This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-09-14
Ilmoituksen numero2023-136623
TED numero2023/S 180-562856
OstajaorganisaatioIstekki Oy (2292633-0 )
PL 4000
FI-70601 Kuopio
https://www.istekki.fi
Hankinnan otsikkotiedotSanelunhallintajärjestelmä
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio1 100 000 EUR
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/92839/notice/136623/overview
Originaali JSON tietue136623.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvaus​Hankinnan kohteena on sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön tuleva sanelunhallintajärjestelmä, jolla voidaan tehdä saneluita toimintayksiköiden käytössä oleviin eri tietojärjestelmiin. ​Hankittava järjestelmä sisältää vähintään seuraavat toiminnallisuudet: ​- sanelun tekeminen - ​sanelun purkaminen ​- sanelun purkujonojen hallinta - ​tilasto- ja laskutustietojen tuottaminen - ​laadunvarmistus ja poikkeustilanteiden käsittely ​Lähtökohtaisesti hankittava järjestelmä tullaan integroimaan käytettyihin asiakas- ja potilastietojärjestelmiin asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi. ​Hankinta sisältää järjestelmän lisäksi liittymät käytössä oleviin asiakas- ja potilastietojärjestelmiin, käyttöönotto- ja asennuspalvelut, tuen ja ylläpidon sekä erikseen tilattavat asiantuntijapalvelut. Palvelua tuotetaan tilaajan konesalista (on premise). Valituksi tuleva järjestelmätoimittaja vastaa siitä, että tarjottu järjestelmä toimii osana olemassa olevaa teknistä ympäristöä. Asiakaskohtaiset käyttöönotot ja laajennukset tehdään toimitusprojekteina sisältäen mahdolliset konsolidoinnit, migraatiot ja konversiot. ​Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. ​Tilaaja valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Hankintasopimusta tulee käyttämään ainoastaan Istekki Oy ja syntyvän sopimuksen osapuolina ovat ainoastaan Istekki Oy ja valittu Toimittaja. Selvyyden vuoksi todetaan, että Istekin asiakkaat eivät ole tämän kilpailutuksen tai sen perusteella tehtävän hankintasopimuksen sopijapuolia, osapuolia eivätkä muutoinkaan tule liittymään hankintaan. ​Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääOhjelmatuotteet ja tietojärjestelmät (48000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muutTietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000)
AluekoodiFI1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset