This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-09-15
Ilmoituksen numero2023-136656
TED numero2023/S 181-567271
OstajaorganisaatioPohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (2296962-1 )
PL 2000
FI-70101 Kuopio
https://www.ely-keskus.fi
Hankinnan otsikkotiedotSuunnittelun asiantuntijapalvelujen puitesopimus Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella 2024-2027
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio5 000 000 EUR
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/92861/notice/136656/overview
Originaali JSON tietue136656.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTilaaja teettää tämän puitesopimuksen perusteella puitesopimustoimittajilla erilaisia maanteiden investointi- ja parantamishankkeiden suunnittelua kaikkien suunnitelmavaiheiden osalta. Suunnitteluun voi sisältyä tasoristeyksiin liittyvien suunnitelmien laatimista. Vaiheistetun suunnittelun päävaiheet ovat: • esisuunnittelu (alueellisia, yhteysvälejä ja yksittäisiä tiekohteita koskevat esiselvitykset, toimenpideselvitykset…) • yleissuunnittelu (maantielain mukaiset yleissuunnitelmat, aluevaraussuunnitelmat, toimenpidesuunnitelmat) • tiesuunnittelu (maantielain mukaiset tiesuunnitelmat, teiden parantamissuunnitelmat) • rakennussuunnittelu (toteuttamisvaihetta palvelevat rakennussuunnitelmat, teiden ja yksittäisten kohteiden korjaussuunnitelmat) Tiehankkeiden suunnitelmien hallinnollisen käsittelyn ja päätöksenteon valmistelutehtävät sisältyvät järjestelyyn. Puitesopimus koskee lähinnä tiehankkeiden suunnittelussa seuraavia tekniikka-alueita ja tehtäviä (ei kattava luettelo): • tietekninen suunnittelu • liikennetekninen suunnittelu • geotekninen suunnittelu • geometrinen suunnittelu • tierakenteiden suunnittelu sisältäen myös tieverkon ylläpitoa koskevien parantamishankkeiden suunnittelun • kuivatussuunnittelu (sis. myös pumppaamoiden suunnittelun sähkösuunnitteluineen) • liikenteenohjaussuunnittelu • tievalaistussuunnittelu sähkösuunnitteluineen (myös mahdolliset ympäristön ja muiden kohteiden valaistus) • ympäristösuunnittelu • melulaskennat • melusuojausten suunnittelu (meluaidat, melukaiteet yms.) • rakenteiden, varusteiden ja laitteiden suunnittelun (mm. aidat, tiekaiteet, riista-aidat, tukimuurit yms.) • katutekninen suunnittelu • tasoristeysten poistoon liittyvä ratasuunnittelu • väylähankkeiden havainnollistaminen, vuoropuhelu ja viestintä Puitesopimukseen kuuluu myös maaperätutkimusten sekä kartoitusten ja maastomittausten (maastomallit) ohjelmointi, työnsuunnittelu sekä työnohjaus. Tiehankkeiden yleis-, tie- ja rakennussuunnittelu tehdään noudattaen Väyläviraston voimassa olevaa ohjeistusta. Suunnittelu tehdään pääsääntöisesti tietomallipohjaisesti. Lisäksi tämän puitesopimusjärjestelyn kautta voidaan tilata tiensuunnitteluun liittyviä erillistehtäviä ja tienpidon asiantuntijatehtäviä kuten esimerkiksi: • tienpidon ohjelmointitehtäviä (hankekortit yms.) • tieverkon hallinnollisen luokan muutosten valmistelutehtäviä • tutkimus- ja kehitystehtäviä • L-vastuualueen toimintaan liittyviä ympäristöselvityksiä ja seurantamittauksia • muita erittelemättömiä asiantuntijapalveluja (kustannusarviot, asiantuntijalausunnot, riskikartoitukset ja -analyysit jne…) Puitejärjestelyn piirissä teetettävän työn määrä on yhteensä arviolta 1 500 000 - 5 000 000 euroa (alv 0 %) puitejärjestelyn aikana. Puitejärjestelyyn käytettävä rahoitus määräytyy valtion vuosittain Pohjois-Savon ELY-keskukselle myöntämän rahoituksen mukaan.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääArkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1D1, FI1D2, FI1D3
Pääasiallinen suorituspaikkaEtelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueet.

Sopimukset