This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-11-16
Ilmoituksen numero2023-139579
TED numero
OstajaorganisaatioVantaan ja Keravan hyvinvointialue (3221356-1 )
PL 1000
FI-01301 Vantaa
https://vakehyva.fi/fi
Hankinnan otsikkotiedotTietopyyntö: Kutsu markkinavuoropuheluun - Lääkeannosteluautomaattipalvelun hankinta
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/94641/notice/139579/overview
Originaali JSON tietue139579.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTämä asiakirja ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö vaan kutsu markkinavuoropuheluun. Markkinavuoropuhelussa on tarkoitus tutustua markkinoilla toimivien lääkeannosteluautomaattipalveluiden palvelutuottajien tarjoamiin ratkaisuihin. Tarkoituksena on myös kuulla heidän näkemyksiään koskien hankintakokonaisuutta sekä saada hankittavan palvelun saatavuutta ja ominaisuuksia koskevaa tietoa, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Hankinta on suunniteltu kilpailutettavaksi alkuvuonna 2024. Pyydämme palveluntuottajia huomioimaan, että tietopyyntö ei velvoita Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta toteuttamaan hankintaa markkinakartoituksen perusteella. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue valmistelee mahdollisen tarjouspyynnön aina omien tarpeidensa mukaisesti. Markkinavuoropuhelutilaisuus järjestetään 14.12.2023 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tiloissa osoitteessa Neilikkatie 17, 01300. Jokaiselle osallistuvalle palveluntuottajalle varataan oma noin 30 minuutin aikansa. Esittelyt järjesteään arviolta 12.30-16.00 välisenä aikana. Tarkemmat tiedot kohdassa "Tarjouksen/Hakemuksen lähettäminen" Markkinavuoropuhelukutsu koskee lääkeannosteluautomaattipalvelua: Lääkeannosteluautomaattipalvelu on automaattinen lääkeannostelupalvelu pitkäaikaislääkityille asiakkaille. Palvelun tulee tukea kotihoidossa työskentelevien hoitajien, omaisten ja asiakkaiden välistä yhteydenpitoa ja mahdollistaa lääkkeenoton reaaliaikaisen seurannan palveluntuottajan ylläpitämän etähoitojärjestelmän kautta. Lääkeannosteluautomaatin avulla myös muistisairaan asiakkaan voi olla mahdollista ottaa lääkkeet itsenäisesti automaatin muistuttaessa lääkkeiden ottamisesta. Lääkeannosteluautomaattipalvelun tavoitteena on varmistaa, että asiakkaille tarjoillaan ko-neellisesti annosjaellut lääkkeet hänelle laaditun hoitosuunnitelman ja lääkemääräyksien mukaisesti oikeaan aikaan. Lääkeannosteluautomaattipalvelun avulla voidaan seurata asi-akkaan lääkkeiden ottamisen väliä sekä unohtuneiden lääkkeiden määrää ja unohdusten tiheyttä. Palvelun mahdollistaman seurannan avulla voidaan nykyistä paremmin arvioida asiakkaan lääkehoidon onnistumista ja palvelutarvetta. Hankinnan kohteena on ympärivuorokautisessa (24/7/365) tuotantokäytössä oleva automatisoitu lääkeannosteluautomaattipalvelu. Palveluun kuuluu lääkeannosteluautomaatti, etähallintajärjestelmä sekä asiakastuki.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääTerveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut (85000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset