This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2019-12-31
Ilmoituksen numero2019-009253
TED numero
OstajaorganisaatioHankasalmen kunta (0174035-0 )
Keskustie 41
FI-41520 Hankasalmi
http://www.hankasalmi.fi
Hankinnan otsikkotiedotHankasalmen kunnan koulukuljetukset ja monipalveluliikenne
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/17613/notice/21560/overview
Originaali JSON tietue21560.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTällä hankintailmoituksella kilpailutetaan Hankasalmen kunnan sisäistä linjaliikennettä, koululais- ja palvelukuljetusta, sekä asiointiliikennettä. Sopimuskaudet ovat: 8.8.2019 - 30.5.2020, 5.8.2020 - 01.6.2021 ja mahdollisuus jatkaa sopimusta yhden vuoden optiolla ajalle 1.8.2021 - 01.6.2022. Tarjouskilpailun ehdot liitteenä (liite 1). Alakouluja on neljä, lisäksi yläkoulu ja lukio kirkonkylän koulukeskuksessa. Tilaaja suunnittelee linjojen reitit ja aikataulut ja saa pitää kaikki lipputulot, liikennöitsijä vähentää liikennöinnin lipputulot kuukausittain liikennöintikorvauksena. Liikennöitsijä on tarvittaessa velvollinen osallistumaan reitti-ja aikataulusuunnitteluun. Reittikuvauksia liitteenä (liite 3). Tarkemmat tiedot hankittavista vuoroista ovat tarjouspyynnön liitteenä (liite 3). Esitetyt kellonajat, reitit ja kilometrit ovat arvioita, perustuvat koulukuljetustarpeisiin ja täsmentyvät ennen liikennöinnin alkua. Reititystä muutetaan tarvittaessa liikennöitsijän kanssa tilaajan tarpeita vastaavaksi lukuvuosittain. Kalustoa käytetään em. reittien välissä, päiväaikaan mm. koululaisten uintikuljetuksiin. Nämä kuljetukset tilataan ja laskutetaan erikseen. Linja-liikenteen ostovuorot ovat kaikille avointa joukkoliikennettä. Vuorot liikennöivät lähtökohtaisesti Hankasalmen kunnan koulupäivinä maanantaista perjantaihin. Koulupäiviä on lukuvuoden aikana 187-190. Koulupäiviä saattaa olla satunnaisesti myös lauantaisin (esim. joulu- ja kevätjuhlapäivät tai muut päätetyt lauantaikoulupäivät). Esi- ja perusopetuksen työ- ja loma-ajat liitteenä (liite 4). Näiden päivien liikennöinnistä päättää kunta kulloisenkin liikennöintitarpeen mukaan. Matkojen hinnoittelusta päättää tilaaja. Kohteittain ilmoitetut keskimääräiset ajokilometrit viimeisen lukuvuoden ajalta ovat vain suuntaa antavia eivätkä ne ole tilaajaa sitova. Ajokilometrit voivat muuttua sopimusaikana. Monipalveluliikenne käsittää Hankasalmen kunnan henkilö-, ruoka- ja kotiateriapalveluita. Kuljetussuoritteet tapahtuvat pääasiassa arkipäivisin klo 7.00 - 16.00. Koulujen loma-aikoina ajetaan joukkoliikennettä ja ateriakuljetuksia. Liikennöintiin koulujen loma-aikoina riittää yksi auto. Henkilö- ja asiointiliikenne tapahtuu arkipäivisin asiakkaan yhteydenotolla suoraan kuljettajalle, sekä tilaajan erillisestä tilauksesta. Liikenne on reititettyä, osin kutsuohjattua asiointiliikennettä, jota ajetaan koulukyytien lomassa aamupäivisin. Liikenteeseen liittyvästä yleisestä tiedottamisesta vastaa tilaaja. Palveluliikenteessä noudatettavat taksat noudattavat voimassa olevaa joukkoliikennetaksaa. Liikennöitsijä vähentää lipputulot veloitettavasta liikenteestä. Monipalveluautojen reittisuunnittelun tekee tilaaja yhdessä valitun tarjoajan kanssa. Kunnan eri toimipisteet käyttävät asiakaskuljetuksissaan monipalveluliikennettä. Nämä kuljetukset suuntautuvat asiakkaiden kotoa Seniorikeskukseen ja toimintakeskus Mäkituvalle ja myös muihin kunnan alueella oleviin asumis- ja toimintayksiköihin. Nämä asiakkaat ovat vanhus- ja vammaispalvelujen käyttäjiä. Hankasalmen kunnan ruokapalvelu jakaa asiakkailleen osan päivittäisistä aterioista monipalveluliikenteen avulla klo 10-13 välisenä aikana. Ruokahuollon piirissä työskenteleviltä edellytetään hygieniapassia ja autolta elintarvikkeiden kuljetukseen sopivaa kuljetustilaa. Kuljettaja vie aterian asiakkaalle ja tarvittaessa avaa annosrasian. Autoista yhden tulisi olla vähintään 16 -paikkainen ja kaikkien oltava muunneltavissa riittävissä määrin liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljettamiseen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI, FI193