This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-11-17
Ilmoituksen numero2023-139600
TED numero
OstajaorganisaatioPohjois-Karjalan hankintatoimi (0242746-2 )
Linnunlahdentie 2
FI-80110 Joensuu
http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi
Hankinnan otsikkotiedotTietopyyntö - Siivousvälineet ja -tarvikkeet (yhteishankinta)
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/94662/notice/139600/overview
Originaali JSON tietue139600.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS EIKÄ TARJOUSPYYNTÖ, VAAN TIETOPYYNTÖ. TIETOPYYNNÖN KOHDE - Tämä tietopyyntö koskee siivousvälineiden ja -tarvikkeiden yhteishankintaa. Tämän tietopyynnön liitteenä on tarjouspyyntöluonnos, johon liittyen pyydetään kommentteja ja huomioita. - Huomioithan, että kun lopullinen tarjouspyyntö on julkaistu, ei sitä voi enää muokata. Kaikki tarjoamiseen liittyvät huomiot tulee esittää tässä vaiheessa, että ne voidaan huomioida lopullisessa tarjouspyynnössä! - Tietopyynnöllä pyydetään palveluntuottajilta kommentteja tietopyynnön liitteinä oleviin tarjouspyyntöluonnoksiin sekä vastaamaan "Hankinnan kohteen kriteerit" -kohdassa esitettyihin kysymyksiin. - Kommentteja ja vastauksia voi esittää määräaikaan mennessä Tarjouspalvelu.fi -portaalin välityksellä vastaamalla esitettyihin kysymyksiin kohdassa "Hankinnan kohteen tietojen syöttö". Kommentit ja vastaukset voi jättää myös lataamalla liitteen kohdassa "Tietopyynnön vastauksen lähetys". Tietopyyntövastaus tulee myös lähettää Lähetä-painikkeesta, jotta annetut vastaukset ja ladatut liitteet tulevat hankintayksikölle. - Kommentteja, vastauksia ja kysymyksiä voi esittää myös tietopyynnön "Kysymykset ja vastaukset" -kohdan kautta (29.11.2023 klo 11.30 mennessä). Tietopyyntöön esitettyihin kommentteihin ja kysymyksiin ei vastata. TIETOPYYNNÖN KUVAUS - Tämän tietopyynnön tarkoituksena on tiedottaa markkinoita tulevasta kilpailutuksesta, kartoittaa markkinoiden tilannetta, mahdollistaa kommenttien esittäminen tulevasta hankinnasta sekä saada hankintaa koskevaa tietoa, jotta varsinainen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksen mukaisella tavalla. - Tähän tietopyyntöön ei voi jättää tarjousta, vaan ainoastaan esittää kommentteja ja vastauksia. - Tietopyyntö ei velvoita Pohjois-Karjalan hankintatoimea toteuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla, ja Pohjois Karjalan hankintatoimi voi jättää tarjouskilpailun kokonaan toteuttamatta. Pohjois-Karjalan hankintatoimi ei ole velvollinen ottamaan huomioon tietopyyntöön saatuja vastauksia tarjouspyynnön laadinnassa. - Tietopyyntöön vastaaminen ei sido toimittajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä ole myöskään edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. - Tietopyynnön liitteenä olevassa tarjouspyyntöluonnoksessa ja liiteluonnoksissa olevat tekstit voivat muuttua varsinaisessa tarjouspyynnössä. Kaikki päivämäärät tarjouspyyntöluonnoksessa ovat alustavia. - Tällä tietopyynnöllä kerätyt tiedot säilyvät täysin luottamuksellisina ja niitä tullaan käyttämään ainoastaan hankinnan kehittämiseen ja suunnitteluun. - Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä Pohjois-Karjalan hankintatoimi korvaa tietopyyntöön vastaamisesta aiheutuvia kustannuksia.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääPuhdistus- ja kiillotustuotteet (39800000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1D3
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset