This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2019-12-31
Ilmoituksen numero2019-004061
TED numero2019/S 039-088700
OstajaorganisaatioLappeenrannan Asuntopalvelu Oy (0433221-3 )
PL 150
FI-53101 Lappeenranta
http://www.lappeenranta.fi
Hankinnan otsikkotiedotTekniset tuntityöt puitejärjestely
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen11 930 000 EUR
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/15275/notice/17494/overview
Originaali JSON tietue17494.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTehtävät koostuvat pääasiassa rakennusten ja niiden piha-alueiden rakennusteknisistä kunnossapito-, korjaus- ja uudistamistöistä tilaajan edustajan määrittelemässä laajuudessa ja aikataulussa. Töihin sisältyvät myös maalaus- ja tapetointityöt.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut (45000000)
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2018-05-01
Sopimusnumero
MyyjätAvuxi Piippola Tapio Ay (FI),  2186146-7 
Mikano (FI),  2698132-9 
Maalausliike Toivonen Oy (FI),  2276902-1 
Rakennuspinnoitus Rantanen Oy (FI),  0981105-3 
Osuuskunta Lappeenrannan Oskarit (FI),  1052611-0 
Huoneistosaneeraus Juha Jauho Ky (FI),  0589370-9 
Rakennus Lahikainen Oy (FI),  1945210-3 
Maalaustyö M. Sinitalo (FI),  2043468-2 
Saneeraus ja maalaus Raappana Oy (FI),  0870411-7 
Maalausliike Sami Ahtiainen Oy (FI),  1973100-6 
Terfer Oy (FI),  1738567-2 
Meijän Pekka (FI),  1473645-7 
Rakennus Alakangas Oy (FI),  2767896-2 
Lappeenrannan Timantti ja Piikaus Oy (FI),  0903604-2 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausRakennusten sähkötöistä tuntiveloitusperusteisena laskutustyönä tilaajan edustajan määrittelemässä laajuudessa ja aikataulussa. Sähkötöitä tehtäessä noudatetaan kaikkia Tukesin ohjeen S10-2015 sisältämiä standardeja, sekä sähkötöitä koskevia kansallisia lakeja ja määräyksiä. Kaikki sähköasennustyöt tehdään sähkötyöturvallisuusstandardia SFS-6002 noudattaen. Kaikilla sähkötöitä tekevillä tulee olla voimassa oleva SFS-6002 sähkötyöturvallisuuskoulutus ja riittävät ensiaputaidot sähkötapaturman varalle.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut (45310000)
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2018-05-01
Sopimusnumero
MyyjätAvuxi Piippola Tapio Ay (FI),  2186146-7 
Mikano (FI),  2698132-9 
Maalausliike Toivonen Oy (FI),  2276902-1 
Rakennuspinnoitus Rantanen Oy (FI),  0981105-3 
Osuuskunta Lappeenrannan Oskarit (FI),  1052611-0 
Huoneistosaneeraus Juha Jauho Ky (FI),  0589370-9 
Rakennus Lahikainen Oy (FI),  1945210-3 
Maalaustyö M. Sinitalo (FI),  2043468-2 
Saneeraus ja maalaus Raappana Oy (FI),  0870411-7 
Maalausliike Sami Ahtiainen Oy (FI),  1973100-6 
Terfer Oy (FI),  1738567-2 
Meijän Pekka (FI),  1473645-7 
Rakennus Alakangas Oy (FI),  2767896-2 
Lappeenrannan Timantti ja Piikaus Oy (FI),  0903604-2 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausPuitesopimuksen piiriin kuuluvat toimeksiannot koostuvat kiinteistöautomaatiojärjestelmien tai niiden osien huolto- ja korjaustöistä sekä järjestelmien tai niiden osien uudistamis- tai rakennustöistä. Järjestelmien huoltoon ja korjauksiin liittyvät toimeksiannot suoritetaan valmiiksi ja suoritetuista toimenpiteistä kirjataan tilaajalle raportti tilaajan Tampuuri-järjestelmään. Raportista on ilmettävä vähintään seuraavat tiedot: kohteen tiedot, työn suorittaja, työsuorituksen ajankohta, säädetyt järjestelmät ja laitteet sekä niitä ohjaavat laitteet, havaitut puutteet ja haitat sekä työn aikana tehdyt ja tekemättä jääneet korjaukset.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut (45300000)
