This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-09-15
Ilmoituksen numero2023-136730
TED numero2023/S 181-566227
OstajaorganisaatioÖsterbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue (3221324-6 )
Hietalahdenkatu 2-4
FI-65130 Vaasa
http://www.pohjanmaanhyvinvointi.fi
Hankinnan otsikkotiedotKotihoidon kilpailutus vammaisille henkilöille - Palveluasuminen omaan kotiin
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/92904/notice/136730/overview
Originaali JSON tietue136730.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena on Pohjanmaan hyvinvointialueen omaa kotihoitoa täydentävä ostopalvelu. Kotihoidon asiakkaina on henkilöitä, joiden fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja/tai kognitiivinen toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi heikentynyt ja tarvitsevat vaihtelevassa määrin tukea kotona asumiseensa mainituilla osa-alueilla. Asiakasryhmiä ovat ikääntyneet henkilöt, pitkäaikaissairaat, vammaiset, kehitysvammaiset ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaat. Hankinnan kohteena olevaa palvelua, kotihoito vammaisille henkilöille, on Pohjanmaan hyvinvointialueella tuotettu alueellisesti kotihoidon omana tuotantona, ostopalveluna ja palvelusetelillä. Omaan tuotantoon on ostettu vuokratyövoimaa tilapäisiin tarpeisiin. Vammaisten kotihoidon piirissä (ostopalveluna ja palvelusetelillä tuotettuna) on keskimäärin 30 asiakasta, joille tuotetaan palvelua n. 2500 tuntia kuukaudessa. Asiakasmäärän arvioidaan pysyvän samana. Asiakasmäärä on arvio, eikä se sido Tilaajaa. Asiakkaat ovat sijoittuneet alueen eri osiin, heitä on eri ikäryhmissä ja erilaisilla palvelutarpeilla (20 tuntia/vko – 1054 tuntia/kuukausi). Asiakasmäärät vaihtelevat eikä uusien asiakkaiden määrää tai palveluntarvetta voi ennustaa. Hankinta kattaa koko Pohjanmaan hyvinvointialueen jaettuna pohjoiseen, keskiseen ja eteläiseen alueeseen. Hankinnan kohteena ovat - uudet palvelun piiriin tulevat asiakkaat sekä - jo nyt palvelun piirissä olevat ostopalvelu asiakkaat Ottaen huomioon asiakkaan etu, palvelun piirissä jo nyt olevat asiakkaat sijoitetaan tässä hankinnassa valituksi tulevien palveluntuottajien tuotantoon. Hankinta toteutetaan avoimena hankintajärjestelynä, joka tarkoittaa tilaajan itsensä suunnittelemaa, hankintalain (1397/2016) periaatteiden mukaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Toimittajarekisterin perustamisen yhteydessä järjestelyyn valitaan kaikki soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät palveluntarjoajat. Palveluntarjoajat voivat tarjota palvelua yhteen, kahteen tai kaikkiin kolmeen maantieteelliseen osa-alueeseen. Palveluntuottaja voi tulla valituksi yhden tai useamman osa-alueen avoimeen järjestelyyn. Hankintamenettely avataan tarjouksille aloitusjakson (3 kuukautta) jälkeen puolivuosittain. Palvelu ja hankinnan periaatteet on kuvattu tarkemmin tämän tarjouspyynnön liitteissä.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääTerveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut (85000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI195
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset