WSP Finland Oy (FI),  0875416-5 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätSitowise Oy (FI),  2335445-0 
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (FI),  1514298-4 
Raksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
WSP Finland Oy (FI),  0875416-5 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätWSP Finland Oy (FI),  0875416-5 
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (FI),  1514298-4 
Raksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
Sitowise Oy (FI),  2335445-0 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausSähköteknisten asiantuntijapalvelujen osakokonaisuudessa hankitaan sähköteknisen asiantuntijan palveluja. Sähköteknisten asiantuntijoiden tehtäviin kuuluu urakoita koskeva työmaavalvonta, suunnitteluohjaus ja takuuajan tehtävät Talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelon (RT 16-11123) mukaan (kts. tarjouspyynnön liite: RT Talotekniikan valvontatehtävät). Sähkötöiden valvojille kuuluvat tehtäväluettelon lisäksi kohdekohtaisen valvontasuunnitelman laatiminen, kirjallisen valvontasuunnitelman mukainen raportointi sekä osallistuminen viranomaiskatselmuksiin, viikko-/urakoitsijapalavereihin ja työmaakokouksiin. Sähköteknisten asiantuntijoiden tehtävät on esitetty yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus. Tarjouskilpailun vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus hinnan painoarvon ollessa 70 % ja laadun painoarvon ollessa 30 %. Lisäksi kevennetyllä kilpailutuksella voidaan tarkentaa tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia toimeksiantokohtaisesti. Sopimus on määräaikainen neljä (4) vuotta. Sopimuskausi astuu voimaan aikaisintaan kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja sopijapuolet ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen. Sopimuksen irtisanomisaika on molempien sopijapuolten osalta kuusi (6) kuukautta määräaikaisuudesta huolimatta. Sopimuksen käyttäjällä on oikeus irtisanoutua vain halutuista osakokonaisuuksista. Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin. Tarjoajan tarjousasiakirjoissa antamat tiedot voidaan tarkistaa ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous hylätään.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutRakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut (71530000)
Rakennustöiden valvonta (71520000)
AluekoodiFI1C2
Pääasiallinen suorituspaikkaHämeenlinna

Sopimukset

Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätRakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy (FI),  0779955-6 
Raksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (FI),  1514298-4 
WSP Finland Oy (FI),  0875416-5 
Ramboll CM Oy (FI),  0692498-4 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätRaksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (FI),  1514298-4 
WSP Finland Oy (FI),  0875416-5 
Ramboll CM Oy (FI),  0692498-4 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätRakennuttajatoimisto HTJ Oy (FI),  1514298-4 
Raksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
WSP Finland Oy (FI),  0875416-5 
Ramboll CM Oy (FI),  0692498-4 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätWSP Finland Oy (FI),  0875416-5 
Raksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (FI),  1514298-4 
Ramboll CM Oy (FI),  0692498-4 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätRamboll CM Oy (FI),  0692498-4 
Raksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (FI),  1514298-4 
WSP Finland Oy (FI),  0875416-5 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausOsakokonaisuudessa hankitaan kiinteistötietojärjestelmien konsultointipalveluita sekä huoltokirjapalveluita. Hankittava kiinteistötietojärjestelmien konsultointipalvelu sisältää erilaiset konsultointitehtävät ja avustamisen tarvittavien kiinteistötietojärjestelmien määrittelyssä, kilpailuttamisessa, hankinnassa ja käyttöönotossa. Hankittavat huoltokirjapalvelut sisältävät huoltokirjajärjestelmän käyttöönotossa avustamisen, huoltokirjojen perustamista, huoltokirjatietojen kokoamista ja laadintaa sekä huoltokirjojen koordinointia ja huolto-ohjelmien laatimista. Tilapalveluilla on erilaisia huoltokirjajärjestelmään liitettäviä kohteita. Kohteiden suuntaa antava määrä on 136 kappaletta, joissa on kokonaisuudessaan 224 rakennusta, joista: o opetuspalvelut 60 rakennusta o varhaiskasvatus 27 rakennusta o terveyspalvelut ja ikäihmisten palvelut 24 rakennusta o kulttuuri- ja kirjasto 13 rakennusta o muut rakennukset 90 rakennusta Rakennukset jakautuvat pinta-aloittain seuraavasti: o alle 500m2 100 rakennusta o 500-1000m2 50 rakennusta o 1000-5000m2 59 rakennusta o yli 5000m2 15 rakennusta Tarjouskilpailun vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus hinnan painoarvon ollessa 100 %. Hankinnan kohteiden laadulle asetetut vähimmäisvaatimukset mahdollistavat vertailun ainoastaan hinnalla. Lisäksi kevennetyllä kilpailutuksella voidaan tarkentaa tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia ja toimeksiantokohtaisesti. Sopimus on määräaikainen neljä (4) vuotta. Sopimuskausi astuu voimaan aikaisintaan kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja sopijapuolet ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen. Sopimuksen irtisanomisaika on molempien sopijapuolten osalta kuusi (6) kuukautta määräaikaisuudesta huolimatta. Sopimuksen käyttäjällä on oikeus irtisanoutua vain halutuista osakokonaisuuksista. Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin. Tarjoajan tarjousasiakirjoissa antamat tiedot voidaan tarkistaa ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous hylätään.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutRakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut (71530000)
AluekoodiFI1C2
Pääasiallinen suorituspaikkaHämeenlinna

Sopimukset

Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätEnco Oy (FI),  3171140-3 
Granlund Oy (FI),  1704694-5 
Vahanen Monitoring Services Oy (FI),  2911977-7 
Ramboll Finland Oy (FI),  0101197-5 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätGranlund Oy (FI),  1704694-5 
Vahanen Monitoring Services Oy (FI),  2911977-7 
Ramboll Finland Oy (FI),  0101197-5 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätVahanen Monitoring Services Oy (FI),  2911977-7 
Granlund Oy (FI),  1704694-5 
Ramboll Finland Oy (FI),  0101197-5 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätRamboll Finland Oy (FI),  0101197-5 
Granlund Oy (FI),  1704694-5 
Vahanen Monitoring Services Oy (FI),  2911977-7 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausRakennuttamisen asiantuntijapalvelujen osakokonaisuudessa hankitaan seuraavia asiantuntijapalveluja: - Rakennusteknisten töiden valvoja Rakennusteknisten töiden valvojan tehtäviin kuuluu kaikkia työnaloja (urakoita) koskeva työmaavalvonta Talontarkennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelon RT 16-11121 mukaan (kts. tarjouspyynnön liite: RT Rakennustyön valvonta). Rakennusteknisten töiden valvojan tehtävät on esitetty yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus. Tarjouskilpailun vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus hinnan painoarvon ollessa 70 % ja laadun painoarvon ollessa 30 %. Lisäksi kevennetyllä kilpailutuksella voidaan tarkentaa tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia toimeksiantokohtaisesti. Sopimus on määräaikainen neljä (4) vuotta. Sopimuskausi astuu voimaan aikaisintaan kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja sopijapuolet ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen. Sopimuksen irtisanomisaika on molempien sopijapuolten osalta kuusi (6) kuukautta määräaikaisuudesta huolimatta. Sopimuksen käyttäjällä on oikeus irtisanoutua vain halutuista osakokonaisuuksista. Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin. Tarjoajan tarjousasiakirjoissa antamat tiedot voidaan tarkistaa ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous hylätään.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutRakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut (71530000)
Rakennustöiden valvonta (71520000)
AluekoodiFI1C2
Pääasiallinen suorituspaikkaHämeenlinna

Sopimukset

Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätRakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy (FI),  0779955-6 
Raksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
Sitowise Oy (FI),  2335445-0 
Brado Oy (FI),  2728306-3 
WSP Finland Oy (FI),  0875416-5 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätRaksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
Sitowise Oy (FI),  2335445-0 
Brado Oy (FI),  2728306-3 
WSP Finland Oy (FI),  0875416-5 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätSitowise Oy (FI),  2335445-0 
Raksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
Brado Oy (FI),  2728306-3 
WSP Finland Oy (FI),  0875416-5 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätBrado Oy (FI),  2728306-3 
Raksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
Sitowise Oy (FI),  2335445-0 
WSP Finland Oy (FI),  0875416-5 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätWSP Finland Oy (FI),  0875416-5 
Raksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
Sitowise Oy (FI),  2335445-0 
Brado Oy (FI),  2728306-3 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTietomalliasiantuntijapalvelujen osakokonaisuudessa hankitaan seuraavia asiantuntijapalveluja: - Tietomallikoordinaattori Tietomallikoordinaattorin tehtävät on kuvattu RT 10-11076 kortissa kohdassa 3.6.1 (kts. tarjouspyynnön liite: RT Tietomallivaatimukset). Tietomallikoordinaattorin tehtävät on esitetty yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus. Tarjouskilpailun vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus hinnan painoarvon ollessa 100 %. Hankinnan kohteen laadulle asetetut vähimmäisvaatimukset mahdollistavat vertailun ainoastaan hinnalla. Lisäksi kevennetyllä kilpailutuksella voidaan tarkentaa tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia ja toimeksiantokohtaisesti. Sopimus on määräaikainen neljä (4) vuotta. Sopimuskausi astuu voimaan aikaisintaan kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja sopijapuolet ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen. Sopimuksen irtisanomisaika on molempien sopijapuolten osalta kuusi (6) kuukautta määräaikaisuudesta huolimatta. Sopimuksen käyttäjällä on oikeus irtisanoutua vain halutuista osakokonaisuuksista. Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin. Tarjoajan tarjousasiakirjoissa antamat tiedot voidaan tarkistaa ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous hylätään.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutRakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut (71530000)
AluekoodiFI1C2
Pääasiallinen suorituspaikkaHämeenlinna

Sopimukset

Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätRaksystems Insinööritoimisto Oy (FI),  0905045-0 
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy (FI),  0794541-0 
Ramboll Finland Oy (FI),  0101197-5 
SWECO PM Oy (FI),  2635438-4 
Gravicon Oy (FI),  0807661-6 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätA-Insinöörit Rakennuttaminen Oy (FI),  0794541-0 
Ramboll Finland Oy (FI),  0101197-5 
SWECO PM Oy (FI),  2635438-4 
Gravicon Oy (FI),  0807661-6 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätRamboll Finland Oy (FI),  0101197-5 
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy (FI),  0794541-0 
SWECO PM Oy (FI),  2635438-4 
Gravicon Oy (FI),  0807661-6 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätSWECO PM Oy (FI),  2635438-4 
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy (FI),  0794541-0 
Ramboll Finland Oy (FI),  0101197-5 
Gravicon Oy (FI),  0807661-6 
Päätös päivämäärä2021-08-01
Sopimusnumero
MyyjätGravicon Oy (FI),  0807661-6 
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy (FI),  0794541-0 
Ramboll Finland Oy (FI),  0101197-5 
SWECO PM Oy (FI),  2635438-4