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2018-05-01
Sopimusnumero
MyyjätAvuxi Piippola Tapio Ay (FI),  2186146-7 
Mikano (FI),  2698132-9 
Maalausliike Toivonen Oy (FI),  2276902-1 
Rakennuspinnoitus Rantanen Oy (FI),  0981105-3 
Osuuskunta Lappeenrannan Oskarit (FI),  1052611-0 
Huoneistosaneeraus Juha Jauho Ky (FI),  0589370-9 
Rakennus Lahikainen Oy (FI),  1945210-3 
Maalaustyö M. Sinitalo (FI),  2043468-2 
Saneeraus ja maalaus Raappana Oy (FI),  0870411-7 
Maalausliike Sami Ahtiainen Oy (FI),  1973100-6 
Terfer Oy (FI),  1738567-2 
Meijän Pekka (FI),  1473645-7 
Rakennus Alakangas Oy (FI),  2767896-2 
Lappeenrannan Timantti ja Piikaus Oy (FI),  0903604-2 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausRakennusten kunnossapitoon liittyviä lämpö- ja vesijohtotöitä tilaajan edustajan määrittämässä laajuudessa ja aikataulussa.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut (45330000)
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2018-05-01
Sopimusnumero
MyyjätAvuxi Piippola Tapio Ay (FI),  2186146-7 
Mikano (FI),  2698132-9 
Maalausliike Toivonen Oy (FI),  2276902-1 
Rakennuspinnoitus Rantanen Oy (FI),  0981105-3 
Osuuskunta Lappeenrannan Oskarit (FI),  1052611-0 
Huoneistosaneeraus Juha Jauho Ky (FI),  0589370-9 
Rakennus Lahikainen Oy (FI),  1945210-3 
Maalaustyö M. Sinitalo (FI),  2043468-2 
Saneeraus ja maalaus Raappana Oy (FI),  0870411-7 
Maalausliike Sami Ahtiainen Oy (FI),  1973100-6 
Terfer Oy (FI),  1738567-2 
Meijän Pekka (FI),  1473645-7 
Rakennus Alakangas Oy (FI),  2767896-2 
Lappeenrannan Timantti ja Piikaus Oy (FI),  0903604-2 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTyöt koostuvat pääasiassa ilmanvaihtojärjestelmien asennus- ja purkutöistä tilaajan edustajan määrittelemässä laajuudessa ja aikataulussa. Tehtäviä suorittavan sopimustoimittajan edellytetään tuntevan hyvin työn suorittamiseen käytettävät materiaalit, asianmukaiset työmenetelmät, työn tulokseen liittyvät laatuvaatimukset sekä työn suorittamista koskevat viranomaismääräykset.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut (45331000)
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2018-05-01
Sopimusnumero
MyyjätAvuxi Piippola Tapio Ay (FI),  2186146-7 
Mikano (FI),  2698132-9 
Maalausliike Toivonen Oy (FI),  2276902-1 
Rakennuspinnoitus Rantanen Oy (FI),  0981105-3 
Osuuskunta Lappeenrannan Oskarit (FI),  1052611-0 
Huoneistosaneeraus Juha Jauho Ky (FI),  0589370-9 
Rakennus Lahikainen Oy (FI),  1945210-3 
Maalaustyö M. Sinitalo (FI),  2043468-2 
Saneeraus ja maalaus Raappana Oy (FI),  0870411-7 
Maalausliike Sami Ahtiainen Oy (FI),  1973100-6 
Terfer Oy (FI),  1738567-2 
Meijän Pekka (FI),  1473645-7 
Rakennus Alakangas Oy (FI),  2767896-2 
Lappeenrannan Timantti ja Piikaus Oy (FI),  0903604-2 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTehtävät koostuvat pääasiassa rakennusten ilmanvaihtojärjestelmien- ja laitteiden puhdistus-, mittaus- sekä huoltotöistä turvallisesti ja ammattitaitoista työvoimaa käyttäen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut (45331200)
Korjaus- ja huoltopalvelut (50000000)
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2018-05-01
Sopimusnumero
MyyjätAvuxi Piippola Tapio Ay (FI),  2186146-7 
Mikano (FI),  2698132-9 
Maalausliike Toivonen Oy (FI),  2276902-1 
Rakennuspinnoitus Rantanen Oy (FI),  0981105-3 
Osuuskunta Lappeenrannan Oskarit (FI),  1052611-0 
Huoneistosaneeraus Juha Jauho Ky (FI),  0589370-9 
Rakennus Lahikainen Oy (FI),  1945210-3 
Maalaustyö M. Sinitalo (FI),  2043468-2 
Saneeraus ja maalaus Raappana Oy (FI),  0870411-7 
Maalausliike Sami Ahtiainen Oy (FI),  1973100-6 
Terfer Oy (FI),  1738567-2 
Meijän Pekka (FI),  1473645-7 
Rakennus Alakangas Oy (FI),  2767896-2 
Lappeenrannan Timantti ja Piikaus Oy (FI),  0903604-2 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausYksittäisten huoneistojen siivoukset tilaajan määrittämässä laajuudessa ja aikataulussa esimerkiksi vuokrasopimuksen päättyessä. Kohteiden siivousohjelma määritellään tilauskohtaisesti. Tilaajan kiinteistöissä mahdollisesti havaituista vioista tulee ilmoittaa tilaajalle. Sopimukseen eivät kuulu kiinteistöjen yleisten tilojen siivous, joista on erilliset sopimukset.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutSiivous- ja puhdistuspalvelut (90910000)
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2018-05-01
Sopimusnumero
MyyjätAvuxi Piippola Tapio Ay (FI),  2186146-7 
Mikano (FI),  2698132-9 
Maalausliike Toivonen Oy (FI),  2276902-1 
Rakennuspinnoitus Rantanen Oy (FI),  0981105-3 
Osuuskunta Lappeenrannan Oskarit (FI),  1052611-0 
Huoneistosaneeraus Juha Jauho Ky (FI),  0589370-9 
Rakennus Lahikainen Oy (FI),  1945210-3 
Maalaustyö M. Sinitalo (FI),  2043468-2 
Saneeraus ja maalaus Raappana Oy (FI),  0870411-7 
Maalausliike Sami Ahtiainen Oy (FI),  1973100-6 
Terfer Oy (FI),  1738567-2 
Meijän Pekka (FI),  1473645-7 
Rakennus Alakangas Oy (FI),  2767896-2 
Lappeenrannan Timantti ja Piikaus Oy (FI),  0903604-2 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausRakennusten pelti- ja rautarakennetöiden puitesopimuksen piiriin kuuluvien sopimustoimittajien velvollisuutena on suorittaa rakennusten kunnossapitoon liittyviä rakennusten pelti- ja rautarakennetöitä turvallisesti ja ammattitaitoista työvoimaa käyttäen tilaajan määrittelemässä laajuudessa ja aikataulussa.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut (45000000)
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2018-05-01
Sopimusnumero
MyyjätAvuxi Piippola Tapio Ay (FI),  2186146-7 
Mikano (FI),  2698132-9 
Maalausliike Toivonen Oy (FI),  2276902-1 
Rakennuspinnoitus Rantanen Oy (FI),  0981105-3 
Osuuskunta Lappeenrannan Oskarit (FI),  1052611-0 
Huoneistosaneeraus Juha Jauho Ky (FI),  0589370-9 
Rakennus Lahikainen Oy (FI),  1945210-3 
Maalaustyö M. Sinitalo (FI),  2043468-2 
Saneeraus ja maalaus Raappana Oy (FI),  0870411-7 
Maalausliike Sami Ahtiainen Oy (FI),  1973100-6 
Terfer Oy (FI),  1738567-2 
Meijän Pekka (FI),  1473645-7 
Rakennus Alakangas Oy (FI),  2767896-2 
Lappeenrannan Timantti ja Piikaus Oy (FI),  0903604-2 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausVahinkokartoitustyöt ovat kiinteistöjen ja huoneistojen kuntoon liittyviä selvitystehtäviä kuten vesivahinkokartoitus, kosteuskartoitus tai sisäilmakartoitus.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutTekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut (71600000)
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2018-05-01
Sopimusnumero
MyyjätAvuxi Piippola Tapio Ay (FI),  2186146-7 
Mikano (FI),  2698132-9 
Maalausliike Toivonen Oy (FI),  2276902-1 
Rakennuspinnoitus Rantanen Oy (FI),  0981105-3 
Osuuskunta Lappeenrannan Oskarit (FI),  1052611-0 
Huoneistosaneeraus Juha Jauho Ky (FI),  0589370-9 
Rakennus Lahikainen Oy (FI),  1945210-3 
Maalaustyö M. Sinitalo (FI),  2043468-2 
Saneeraus ja maalaus Raappana Oy (FI),  0870411-7 
Maalausliike Sami Ahtiainen Oy (FI),  1973100-6 
Terfer Oy (FI),  1738567-2 
Meijän Pekka (FI),  1473645-7 
Rakennus Alakangas Oy (FI),  2767896-2 
Lappeenrannan Timantti ja Piikaus Oy (FI),  0903604-2 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausJäähdytyslaitetyöt pitävät sisällään kylmäalan huoltopalvelut tuntiveloitusperusteisena laskutustyönä tilaajan edustajan määrittelemässä laajuudessa ja aikataulussa. Tarjoajan tulee olla hyväksytty Tukesin kylmäalan rekisteriin yli 3 kg (y3) luokassa.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutKylmälaitteiden korjaus ja huolto (50730000)
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2018-05-01
Sopimusnumero
MyyjätAvuxi Piippola Tapio Ay (FI),  2186146-7 
Mikano (FI),  2698132-9 
Maalausliike Toivonen Oy (FI),  2276902-1 
Rakennuspinnoitus Rantanen Oy (FI),  0981105-3 
Osuuskunta Lappeenrannan Oskarit (FI),  1052611-0 
Huoneistosaneeraus Juha Jauho Ky (FI),  0589370-9 
Rakennus Lahikainen Oy (FI),  1945210-3 
Maalaustyö M. Sinitalo (FI),  2043468-2 
Saneeraus ja maalaus Raappana Oy (FI),  0870411-7 
Maalausliike Sami Ahtiainen Oy (FI),  1973100-6 
Terfer Oy (FI),  1738567-2 
Meijän Pekka (FI),  1473645-7 
Rakennus Alakangas Oy (FI),  2767896-2 
Lappeenrannan Timantti ja Piikaus Oy (FI),  0903604-2 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausUlkoleikkivälineiden ja kalusteiden tarkastus-, korjaus ja huoltotöiden puitesopimuksen piiriin kuuluvien sopimustoimittajien velvollisuutena on suorittaa rakennusten piha-alueiden kunnossapitoon liittyviä tarkastus-, korjaus- ja huoltotöitä turvallisesti ja ammattitaitoista työvoimaa käyttäen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutKorjaus- ja huoltopalvelut (50000000)
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2018-05-01
Sopimusnumero
MyyjätAvuxi Piippola Tapio Ay (FI),  2186146-7 
Mikano (FI),  2698132-9 
Maalausliike Toivonen Oy (FI),  2276902-1 
Rakennuspinnoitus Rantanen Oy (FI),  0981105-3 
Osuuskunta Lappeenrannan Oskarit (FI),  1052611-0 
Huoneistosaneeraus Juha Jauho Ky (FI),  0589370-9 
Rakennus Lahikainen Oy (FI),  1945210-3 
Maalaustyö M. Sinitalo (FI),  2043468-2 
Saneeraus ja maalaus Raappana Oy (FI),  0870411-7 
Maalausliike Sami Ahtiainen Oy (FI),  1973100-6 
Terfer Oy (FI),  1738567-2 
Meijän Pekka (FI),  1473645-7 
Rakennus Alakangas Oy (FI),  2767896-2 
Lappeenrannan Timantti ja Piikaus Oy (FI),  0903604-2 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausLattiapäällystetöiden puitesopimuksen piiriin kuuluvien sopimustoimittajien velvollisuutena on suorittaa rakennusten kunnossapitoon liittyviä töitä turvallisesti ja ammattitaitoista työvoimaa käyttäen. Toimintaa häiritsevien töiden suorittamisen ajankohdista on sovittava käyttäjien edustajien kanssa etukäteen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut (45430000)
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2018-05-01
Sopimusnumero
MyyjätAvuxi Piippola Tapio Ay (FI),  2186146-7 
Mikano (FI),  2698132-9 
Maalausliike Toivonen Oy (FI),  2276902-1 
Rakennuspinnoitus Rantanen Oy (FI),  0981105-3 
Osuuskunta Lappeenrannan Oskarit (FI),  1052611-0 
Huoneistosaneeraus Juha Jauho Ky (FI),  0589370-9 
Rakennus Lahikainen Oy (FI),  1945210-3 
Maalaustyö M. Sinitalo (FI),  2043468-2 
Saneeraus ja maalaus Raappana Oy (FI),  0870411-7 
Maalausliike Sami Ahtiainen Oy (FI),  1973100-6 
Terfer Oy (FI),  1738567-2 
Meijän Pekka (FI),  1473645-7 
Rakennus Alakangas Oy (FI),  2767896-2 
Lappeenrannan Timantti ja Piikaus Oy (FI),  0903604-2 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausPuitesopimuksen piiriin kuuluvat tehtävät koostuvat rakennusten asbestikartoituksista ja asbestin sekä muista mahdollisista purkutöistä tilaajan edustajan määrittelemässä laajuudessa ja aikataulussa. Tarjoajan tulee olla rekisteröitynyt AVI:n asbestinpurkurekisteriin, työntekijöiden tulee olla suorittanut hyväksytysti asbestinpurkutyökoulutuksen sekä kartoitusta tekevillä tulee olla asbestikartoittajan pätevyys.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut (45111300)
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2018-05-01
Sopimusnumero
MyyjätAvuxi Piippola Tapio Ay (FI),  2186146-7 
Mikano (FI),  2698132-9 
Maalausliike Toivonen Oy (FI),  2276902-1 
Rakennuspinnoitus Rantanen Oy (FI),  0981105-3 
Osuuskunta Lappeenrannan Oskarit (FI),  1052611-0 
Huoneistosaneeraus Juha Jauho Ky (FI),  0589370-9 
Rakennus Lahikainen Oy (FI),  1945210-3 
Maalaustyö M. Sinitalo (FI),  2043468-2 
Saneeraus ja maalaus Raappana Oy (FI),  0870411-7 
Maalausliike Sami Ahtiainen Oy (FI),  1973100-6 
Terfer Oy (FI),  1738567-2 
Meijän Pekka (FI),  1473645-7 
Rakennus Alakangas Oy (FI),  2767896-2 
Lappeenrannan Timantti ja Piikaus Oy (FI),  0903604-2 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausPuitesopimuksen piiriin kuuluvat tehtävät koostuvat pääasiassa rakennusten bitumikattojen kunnossapito-, korjaus- ja uudistamistöistä tilaajan edustajan määrittelemässä laajuudessa ja aikataulussa. Tehtäviä suorittavan sopimustoimittajan edellytetään tuntevan hyvin työn suorittamiseen käytettävät materiaalit, asianmukaiset työmenetelmät, työn tulokseen liittyvät laatuvaatimukset sekä työn suorittamista koskevat viranomaismääräykset . Työntekijöillä tulee olla voimassa oleva tulityölupa sekä kattotulityölupa.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut (45000000)
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2018-05-01
Sopimusnumero
MyyjätAvuxi Piippola Tapio Ay (FI),  2186146-7 
Mikano (FI),  2698132-9 
Maalausliike Toivonen Oy (FI),  2276902-1 
Rakennuspinnoitus Rantanen Oy (FI),  0981105-3 
Osuuskunta Lappeenrannan Oskarit (FI),  1052611-0 
Huoneistosaneeraus Juha Jauho Ky (FI),  0589370-9 
Rakennus Lahikainen Oy (FI),  1945210-3 
Maalaustyö M. Sinitalo (FI),  2043468-2 
Saneeraus ja maalaus Raappana Oy (FI),  0870411-7 
Maalausliike Sami Ahtiainen Oy (FI),  1973100-6 
Terfer Oy (FI),  1738567-2 
Meijän Pekka (FI),  1473645-7 
Rakennus Alakangas Oy (FI),  2767896-2 
Lappeenrannan Timantti ja Piikaus Oy (FI),  0903604-2 

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTehtävät koostuvat kunnossapitoon liittyvistä kiinteistöjen viemäreiden, kaivojen ja verkostojen tyhjennys-, aukaisu- ja huuhtelutöistä sekä viemäri- ja putkistokuvauksista.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutViemäröinti-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut (90000000)
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2018-05-01
Sopimusnumero
MyyjätAvuxi Piippola Tapio Ay (FI),  2186146-7 
Mikano (FI),  2698132-9 
Maalausliike Toivonen Oy (FI),  2276902-1 
Rakennuspinnoitus Rantanen Oy (FI),  0981105-3 
Osuuskunta Lappeenrannan Oskarit (FI),  1052611-0 
Huoneistosaneeraus Juha Jauho Ky (FI),  0589370-9 
Rakennus Lahikainen Oy (FI),  1945210-3 
Maalaustyö M. Sinitalo (FI),  2043468-2 
Saneeraus ja maalaus Raappana Oy (FI),  0870411-7 
Maalausliike Sami Ahtiainen Oy (FI),  1973100-6 
Terfer Oy (FI),  1738567-2 
Meijän Pekka (FI),  1473645-7 
Rakennus Alakangas Oy (FI),  2767896-2 
Lappeenrannan Timantti ja Piikaus Oy (FI),  0903604-2