This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-09-19
Ilmoituksen numero2023-136895
TED numero
OstajaorganisaatioPieksämäen kaupunki (2048903-4 )
Kauppakatu 1
FI-76100 Pieksämäki
http://www.pieksamaki.fi
Hankinnan otsikkotiedotSähköinen arkistointijärjestelmä SaaS palveluna 462362 / 2023
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/92992/notice/136895/overview
Originaali JSON tietue136895.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausPieksämäen kaupungilla on käytössä Triplan Oy:n toimittama asianhallintajärjestelmä Tweb. Hankinnan kohteena on asianhallintajärjestelmän kanssa saumattomasti yhteensopiva sähköisen säilyttämisen järjestelmä. Kaupungin muista käytössä olevista järjestelmistä tullaan myös muodostamaan integraatiot tai tekemään aineistosiirrot sähköiseen arkistoon joko käyttöönottoprojektin yhteydessä tai mahdollisesti myöhemmin sopimuskaudella tilaajan aikataulun mukaisesti. Arkiston ollessa kokonaisuudessaan käytössä, on viranhaltija/ työntekijäkäyttäjiä yhteensä n. 30 hlöä. Kokonaiskäyttäjistä 5 tarvitsee laajemmat oikeudet, loput käyttäjät ovat lukuoikeuksilla. Mahdollisten ulkopuolisten, tietopyynnön kautta katseluoikeuden saaneiden, käyttäjien määrää ei pystytä ennakoimaan. Hankittavan arkiston keskeiset toiminnallisuudet lyhyesti: 1. lokitietojen hallinta, käyttäjäroolien ja käyttöoikeuksien hallinta; 2. lähdejärjestelmistä eri muodossa olevan aineiston vastaanotto arkistoon; 3. metatietojen hallinta ja mahdollisesti puutteellisten metatietojen rikastaminen; 4. laajojen aineistokokonaisuuksien siirto sähköiseen arkistoon 5. yksittäisten dokumenttien arkistointi 6. tietoaineiston säilyttäminen arkistossa tietosuojatusti, tietoturvallisesti ja salassapito huomioiden sekä todistettavasti muuttumattomina; 7. monipuoliset hakumahdollisuudet tietoaineistosta; 8. tietoaineistojen automaattinen, hallittu ja dokumentoitu hävittäminen; 9. tietoaineiston siirtäminen tarvittaessa toiseen pitkäaikais-/pysyvään säilytykseen soveltuvaan järjestelmään tai Kansallisarkiston SAPA-palveluun; 10. raportointiominaisuudet; Hankinta sisältää käyttäjä-/ohjelmistolisenssit, toimitus- ja käyttöönottoprojektin ohjelmistojen asennuksineen sekä asiakaskohtaisine räätälöinteineen ja parametrointeineen, ylläpito- ja tukipalvelut, testaukset, tilaajan tarjouspyynnössä kuvaamien käyttöönoton kohteiden toteutuksen ja koulutuksen. Hankinnan tarkemmat tekniset ja toiminnalliset vaatimukset on kuvattu tarjouspyynnön liitteissä: - Vaatimusmäärittely - Käyttötapauskuvaukset
Hankintanimikkeistö (CPV) pääTietotekniset arkistointipalvelut (72252000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1D1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset