This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-11-17
Ilmoituksen numero2023-139632
TED numero
OstajaorganisaatioPohjois-Karjalan hankintatoimi (0242746-2 )
Linnunlahdentie 2
FI-80110 Joensuu
http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi
Hankinnan otsikkotiedotKUTSU MARKKINAVUOROPUHELUUN / Joensuun kaupunkiseudun joukkoliikenteen sopimus (Kohteet 2 ja 3)
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/94691/notice/139632/overview
Originaali JSON tietue139632.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausJoensuun kaupunki järjestää yhteisen ja kaikille avoimen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden joukkoliikenteen yrittäjille. Tilaisuudessa käydään läpi keväällä 2024 kilpailuun tulevien kohteiden valmistelua ja aikataulua. Kohteiden 2 ja 3 kuljetukset koskevat Joensuun seutualueen joukkoliikennettä. Lisäksi on mahdollista varata yrityskohtainen markkinavuoropuhelukeskustelu tilaajan ja Pohjois-Karjalan hankintatoimen kanssa, jossa liikennöitsijöille varataan mahdollisuus esittää erillisessä tapaamisessa näkemyksiään ja kommenttejaan tulevan kilpailutuksen osalta. Joensuun seudun joukkoliikenteen verkkosivut, joissa voi tutustua joukkoliikenteen nykytilaan ovat seuraavat: https://jojo.joensuu.fi/ Yhteinen markkinavuoropuhelutilaisuus Perjantaina 08.12.2023 klo 10 - 12. Yhteiseen tilaisuuteen pyydämme ilmoittautumaan 07.12.2023 klo 12.00 mennessä lähettämällä vahvistuksen tilaisuuteen osallistumisesta osoitteeseen [email protected]. Tilaaja vahvistaa tilaisuuteen osallistumisen osallistumishalukkuutensa ilmoittaneille. Tilaisuus tullaan järjestämään Microsoft Teams -työkalua hyödyntäen. Lähetämme kaikille tilaisuuteen ilmoittautuneille erillisen kutsun Teams -kokoukseen ja tilaisuus tullaan avaamaan perjantaina 08.12.2023 klo 9.45, jotta voitte testata yhteyksiä ennen varsinaisen tilaisuuden alkamista. Mikäli teillä tulee ongelmia yhteyden kanssa, voitte olla yhteydessä Henri Haapalaiseen ([email protected] tai p. 013 337 0293). Yrityskohtainen markkinavuoropuhelukeskustelu Liikennöitsijöille varataan mahdollisuus esittää erillisessä tapaamisessa näkemyksiään ja kommenttejaan tulevan kilpailutuksen osalta 8.12.2023 klo 13 - 16 välillä, 13.12.2023 klo 13 - 16 välillä sekä 14.12.2023 klo 9 - 16 välillä. Liikennöitsijä voi varata itselleen tunnin ajan kyseisten päivien ja aikataulujen osalta, jonka aikana liikennöitsijä voi esittää omia näkemyksiään ja kommenttejaan. Erilliseen tilaisuuteen pyydämme ilmoittautumaan lähettämällä vahvistuksen tilaisuuteen osallistumisesta osoitteeseen [email protected]. Tilaaja vahvistaa tilaisuuteen osallistumisen osallistumishalukkuutensa ilmoittaneille. Tilaisuus tullaan järjestämään Microsoft Teams -työkalua hyödyntäen. Lähetämme kaikille tilaisuuteen ilmoittautuneille erillisen kutsun Teams -kokoukseen. Mikäli teillä tulee ongelmia yhteyden kanssa, voitte olla yhteydessä Henri Haapalaiseen ([email protected] tai p. 013 337 0293). TÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS EIKÄ TARJOUSPYYNTÖ, VAAN KUTSU MARKKINAVUOROPUHELUUN / TIETOPYYNTÖ. Tämän tietopyynnön tarkoituksena on tiedottaa markkinoita tulevasta kilpailutuksesta, kartoittaa markkinoiden tilannetta, mahdollistaa kommenttien esittäminen tulevasta hankinnasta sekä saada hankintaa koskevaa tietoa, jotta varsinainen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tietopyynnöllä täydennetään osaamista tarjouspyynnön laadintaan. Tähän tietopyyntöön ei voi jättää tarjousta, ainoastaan esittää kommentteja. Esitettyihin kommentteihin ei vastata. Tietopyyntö ei velvoita Pohjois-Karjalan hankintatoimea toteuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla, ja Pohjois-Karjalan hankintatoimi voi jättää tarjouskilpailun kokonaan toteuttamatta. Pohjois-Karjalan hankintatoimi ei ole velvollinen ottamaan huomioon tietopyyntöön saatuja vastauksia tarjouspyynnön laadinnassa. Tietopyyntöön vastaaminen ei sido toimittajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä ole myöskään edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Tällä tietopyynnöllä kerätyt tiedot säilyvät täysin luottamuksellisina ja niitä tullaan käyttämään ainoastaan hankinnan kehittämiseen ja suunnitteluun. Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä Pohjois-Karjalan hankintatoimi korvaa tietopyyntöön vastaamisesta aiheutuvia kustannuksia. Tietopyyntö koskee Joensuun kaupunkiseudun joukkoliikenteen kohteita 2 ja 3. Vastaukset, kysymykset ja kommentit voitte esittää määräaikaan mennessä Tarjouspalvelu.fi -portaalin välityksellä kohdassa ”Kysymykset ja vastaukset” 15.12.2023 klo 11.30 mennessä tai kohdassa ”Tietopyynnön vastauksen lähetys” 15.12.2023 klo 12.00 mennessä. Kohdassa ”Tietopyynnön vastauksen lähetys” voitte lisätä erillisen liitteen tai liitteitä vastaukseenne. Lisäksi kyseisessä kohdassa tulee huomioida, että teidän tulee painaa myös kohdasta ”Lähetä vastaus tietopyyntöön”. Tietopyynnön kohdalla ”Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika” ei tarkoiteta tarjousten jättämisen määräaikaa, vaan tietopyynnön voimassaolon määräaikaa, johon mennessä voitte ladata erillisen liitteen tietopyyntöön liittyen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää(1) Joukkoliikennepalvelut maanteitse (60112000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1D3
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset