This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-09-15
Ilmoituksen numero2023-136784
TED numero
OstajaorganisaatioKeski-Suomen hyvinvointialue (3221318-2 )
Hoitajantie 1
FI-40620 Jyväskylä
http://www.hyvaks.fi
Hankinnan otsikkotiedotTietopyyntö: Lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/92937/notice/136784/overview
Originaali JSON tietue136784.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTällä tietopyynnöllä on tarkoitus selvittää Keski-Suomen hyvinvointialueen koti- ja asumispalveluiden vastuualueen oman tuotannon asiakkaiden lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun hankintaan vaikuttavia asioita. Lääkkeiden annosjakelupalveluja hankitaan ikääntyneiden ja erityisryhmien (vammaisten, kehitysvammaisten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien) asumis- ja kotihoitopalveluiden asiakkaille. Annosjakelun piiriin kuuluvat kaikki asiakkaat, joille on todettu tarve lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun ja joiden kohdalla annosjakelu soveltuu lääkehoidon toteuttamiseen. Koneellinen annosjakelupalvelu sisältää liitteessä mainittujen Tilaajan toimipisteiden asiakkaiden lääkehuollon hoitamisen, johon sisältyvät lääkkeiden annosjakelun aloitus, koneellinen annosjakelu kahden (2) viikon välein kerta-annoksiin, asiakkaiden reseptien hallinnointi, asiakkaiden lääkityksen annosjakeluun soveltuvuuden arviointi, yhteisvaikutusten arviointi sekä lääkityksen tarkistus. Palveluun sisältyy myös asiakkaan muiden reseptilääkkeiden (esim. annosjakeluun sopimattomat, kuten injektiovalmisteet, lääkelaastarit, inhalaatiovalmisteet) ja itsehoitovalmisteiden toimitus sekä lääkkeiden kuljetus toimintayksiköihin. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti hankintaa koskevaa tietoa, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämä asiakirja ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö vaan tarkentava markkinakartoitus eli tietopyyntö. Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan kyseistä hankintaa alustavan suunnitelman mukaisesti ja päätöksen mahdollisen hankintaprosessin käynnistämisestä esitetyllä tavalla tehdään markkinakartoituksen jälkeen. Kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" pyydetään tietopyyntöön vastaajalta näkemyksiä hankinnan toteuttamisvaihtoehdoista. Hankintaa koskeva taustatieto on esitetty liitteissä 1 ja 2. Tietopyyntöön vastaaminen ei sido tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä ole myöskään edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Annetut vastaukset eivät ole julkisia. Mahdollisesta hankinnasta julkaistaan hankintalain mukaisesti hankintailmoitus siten kuin hankintalaissa säädetään.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääApteekkipalvelut (85149000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI193
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset