This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-09-19
Ilmoituksen numero2023-136918
TED numero
OstajaorganisaatioPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (3221326-2 )
PL 10
FI-90029 POHDE
https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/
Hankinnan otsikkotiedotTIETOPYYNTÖ - Yhdistelmäkonerobotit
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/93005/notice/136918/overview
Originaali JSON tietue136918.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTämä ilmoitus on TIETOPYYNTÖ. Tämä ilmoitus ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus tai tarjouspyyntö vaan ilmoitus markkinavuoropuhelun toteuttamisesta osana hankinnan suunnittelua. Osallistuminen markkinavuoropuheluun ei sido toimittajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tietopyyntöön osallistuneille toimittajille ei makseta korvauksia osallistumisesta. Tietopyyntöön annetut vastaukset eivät ole julkisia ja ne käsitellään luottamuksellisesti. Pohteen Hankintapalvelut valmistelee kilpailutusta vuoden 2024 aikana koskien yhdistelmäkonerobotteja (5kpl), jotka on tarkoitus ottaa käyttöön OYS:n uudessa sairaalassa. Laitteiden työleveys on 500- 650mm. Tämän ilmoituksen tarkoituksena on selvittää muun muassa markkinoilla olevien yhdistelmäkonerobottien tarjontaa, ominaisuuksia sekä hintatasoa. TIETOPYYNNÖSSÄ Tarjoajalta pyydetään esitteiden ja teknisten tietojen lisäksi selvitystä seuraavista asioista: - selvitys sairaaloista ja -klinikoista, joissa yhdistelmäkonerobotit ovat käytössä Suomessa - selvitys yhdistelmäkonerobottien hinnoista käyttökustannuksineen (käytettävät tarvikkeet ja varaosat) - selvitys yhdistelmäkonerobottien tuotetuesta/käyttötuesta - selvitys yhdistelmäkonerobottien huolto-organisaatiosta ja huollon vasteajoista - selvitys yhdistelmäkonerobottien huoltosopimusmahdollisuuksista ja -kustannuksista Lisäksi pyydämme Tarjoajalta esimerkkejä siitä, miten markkinoilla olevien yhdistelmäkonerobottien käytettävyys tai toiminnallisuus ominaisuuseroja kannattaisi tai tulisi vertailla. Olemme myös alustavasti varanneet aikaa mahdollisiin esittelyihin 1,5 päivää eli 25.10 koko päivän ja 26.10 klo 12 eteenpäin. Esittelyt voidaan hoitaa Teamsin välityksellä. Pohteen Hankintapalvelut ei tee tämän TIETOPYYNNÖN perusteella hankintaa, vaan kartoittaa tällä TIETOPYYNNÖLLÄ markkinoilla olevia yhdistelmäkonerobotteja, yhdistelmäkonerobottien Tarjoajia sekä yhdistelmäkonerobottien hintatasoa käyttö- ja huoltokustannuksineen. Tähän TIETOPYYNTÖÖN annetut vastaukset eivät ole julkisia. Pyydämme kuitenkin Tarjoajaa merkitsemään liitteisiin LIIKESALAISUUS, mikäli TIETOPYYNTÖÖN annetut vastaukset liitteet sisältävät liikesalaisuuksia.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääErilaiset puhdistuskoneet (42995000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1D9
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset