This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2021-03-17
Ilmoituksen numero2021-067902
TED numero2021/S 056-141416
OstajaorganisaatioKeskusrikospoliisi (0245434-8 )

FI- Vantaa
https://www.poliisi.fi/keskusrikospoliisi
Hankinnan otsikkotiedotSiittiöiden tunnistuslaitteisto
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen154 650 EUR
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/48424/notice/67902/overview
Originaali JSON tietue67902.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausKs. myös kohta II.1.4) "Lyhyt kuvaus". Vaatimukset siittiöiden tunnistuslaitteistolle: - Mikroskooppilasiskannerissa on objektiivikaruselli tai paikka vähintään yhdelle objektiiville. - Mikroskooppilasiskannerin objektiivi on vaihdettavissa. - Mikroskooppilasiskannerissa on valoisuuden ja kontrastin säätömahdollisuudet. - Skannauksessa näytekohtaisen fokusoinnin lähtötaso voidaan määritellä automatiikalla. - Skannauksessa näytekohtaisen fokusoinnin lähtötaso voidaan määritellä käsisäädöllä. - Skannauksen syvyysalue, josta fokus haetaan, tulee olla käyttäjän määriteltävissä. - Skannauksessa mikroskooppilasiskanneri etsii automaattisesti kunkin kuvatiilen parhaan fokustason ennalta määrätystä syvyys-alueesta (z-akselilta). - Skannauksessa ei jää tyhjiä kuvatiiliä. - Mikroskooppilasiskanneri lukee viivakoodia code 128. - Mikroskooppilasiskanneri pystyy skannaamaan vähintään kahdeksan (8) mikroskooppilasia yhdessä erä-ajossa. - Mikroskooppilasiskanneriin liitetty ohjelmisto kykenee tunnistamaan siittiöiden päät skannerin ottamasta kuvasta. Tunnistus voi olla toteutettu esimerkiksi syväoppivan neuroverkon avulla. - Siittiöiden tunnistusalgoritmia tulee voida kehittää sopimuskaudella asiakkaan tarpeiden mukaisesti. - Siittiöiden päiden tunnistuksen sensitiivisyyden on oltava yli 90% verrattuna mikroskopoimalla saatuun tulokseen. - Siittiöiden tunnistusohjelmiston tulee antaa tunnistamilleen siittiöiden päille todennäköisyys siitä, miten varmasti löydös on oikea siittiön pää. - Siittiöiden tunnistusohjelmiston tulee järjestää löydökset todennäköisyyden mukaiseen järjestykseen kuvapaneeliksi. - Siittiöiden tunnistusohjelmiston ehdottamat siittiöiden päät tarkastetaan joko samalla tai suuremman resoluution objektiivilla, jota kuvapaneelin luomisessa on käytetty. Tarkastuksessa käyttäjällä, eli siittiömikroskopointiin perehdytetyllä asiantuntijalla, on oltava käytettävissään riittävän selkeä kuva tarkastuksen suorittamiseksi. - Tarkastusta varten siittiöiden tunnistusohjelmiston on kyettävä siirtymään kuvapaneelista valittuun kohteeseen. Kuvapaneelissa esitetyn kohteen valinnalla mikroskoopin tulee liikkua kyseiseen näytteen kohtaan tarkistusta varten. - Siittiöiden päiden tarkastuksessa tulee kohdetta voida tarkastella mikroskoopin läpi. - Tarkastusmikroskopoinnissa on oltava kuvan fokusointimahdollisuus. - Toimittajan on spesi oitava mikroskooppilasiskannerin objektiivi(t), jo(i)lla kuvan laatuvaatimukset siittiöiden päiden tunnistamiseksi täyttyvät. Kyseisen objektiivin tai objektiivien on kyettävä digitoimaan kuvaa näytelasista, joka on ilman peitinlasia. - Kun siittiöiden tunnistusohjelmiston 300 todennäköisintä löydöstä tarkistetaan, tulee menetelmän sensitiivisyyden olla vähintään 95% verrattuna mikroskopoimalla saatuun tulokseen. Mikroskopointimenetelmässä näytelasi määritellään positiiviseksi jos löydetään vähintään kolme (3) siittiön päätä tai vähintään yksi kokonainen siittiö. Muussa tapauksessa näytelasi on negatiivinen. Siittiöiden tunnistusohjelmiston tuottama tulos (positiivinen/negatiivinen näyte) arvioidaan samoin perustein kuin mikroskopointimenetelmällä. - Käyttäjän tekemä 300 parhaan löydöksen tarkastus saa kestää enintään 10 minuuttia per näytelasi. - Mikroskooppilasin (25x50 mm) digitointi, siittiöiden päiden tunnistus koneellisesti ja niiden järjestäminen kuvapaneeliksi sekä tuloksen tarkastus saa kestää enintään yhden (1) tunnin/lasi. - Tietokone tarvittavine oheislaitteineen sekä mikroskooppilasiskannerin ja siittiöiden tunnistusohjelmiston käyttämiseen liittyvät ohjelmistot sisältyvät toimitukseen. - Tarkastetut löydökset on voitava tallentaa tietokoneelle sekä palvelimelle siten, että tuloksiin voidaan palata tarvittaessa myöhemmin. - Mikroskooppilasiskannerin, siittiöiden tunnistusohjelmiston ja tietokoneen tarvittavine oheislaitteineen tulee toimia ilman ulkoista verkkoa. - Mikroskooppilasiskanneri ja tietokone tarvittavine oheislaitteineen käyttää 240 V jännitettä ja niiden tarvitseman virran vaatimus on enintään 16 A. - Mikroskooppilasiskanneria ja tietokonetta tarvittavine oheislaitteineen voidaan käyttää normaalissa laboratorioympäristössä, jossa lämpötila on 17-27 celsiusastetta ja ilmankosteus 20-80 %.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääSkannerit (38520000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muutOhjelmatuotteet ja tietojärjestelmät (48000000)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000)
Korjaus- ja huoltopalvelut (50000000)
AluekoodiFI