This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-11-16
Ilmoituksen numero2023-139568
TED numero
OstajaorganisaatioPohjois-Karjalan hyvinvointialue, Siun sote (3221317-4 )
Tikkamäentie 16, M-talo 3. krs.
FI-80210 Joensuu
https://www.siunsote.fi
Hankinnan otsikkotiedotLöytöeläinten tilapäisen hoidon järjestäminen Kiteen, Tohmajärven ja Rääkkylän kuntien alueella
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/94630/notice/139568/overview
Originaali JSON tietue139568.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena on Kiteen, Tohmajärven ja Rääkkylän kuntien taajama- ja haja-asutusalueella irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestäminen. Alueella arvioidaan olevan tarvetta yksittäisten kissojen tai koirien talteenottoon korkeintaan viikoittain, usein harvemmin kuin viikoittain. Koirien omistaja tai haltija löytyy yleensä saman päivän aikana, mutta kissoja joudutaan useammin säilyttämään pidempään. Muita pieneläimiä kuin koiria tai kissoja otetaan talteen hyvin harvoin. Hankintasopimus tehdään yhden (1) palveluntuottajan kanssa. Sopimuksessa sovitaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen löytöeläinten säilyttämisestä ja hoidosta vähintään 15 päivän ajan lain eläinten hyvinvoinnista (693/2023) 26 §:n mukaisesti. Tilapäinen hoito on järjestettävä myös mikäli eläinsuojeluviranomainen on tehnyt lain eläinten hyvinvoinnista (693/2023) 97 §:n mukaisen päätöksen kiireellisen hoidon järjestämisestä edellä mainituille eläimille ja eläinhoitolan löytöeläinpaikoilla on riittävästi tilaa. Hankinta ei koske kiinniotettuja villiintyneitä kissoja, joihin sovelletaan metsästyslakia (615/1993). Valitulla palveluntuottajalla tulee olla tarjouspyynnön vaatimukset täyttävät tilat ja henkilöstö valmiina 1.1.2024 mennessä (tavoite). Eläinhoitolan tulee sijaita joko Kiteen, Tohmajärven tai Rääkkylän kunnan tai mahdollisesti myös näiden rajakuntien alueella, kuitenkin enintään 30 km etäisyydellä em. kuntien rajoilta laskettuna. Rajakunnalla tarkoitetaan kuntaa, jolla on yhteinen maantieteellinen kunnanraja Kiteen, Tohmajärven tai Rääkkylän kunnan kanssa. Nämä kunnat ovat Joensuu, Liperi, Savonlinna ja Parikkala. Sopimuskausi alkaa 1.1.2024 (tavoite), kestäen määräaikaisena 31.12.2025 saakka. Tämän jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, ellei kumpikaan osapuoli irtisano sopimusta viimeistään 30.6.2025. Palvelun tulee täyttää kulloinkin voimassa olevien Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten mm. laki eläinten hyvinvoinnista (693/2023), eläinsuojeluasetus (396/1996), valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta (674/2010) sekä viranomaisten antamat, palvelua koskevat muut määräykset. Tarjouspyynnön liitteenä on Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran (nyk. Ruokavirasto) vuonna 2012 laatimat oppaat, joita valitun palveluntuottajan tulee noudattaa sopimuskauden aikana soveltuvin osin: 1.) Koira ja kissa – eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna: Esitteeseen on koottu yhteen koirien ja kissojen pitoa ja hyvinvointia koskevien tärkeimpien eläinsuojelusäädösten sisältöä. 2.) Lemmikkieläin – eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna (jyrsijät, kaniinit, fretit, häkkilinnut, matelijat, sammakkoeläimet, kalat ja selkärangattomat eläimet): Esitteeseen on koottu yhteen lemmikkieläinten pitoa ja hyvinvointia koskevien tärkeimpien eläinsuojelusäädösten sisältöä. Tarjoajan on osoitettava riittävät ammatilliset, toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset huolehtia palvelun tuottamisesta. Tuotettavan palvelun tulee olla laadultaan, sisällöltään ja käytännöntoteutukseltaan palvelun tuotantoon soveltuvaa. Tarjous on sitova ja se tulee laatia kokonaisuudessaan suomen kielellä.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääTerveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut (85000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muutLemmikkieläinhoitolat (85210000)
AluekoodiFI1D3
Pääasiallinen suorituspaikkaKitee, Tohmajärvi, Rääkkylä tai edellä mainittujen kuntien rajakunnat (max. 30 km).

Sopimukset