This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-11-16
Ilmoituksen numero2023-139596
TED numero
OstajaorganisaatioÄänekosken kaupunki (2045520-5 )
Hallintokatu 4
FI-44100 ÄÄNEKOSKI
http://www.aanekoski.fi
Hankinnan otsikkotiedotKiinteistönvälityspalvelut ja arvonmääritykset
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/94657/notice/139596/overview
Originaali JSON tietue139596.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausÄänekosken kaupunki hankkii kiinteistönvälityspalveluja erilaisten kiinteistökohteidensa sekä asunto- ja toimitilaosakkeiden myyntiin liittyen. Kiinteistönvälityspalveluja on tarpeen hankkia erityisesti suurempien tai arvokkaampien kohteiden myyntiin liittyen, mutta lisäksi kaupungilla on arvoltaan vähäisempiä kohteita, joiden myynnissä voidaan hyödyntää kiinteistönvälityspalveluja. Välitettäviksi annettavat kohteet voivat olla arvoltaan millaisia tahansa. Kaupunki pidättää oikeuden myydä kohteita sopimuskauden aikana myös omatoimisesti tai kolmannen osapuolen avulla, mutta kohdekohtaisen toimeksiantosopimuksen aikana palveluntuottajalla on yksinoikeus kohteen myyntiin, ellei erikseen toisin sovita. Eri kohteiden sisältymisestä hankittavaan palveluntuotantoon ja kohdekohtaisista toimeksiannoista sovitaan erikseen. Pääsääntöisesti kohdekohtaisen toimeksiantosopimuksen kesto on 4kk, mutta sopimuksia voidaan molempien sopijapuolten suostumuksella jatkaa tarpeen mukaan. Nyt kilpailutettavan sopimuksen ehtoja sovelletaan kohdekohtaisissa toimeksiannoissa, mutta ehtoja voidaan sopimuskauden aikana myös tarkentaa kohdekohtaisesti. Välityspalvelun palkkioprosenttia tai muita veloituksia ei kuitenkaan voida kohdekohtaisesti sopimalla korottaa. Kiinteistönvälityspalveluiden sopimus on tarkoitus solmia alkamaan tammikuussa 2024. Sopimuskausi on 24 kk, minkä jälkeen sopimusta voidaan molempien osapuolten suostumuksella jatkaa enintään kahden vuoden pituisella optiokaudella. Osakokonaisuudessa ilmoitettu arvioitu arvo pitää sisällään kaikki varsinaisella sopimuskaudella ja mahdollisella optiokaudella muodostuvat palkkiot.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutSopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat erilaiset kiinteistönvälityspalvelut (70300000)
Rakennusten vuokraus- tai myyntipalvelut (70310000)
Maa-alueiden vuokraus- tai myyntipalvelut (70320000)
AluekoodiFI193
Pääasiallinen suorituspaikkaÄänekoski

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausÄänekosken kaupunki hankkii arvonmäärityspalveluita erityisesti myytäviksi harkittavista tai aiottavista kohteista. Arvonmäärityksiä käytetään tukena mm. kohteiden myynnin talousvaikutusten arvioinnissa ja kohdekohtaisesti käyvän hinnan arvioinnissa. Arvonmäärityspalveluista solmitaan määräaikainen sopimus, jota voidaan molempien osapuolten sopimuksella jatkaa enintään kahdella vuodella. Varsinaisen sopimuskauden aikana arvonmääritys tullaan tilaamaan tarjouksessa erillishinnoiteltavista kohteista. Sopimuksen perusteella arvonmäärityksiä voidaan tilata tarjouksen hinnoitteluperusteita noudattaen myös muista kohteista, joiden määrittelytarve ei ole vielä tarjouspyyntöä laadittaessa tilaajan tiedossa. Hankinnan ennakoitu arvo sisältää tarjouksessa hinnoiteltavien kohteiden määritysten lisäksi myös muut sopimuskaudella ja optiokaudella mahdollisesti hankittavat arvonmäärityspalvelut. Arvonmäärityspalveluita voidaan hankkia myös kolmannelta osapuolelta. Kolmatta osapuolta voidaan käyttää esimerkiksi merkittävien kohteiden arvonmäärityksen "toisena asiantuntijanäkemyksenä" tai tilanteissa, joissa tarvittava arvonmääritys saadaan olennaisesti edullisemmin kolmannelta osapuolelta kuin valitulta sopimuskumppanilta.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutSopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat erilaiset kiinteistönvälityspalvelut (70300000)
Rakennusten vuokraus- tai myyntipalvelut (70310000)
Maa-alueiden vuokraus- tai myyntipalvelut (70320000)
AluekoodiFI193
Pääasiallinen suorituspaikkaÄänekoski

Sopimukset