This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2024-02-09
Ilmoituksen numero2024-142119
TED numero
OstajaorganisaatioSavonia-ammattikorkeakoulu oy (2629463-3 )
Microkatu 1H
FI-70201 Kuopio
https://www.savonia.fi/
Hankinnan otsikkotiedotMonialkuaineanalytiikka ICP-OES laitteiston ja mikroaaltomärkäpolttouuni laitteistokokonaisuus
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/96719/notice/142119/overview
Originaali JSON tietue142119.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena on laitekokoonpano, joka soveltuu ravinne-, hivenaine- ja raskasmetallianalytiikkaan kasveille, maanäytteille ja erilaisille biomassoille, kuten elintarviketeollisuuden sivuvirroille, biojätteelle, puuperäisille sivuvirroille, lannoille ja erilaisille bioprosessien rejekteille. Hankinnan kohteena on toimiva laitekokonaisuus, johon on sisällyttävä kaikki tarvittava näytteiden esikäsittelystä alkuaineiden analysointiin. Hankinnan kohde on kaksiosainen: Osa 1: Monialkuaineanalytiikka, simultaaninen ICP-OES laitteistokokonaisuus, jossa kaikki alkuaineet ovat mitattavissa samanaikaisesti. Kokoonpanoon tulee sisältyä kaikki tarvittavat varusteet laitteen käyttämiseksi, kuten esimerkiksi automaattinen näytteensyöttäjä, suljettu jäähdyttävä vesikierto, soihtu, keskiputki, sumutin, sumukammio ja näytepilli sekä tarvittavat alkuainestandardit, kontrolliliuokset ja happoliuokset laatuvaatimuksineen. Laitteistolta vaadittavia ehdottomia valmiuksia alkuaineanalytiikkaan ovat liukoisina ja totaalina pää- ja sivuravinteet (fosfori, kalium, kalsium, magnesium, rikki), hivenaineet (natrium, rauta, mangaani, sinkki, kupari, boori, molybdeeni, koboltti, seleeni) ja raskasmetallit (arseeni, kadmium, kromi, elohopea, nikkeli, lyijy). Kaikki alkuaineet tulee olla mitattavissa samanaikaisesti ja vähintään 50 alkuainetta tulee olla mittausvalmiutena. Hankinnan kohde, osa 2: Näytteiden esikäsittely-yksikkö mikroaaltomärkäpolttolaitteisto, jolla näytteiden märkäpoltto tulee pystyä tekemään lämpötilaohjatusti kontaktittomalla anturitekniikalla. Märkäpoltossa samalla kerralla ajossa olevien astioiden minimilukumäärän tulee olla enintään kaksi. Kokoonpanoon tulee sisältyä vähintään 24-paikkainen roottori astioineen sekä lisävarusteena saatavien sisäastioiden kanssa. Laitteistotoimitukseen sisältyy rahti, käyttöönotto- ja koulutuspalveluita. Tämä on tiivistetty kuvaus hankinnasta ja tarjoajan tulee huomioida tarjousta jätettäessä kaikki hankintailmoituksessa, sekä sen liitteissä esitetyt sisällöt ja vaatimukset. Hankinnan vähimmäisvaatimukset ja vertailuperusteet ovat kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1. Hankintasopimuspohja on kilpailutuksen liitteenä (Liite 2).
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1D2
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä
Sopimusnumero
Myyjät