This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-11-17
Ilmoituksen numero2023-139615
TED numero
OstajaorganisaatioSansia Oy (2364760-8 )
PL 2000
FI-70601 Kuopio
https://www.sansia.fi
Hankinnan otsikkotiedotTietopyyntö Puhallettavat lämpöpeitteet lämmittimineen
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/94675/notice/139615/overview
Originaali JSON tietue139615.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö mahdollisille tarjoajille. Tietopyynnön tarkoituksena on kartoittaa markkinoita ja kerätä tietoa sekä toimittajien kommentteja, jotta mahdollinen tuleva tarjouskilpailu voitaisiin toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Tietopyynnöllä ei pyydetä, eikä siihen anneta, tarjouksia. Hankintayksikölle esitettyihin kommentteihin ja lisäkysymyksiin ei vastata. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä suorittamaan varsinaista hankintaa tai toteuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla. Hankintayksikkö ei ole velvollinen ottamaan huomioon tietopyyntöön saatuja vastauksia tarjouspyynnön laadinnassa. Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta tai mahdolliseen markkinavuoropuhelutilaisuuteen osallistumisesta. Tietopyyntöön vastaaminen ei sido toimittajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tietopyyntöön vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Tietopyyntöön annetut tiedot ovat salassa pidettäviä. Kommentteja voi jättää myös lisätietokysymyksiä jättämällä. Kysymyksiin ei erikseen vastata tässä yhteydessä, vaan hankintayksikkö käsittelee ne erikseen varsinaista tarjouspyyntöä valmisteltaessa.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääLääketieteelliset laitteet (33100000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1D9
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset