This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-09-15
Ilmoituksen numero2023-136664
TED numero2023/S 181-567904
OstajaorganisaatioHUS-yhtymä (1567535-0 )
PL 445 (Uutistie 3 C, 01770 Vantaa)
FI-00029 HUS
http://www.hus.fi
Hankinnan otsikkotiedotHuumausaineanalytiikan puitejärjestelyn kilpailutus
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio10 750 000 EUR
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/92866/notice/136664/overview
Originaali JSON tietue136664.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena osa-alueella 2 on huumetutkimukset, laajat seulat U-HuumTOF (21281). U -HuumTOF -seulan on tarjoushetkellä sisällettävä vähintään liitteessä 1 välilehdellä U -HuumTOF luetellut yhdisteet. Tutkimuksessa pitää määrittää myös näytteen kreatiniinitaso. U -HuumTOF -seulan sisällöt on ilmoitettava tarjouksessa. Menetelmän yksityiskohdat on esitettävä erillisessä liitteessä. U -HuumTOF -seulan tärkeimpien analyyttien raportointirajat (cut-off) on ilmoitettava, niiden tulee täyttää liitedokumentissa 1 välilehdellä U -HuumTOF kuvatut vaatimukset yksittäisille huumausaineille. Tutkimus tulee tehdä kokonaisuudessaan massaspektrometrisellä menetelmällä. Tarjouksessa on kuvattava menetelmän ominaisuudet sekä ne toimenpiteet, joilla tarjoaja varmistuu valikon ajantasaisuudesta ja kattavuudesta. U -HuumTOF -seulalle asetettuja kriteerejä ja laatuvertailuperusteita on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnöllä liitteineen. Osa-alueeseen kuuluu pakollisena optiona näytteiden kiireellinen analysointi. Kiireellinen näyte on tutkittava ja siitä on annettava vastaus alle 48 tunnissa. Kiireellisiä näytteitä tulee tutkittavaksi vuodessa muutamia kappaleita. Osa-alueeseen kuuluu pakollisena optiona myös U-Amf-Ena -jatkotutkimus.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutLääketieteellisten laboratorioiden palvelut (85145000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena osa-alueella 1 on huumetutkimukset, laajat seulat U -HuumLCt, joka sisältää automaattisen varmistuksen. U -HuumLCt -tutkimusta tarjoavan toimittajan tulee kyetä tarjoamaan ko. tutkimukseen sisältyvien huumaus- ja lääkeaineiden varmistusanalyysit, jotka tehdään automaattisesti ilman eri pyyntöä ja ne sisältyvät tutkimuksen hintaan. Tutkimuksessa pitää määrittää myös näytteen kreatiniinitaso. U -HuumLCt -seulan on tarjoushetkellä sisällettävä vähintään liitteessä 1 välilehdellä U -HuumLCt luetellut yhdisteet. U -HuumLCt, -seulojen sisällöt on ilmoitettava tarjouksessa. Menetelmän yksityiskohdat on esitettävä erillisessä liitteessä. U -HuumLCt -seulan tärkeimpien analyyttien raportointirajat (cut-off) on ilmoitettava, niiden tulee täyttää liitedokumentissa 1 kuvatut vaatimukset yksittäisille huumausaineille. Tutkimusvastauksessa on ilmoitettava aineen/yhdisteen pitoisuus niiden analyyttien osalta, jotka on ilmoitettu liitteessä 1 välilehdellä U -HuumLCt. Tutkimus tulee tehdä kokonaisuudessaan massaspektrometrisellä menetelmällä. Tarjouksessa on kuvattava menetelmän ominaisuudet sekä ne toimenpiteet, joilla tarjoaja varmistuu valikon ajantasaisuudesta ja kattavuudesta. U -HuumLCt -seulalle asetettuja kriteerejä ja laatuvertailuperusteita on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnöllä liitteineen. Osa-alueeseen kuuluu pakollisena optiona näytteiden kiireellinen analysointi. Kiireellinen näyte on tutkittava ja siitä on annettava vastaus alle 48 tunnissa. Kiireellisiä näytteitä tulee tutkittavaksi vuodessa muutamia kappaleita. Osa-alueeseen kuuluu pakollisena optiona myös U-Amf-Ena -jatkotutkimus.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutLääketieteellisten laboratorioiden palvelut (85145000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena osa-alueella 3 on huumausainetutkimukset, laajat seulat B -Lääk-Hu (8778). ISLAB käyttää tutkimuksesta nimeä B -HuumLCt. ISLABin osalta tutkimuksen vähimmäis- ja sisältövaatimukset ovat samat kuin HUSin B -Lääk-Hu -tutkimuksella. Näytteen sisältämien aineiden ja yhdisteiden pitoisuudet on ilmoitettava tutkimuksen vastauksessa. Vaaditut aineet ja yhdisteet on ilmoitettu liitteessä 1 välilehdellä B -Lääk-Hu. B -LääkHu -seulan sisällöt on ilmoitettava tarjouksessa. B -Lääk-Hu -seulan tärkeimpien analyyttien raportointirajat on ilmoitettava, niiden tulee täyttää liitedokumentissa 1 kuvatut vaatimukset yksittäisille huumausaineille. Tutkimus tulee tehdä kokonaisuudessaan massaspektrometrisellä menetelmällä. Tarjouksessa on kuvattava menetelmän ominaisuudet sekä ne toimenpiteet, joilla tarjoaja varmistuu valikon ajantasaisuudesta ja kattavuudesta. B -Lääk-Hu -seulalle asetettuja kriteerejä ja laatuvertailuperusteita on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnöllä liitteineen. Osa-alueeseen kuuluu pakollisena optiona näytteiden kiireellinen analysointi. Kiireellinen näyte on tutkittava ja siitä on annettava vastaus alle 48 tunnissa. Kiireellisiä näytteitä tulee tutkittavaksi vuodessa muutamia kappaleita. Osa-alueeseen kuuluu pakollisena optiona myös B -Amf-Ena -jatkotutkimus.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutLääketieteellisten laboratorioiden palvelut (85145000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena on virtsasta tehtävät huumausainetutkimukset, varmistustutkimukset. Tutkimuskohtaisia vaatimuksia on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 välilehdellä Varmistustutkimukset sekä tarjouspyynnön hankinnan kohteen kriteereissä. Osa-alueelle kuuluvat seuraavat tutkimukset: U -AmfetCt (1810) U -BendiCt (1820) U -BupreCt (1822) U -CannaCt (1880) U -FentaCt (9774) U -GHBCt (4612) U -KokaCt (1884) U -LSDCt (4523) U -MetadCt (1892) U -OksikCt (9794) U -OpiaaCt (1902) U -PregaCt (9777) U -TramaCt (4762) U -TrisykCt (9500) U -NukahCt (9775) U -MetfeCt (9654) Tarjoaja voi tarjota vain yhtä tai osaa tämän osa-alueen tutkimuksista tai kaikkia tutkimuksia. Osa-alueeseen kuuluu pakollisena optiona näytteiden kiireellinen analysointi. Kiireellinen näyte on tutkittava ja siitä on annettava vastaus alle 48 tunnissa. Kiireellisiä näytteitä tulee tutkittavaksi vuodessa muutamia kappaleita. Tarjoajan on tarjottava kiireellistä tutkimusta niille tämän osa-alueen tutkimuksille, joista se tarjoaa kiireetöntä tutkimusta. U-AmfetCT -tutkimusta tarjoavan tarjoajan on tarjottava pakollisena optiona U -Amf-Ena -jatkotutkimusta.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutLääketieteellisten laboratorioiden palvelut (85145000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena on S -Metad (4767). Tutkimuksessa määritetään vähintään liitteessä 1 (välilehti 5. S -Metad) mainittujen analyyttien pitoisuus näytteestä. Osa-alueeseen kuuluu pakollisena optiona näytteiden kiireellinen analysointi. Kiireellinen näyte on tutkittava ja siitä on annettava vastaus alle 48 tunnissa. Kiireellisiä näytteitä tulee tutkittavaksi vuodessa muutamia kappaleita.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutLääketieteellisten laboratorioiden palvelut (85145000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena on varmistustasoinen Me -HuumL-O (8846) -tutkimus. Tutkimuksen on sisällettävä vähintään liitteessä 1 (välilehti 6. Me -HuumL-O) mainitut analyytit. Osa-alueeseen kuuluu pakollisena optiona näytteiden kiireellinen analysointi. Kiireellinen näyte on tutkittava ja siitä on annettava vastaus alle 48 tunnissa. Kiireellisiä näytteitä tulee tutkittavaksi vuodessa muutamia kappaleita.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutLääketieteellisten laboratorioiden palvelut (85145000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausOsa-alueen hankinnan kohteen on verestä tehtävä B -Bendi -tutkimus. Tutkimuksessa määritetään vähintään liitteessä 1 (välilehti 7. B -Bendi) mainittujen bensodiatsepiinien pitoisuus näytteestä. Osa-alueeseen kuuluu pakollisena optiona näytteiden kiireellinen analysointi. Kiireellinen näyte on tutkittava ja siitä on annettava vastaus alle 48 tunnissa. Kiireellisiä näytteitä tulee tutkittavaksi vuodessa muutamia kappaleita.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutLääketieteellisten laboratorioiden palvelut (85145000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena osa-alueella on verestä määritettävä B -Bupre -tutkimus. Tutkimuksessa määritetään vähintään liitteessä 1 (välilehti 8. B -Bupre) mainittujen analyyttien pitoisuus näytteestä. Osa-alueeseen kuuluu pakollisena optiona näytteiden kiireellinen analysointi. Kiireellinen näyte on tutkittava ja siitä on annettava vastaus alle 48 tunnissa. Kiireellisiä näytteitä tulee tutkittavaksi vuodessa muutamia kappaleita.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutLääketieteellisten laboratorioiden palvelut (85145000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan kohteena osa-alueella on virtsasta määritettävä U -Anab -tutkimus. Tutkimuksen on sisällettävä vähintään liitteessä 1 (välilehti 9. U -Anab) mainitut analyytit. Osa-alueeseen kuuluu pakollisena optiona näytteiden kiireellinen analysointi. Kiireellinen näyte on tutkittava ja siitä on annettava vastaus alle 48 tunnissa. Kiireellisiä näytteitä tulee tutkittavaksi vuodessa muutamia kappaleita.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää
Hankintanimikkeistö (CPV) muutLääketieteellisten laboratorioiden palvelut (85145000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset