This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-09-15
Ilmoituksen numero2023-136689
TED numero
OstajaorganisaatioLappeenrannan kaupunki (0162193-3 )
PL 11
FI-53101 Lappeenranta
http://www.lappeenranta.fi
Hankinnan otsikkotiedotMarkkinavuoropuhelukutsu: Tilintarkastuspalvelut Lappeenrannan kaupunkikonsernille ja Imatran kaupunkikonsernille
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/92881/notice/136689/overview
Originaali JSON tietue136689.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö. Kyseessä on kutsu markkinavuoropuheluun, jonka tarkoituksena on kartoittaa mahdollisia tarjoajia tilintarkastuspalveluiden hankintaan. Hankinnan kohteena on Lappeenrannan kaupunkikonserniin kuuluvien kaupungin ja sen tytäryhteisöjen ja Imatran kaupunkikonserniin kuuluvien kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilivuosien 2024 - 2028 ja mahdollisena optiona tilivuosien 2029 - 2030 tilintarkastuspalvelut (kuntalaki 14 luku 122 §). Lappeenrannan kaupunkikonserni tekee tilintarkastuspalveluista oman kilpailutuksen ja Imatran kaupunkikonserni oman kilpailutuksen, mutta valmistelemme hankintaa yhdessä. Tällä ilmoituksella pyydetään kiinnostuneita yrittäjiä ilmoittautumaan markkinavuoropuheluun. Pyydämme tarjoajilta kommentteja ja kehitysehdotuksia hankinnan toteuttamiseen liittyen. Markkinavuoropuhelussa on tarkoituksena käydä läpi tulevaa hankintaa, sen ajankohtaa sekä kuulla toimittajien mielipiteitä ja ehdotuksia hankinnasta, sisällöistä, hinnoitteluperusteista, hinnantarkistusmekanismeista ja ympäristönäkökohdista. Vuoropuhelussa esiin tulleita tietoja käytetään hankinnan suunnitteluun. Markkinavuoropuheluista saadun tiedon perusteella tullaan tarjouspyyntöihin täsmentämään mm. hankinnan sisältöä ja kokonaisuutta. Tilaaja järjestää tilintarkastuspalveluiden tuottamisesta kiinnostuneille yrityksille tarkoitettuja markkinavuoropuheluita, kunkin markkinavuoropuheluun ilmoittautuneen kanssa erikseen. Ajankohdat v.2023, joista voi valita ovat: Viikko 40 - ma 2.10 klo 13-14.30 - ti 3.10 klo 10-11.30 Viikko 41 - ma 9.10 klo 9.30-11 - ti 10.10 klo 14-15.30 - pe 13.10 klo 13-14.30 Tilaisuudet järjestetään Lappeenrannan kaupungintalolla (Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta) tai Imatran kaupungintalolla (Virastokatu 2, 55100 Imatra), tarkempi paikka ilmoitetaan ilmoittautumisen jälkeen. Tämän kutsun perusteella pyydetään hankinnasta kiinnostuneita toimijoita ilmoittautumaan markkinavuoropuheluun to 28.9.2023 kello 13.00 mennessä sähköpostilla [email protected]. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään tarjouskilpailuun osallistumiselle, eikä ennakoiva vuoropuhelu sido ketään siihen osallistuvaa tahoa. Osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ei vaikuta yrityksen asemaan tulevassa tarjouskilpailussa. Markkinavuoropuheluun osallistumisesta ei makseta korvausta. Markkinavuoropuheluun osallistuvat voivat halutessaan etukäteen esittää kysymyksiä, joita toivovat markkinavuoropuhelussa käsiteltävän. Kysymykset voi lähettää osoitteeseen [email protected]. Kysymyksiä voi lähettää 28.9.2023 klo 12.00 saakka.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääKirjanpito-, tilintarkastus- ja verotuspalvelut (79200000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1C5
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset