This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-09-18
Ilmoituksen numero2023-136871
TED numero
OstajaorganisaatioLappeenrannan kaupunki (0162193-3 )
PL 11
FI-53101 Lappeenranta
http://www.lappeenranta.fi
Hankinnan otsikkotiedotMarkkinavuoropuhelukutsu: Pormestarinkadun kadunvarsipysäköintiin sijoitettavien HPC latauspisteiden käyttöoikeussopimuksen kilpailutus
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/92981/notice/136871/overview
Originaali JSON tietue136871.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö. Kyseessä on kutsu markkinavuoropuheluun, jonka tarkoituksena on kartoittaa mahdollisia tarjoajia Pormestarinkadun kadunvarsipysäköintiin sijoitettavien HPC latauspisteiden (5kpl) rakentamiseen ja latauspalvelun tuottamiseen. Kilpailutuksessa Lappeenrannan kaupunki maanomistajana hakee toimijaa keskustan katualueelle toteutettavalle sähköautojen pikalatausasemalle. Tällä ilmoituksella pyydetään kiinnostuneita yrittäjiä ilmoittautumaan markkinavuoropuheluun. Pyydämme tarjoajilta kommentteja ja kehitysehdotuksia hankinnan toteuttamiseen liittyen. Markkinavuoropuhelussa on tarkoituksena käydä läpi tulevaa hankintaa, sen ajankohtaa sekä kuulla toimittajien mielipiteitä ja ehdotuksia hankinnasta, sisällöistä, hinnoitteluperusteista, hinnantarkistusmekanismeista ja ympäristönäkökohdista. Vuoropuhelussa esiin tulleita tietoja käytetään hankinnan suunnitteluun. Markkinavuoropuheluista saadun tiedon perusteella tullaan tarjouspyyntöihin täsmentämään mm. hankinnan sisältöä ja kokonaisuutta. Hankintayksikkö järjestää ajoneuvojen sähkölatausaseman rakentamisesta ja latauspalvelun tuottamisesta kiinnostuneille yrityksille yhteisen markkinavuoropuhelutilaisuuden 29.9.2023 klo 9-10 teams- kokouksena. Teams-kokouksesta lähetetään linkki ilmoittautuneille osallistujille. Tämän kutsun perusteella pyydetään hankinnasta kiinnostuneita toimijoita ilmoittautumaan markkinavuoropuheluun ke 27.9.2023 kello 12.00 mennessä sähköpostilla [email protected]. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään tarjouskilpailuun osallistumiselle, eikä ennakoiva vuoropuhelu sido ketään siihen osallistuvaa tahoa. Osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ei vaikuta yrityksen asemaan tulevassa tarjouskilpailussa. Markkinavuoropuheluun osallistumisesta ei makseta korvausta. Markkinavuoropuheluun osallistuvat voivat halutessaan etukäteen esittää kysymyksiä, joita toivovat markkinavuoropuhelussa käsiteltävän. Kysymykset voi lähettää osoitteeseen [email protected]. Kysymyksiä voi lähettää 27.9.2023 klo 11.00 saakka.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääSähkönjakelu ja siihen liittyvät palvelut (65300000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset