This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-11-17
Ilmoituksen numero2023-139617
TED numero
OstajaorganisaatioPohjois-Karjalan hankintatoimi (0242746-2 )
Linnunlahdentie 2
FI-80110 Joensuu
http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi
Hankinnan otsikkotiedotTietopyyntö: Kopiopaperit ja -kartongit
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/94677/notice/139617/overview
Originaali JSON tietue139617.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus TÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS EIKÄ TARJOUSPYYNTÖ, VAAN TIETOPYYNTÖ. Tämän tietopyynnön tarkoituksena on tiedottaa markkinoita tulevasta kilpailutuksesta, kartoittaa markkinoiden tilannetta, mahdollistaa kommenttien esittäminen tulevasta hankinnasta sekä saada hankintaa koskevaa tietoa, jotta varsinainen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tietopyynnöllä täydennetään osaamista tarjouspyynnön laadintaan. Tähän tietopyyntöön ei voi jättää tarjousta, ainoastaan esittää kommentteja. Esitettyihin kommentteihin ei vastata. Tietopyyntö ei velvoita Pohjois-Karjalan hankintatoimea toteuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla, ja Pohjois-Karjalan hankintatoimi voi jättää tarjouskilpailun kokonaan toteuttamatta. Pohjois-Karjalan hankintatoimi ei ole velvollinen ottamaan huomioon tietopyyntöön saatuja vastauksia tarjouspyynnön laadinnassa. Tietopyyntöön vastaaminen ei sido toimittajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä ole myöskään edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Tietopyynnön liitteenä on edellisen kilpailutuksen tarjouspyyntö sekä tämän vastuullisuus- ja ympäristösuunnitelmaa koskeva liite. Tekstit, tilaajatahot ja hankittavat tuotteet voivat muuttua tulevassa, varsinaisessa tarjouspyynnössä. Tällä tietopyynnöllä kerätyt tiedot säilyvät täysin luottamuksellisina ja niitä tullaan käyttämään ainoastaan hankinnan kehittämiseen ja suunnitteluun. Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä Pohjois-Karjalan hankintatoimi korvaa tietopyyntöön vastaamisesta aiheutuvia kustannuksia. Tietopyyntö koskee kopiopaperien ja -kartonkien hankintaa. Tällä tietopyynnöllä pyydetään ja toivotaan toimittajilta kommentteja ja/tai huomioita aikaisemman kilpailutuksen tarjouspyyntöön, joka on tämän tietopyynnön liitteenä, sekä muutenkin hankintaan liittyen. Vastaukset, kysymykset ja kommentit voitte esittää määräaikaan mennessä Tarjouspalvelu.fi -portaalin välityksellä kohdassa ”Kysymykset ja vastaukset” 01.12.2023 klo 13.30 mennessä tai kohdassa ”Tietopyynnön vastauksen lähetys” 01.12.2023 klo 14.00 mennessä, jos haluatte liittää vastaukseen erillisen liitedokumentin. Mikäli lataatte erillisen liitteen, teidän tulee painaa myös kohdasta ”Lähetä vastaus tietopyyntöön”. Tietopyynnön kohdalla ”Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika” ei tarkoiteta tarjousten jättämisen määräaikaa, vaan tietopyynnön voimassaolon määräaikaa, johon mennessä voitte ladata erillisen liitteen tietopyyntöön liittyen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääToimisto- ja atk-laitteet ja -tarvikkeet, lukuun ottamatta kalusteita ja tietokoneohjelmatuotteita (30000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1D3
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset