This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-09-15
Ilmoituksen numero2023-136708
TED numero2023/S 181-567222
OstajaorganisaatioPohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue (2296962-1 )
Veteraanikatu 1
FI-90100 Oulu
http://www.ely-keskus.fi
Hankinnan otsikkotiedotPohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tie- ja rakentamissuunnittelun ja siihen liittyvien asiantuntijapalveluiden puitesopimus
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio6 400 000 EUR
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/92892/notice/136708/overview
Originaali JSON tietue136708.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausPuitesopimukseen kuuluu pienten tienpidon hankkeiden tie- ja rakentamissuunnittelu sekä niihin liittyvien asiantuntijapalveluiden hankinta vuosien 2024-2026 aikana. Puitesopimus sisältää mm. seuraavia Väyläviraston toimintaohjeiden mukaisten tiesuunnitelmien ja rakentamissuunnitelmien osasuunnitelmien laadintaa: - tietekninen suunnittelu - liikennetekninen suunnittelu - rakenteen parantamissuunnittelu - geotekninen suunnittelu - geometrinen suunnittelu - kuivatussuunnittelu (sis. myös alikulkukäytävien/alikulkusiltojen ja siltakaivantojen pumppaamoiden suunnittelun sähkösuunnittelui-neen) - kiinteä liikenteenohjaussuunnittelu - liikennevalojen rakentamissuunnittelu - tievalaistus- ja sähkötekninen suunnittelu - ympäristösuunnittelu - maastomallipohjaisen melulaskentojen suorittaminen, - melusuojausten suunnittelu (meluaidat, melukaiteet) ml. rakennesuunnittelu - havainnollistaminen - rakenteiden, varusteiden ja laitteiden rakennesuunnittelu (mm. aidat, tiekaiteet, riista-aidat, tukimuurit yms.) - suunnitelmien tarkastusta ja päätöksenteon valmistelua - suunnitteluvaiheessa hankkeiden maastokäyntien työturvallisuuteen liittyvät tehtävät esim. turvallisuuskoordinaattorin tehtävät - luonnonsuojelu-, ympäristösuojelu- ja vesilain mukaisten selvitysten ja lupien hankintaan liittyvät selvitys- ja valmistelutehtävät Lisäksi tämän puitesopimusjärjestelyn kautta voidaan tilata tie- ja raken-tamissuunnitteluun liittyviä erillistehtäviä: - tutkimus- ja kehitystehtäviä - muita erittelemättömiä asiantuntijapalveluja ja avustavia tehtäviä Lisäksi puitesopimukseen kuuluu tiensuunnitteluun liittyviä erillistehtäviä mm. geoasiantuntijatehtävät sekä muita tiensuunnitteluun liittyviä asiantuntijatehtäviä. Puitesopimustarjouksen tulee koskea kaikkia edellä mainittuja suunnitelmatyyppejä ja tehtäviä. Tiesuunnitelma ja rakennussuunnitelma laaditaan mallintamalla. Suunnitelmamallin lisäksi suunnitelmia toteutetaan myös perinteisessä muodossa. Puitesopimus tehdään neljän (4) konsultin kanssa. Puitesopimuksen voimassaoloaikana yksittäisten toimeksiantojen osalta rahoittajana voi olla myös ELY-keskusten alueiden maakuntien liitot, kaupungit ja kunnat. Puitesopimuksen sisältö on määritelty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1D9, FI1D8
Pääasiallinen suorituspaikkaPohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alue

Sopimukset