This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-09-14
Ilmoituksen numero2023-136633
TED numero
OstajaorganisaatioElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (2296962-1 )
Alvar Aallon katu 8
FI-60101 Seinäjoki
http://www.ely-keskus.fi
Hankinnan otsikkotiedotEPOELY/2351/2021 - Automaatiojärjestelmän toteuttaminen ja käyttöönotto, säännöstelypadot
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/91317/notice/136633/overview
Originaali JSON tietue136633.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTarjoajan tehtävänä on hankkia tarvikkeet, toteuttaa asennukset ja käyttöönottaa uusi järjestelmä. Työ sisältää tarvittavilta osin järjestelmän suunnittelun, laitteiden hankinnan ja toimituksen, uusittavien laitteiden ja kytkentöjen purkamisen, laitteiden asennuksen, liittymisen olemassa olevaan tiedonhallintajärjestelmään/valvomoon (WinCC). Tarjoaja vastaa myös valvomon koodaamisesta uusien patojen osalta. Toimitus sisältää järjestelmän käyttöönoton, käyttökoulutuksen, dokumentaation ja 2 vuoden takuun. Liitteenä olevassa järjestelmäkuvauksessa on tarkemmat tiedot toimitettavasta järjestelmästä. Toteutusaikataulut: - Suunnitelmien (asennus-, turvallisuussuunnitelma, jne.) tulee olla valmiina 31.12.2023 mennessä. - Suunnitelmien mukaiset työt on oltava valmiina käyttökunnossa säännöstelypatojen osalta 31.08.2024 mennessä (= valmistumisaika). - Ohjausjärjestelmän, sisältäen keskusvalvomot, on kuitenkin oltava kokonaisuudessaan valmis viimeistään 30.09.2024 mennessä. Suunnittelun saa aloittaa, kun sopimus on allekirjoitettu. Tarjoajan tulee ennakoida työnaikaiset riskit ja laatia turvallisuussuunnitelma suunnitteluvaiheen aikana. Toteutuksen aloittamiseen vaaditaan tilaajan hyväksymät suunnitelmat. Suunnitelmissa on huomioitava asennustyöt siten ettei tilaajalle aiheudu ongelmia säännöstelyn kanssa. Säännöstely katkokset (luukut ei liikuteltavissa) on sovittava hyvissä ajoin KASELY säännöstelijän kanssa. Katkokset on minimoitava mahdollisuuksien mukaan. Myöskään kevättulvien aikana ei saa tehdä luukkujen käyttöä rajoittavia asennuksia (arviolta 1.4. - 30.5) ilman tilaajan lupaa. Toimitetulla järjestelmällä alkaa valmistumisajan jälkeen 3 kk:n patokohtainen käyttöönottoaika. Käyttöönottoaikana testataan kaikki tarvittavat toiminnot. Mikäli käyttöönottoaikana ei esiinny ongelmia, otetaan toimitus vastaan ja kahden (2) vuoden takuuaika kokonaisjärjestelmälle alkaa. Koekäyttö on säännöstelypato kohtainen. Tilaaja esittelee automaatiojärjestelmää ja -kohteita 15.08.2023 kello 14:00 Teamsin välityksellä. Tarjouspyynnön liitteissä on kalenterikutsu esittelytilaisuuteen, jonka voitte tallentaa kalenteriin tai voitte osallistua kopioimalla oheisen linkin selaimeenne: *https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2YyODQ5ZmItYzA5NC00MTc2LThmMWUtMmZiOTVkMjZjM2Jm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d95951a6-dfd3-4a74-9abb-f2b2cb89d671%22%2c%22Oid%22%3a%228b9e07fc-6b2e-41e4-848d-03924c3103fa%22%7d* (kopioikaa kaikki * -merkkien välissä oleva teksti). Hankintakilpailun päätyttyä tarjoajat, jotka eivät tule valituksi, ovat velvollisia luottamuksellisia tietoja luovuttaneen osapuolen suostumuksella hävittää luovuttaneen osapuolen patoturvallisuuteen liittyvät luottamukselliset tiedot.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääAutomaatiojärjestelmä (48921000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muutOhjaus- ja valvontajärjestelmä (42961000)
AluekoodiFI1C3, FI1C4, FI1C5
Pääasiallinen suorituspaikkaKalkkisten / Hirvivuolteen säännöstelypadot ja mitta-asemat sekä Huopaistenkosken säännöstelypato.,

Sopimukset