This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-09-14
Ilmoituksen numero2023-136610
TED numero2023/S 180-563668
OstajaorganisaatioÄänekosken kaupunki (2045520-5 )
Hallintokatu 4
FI-44100 ÄÄNEKOSKI
http://www.aanekoski.fi
Hankinnan otsikkotiedotKoulunmäen koulun C-osan palokatko- ja tiivistysurakka / HP 21
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio390 000 EUR
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/92831/notice/136610/overview
Originaali JSON tietue136610.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausÄänekosken kaupunki valitsee tarjouskilpailun perusteella urakoitsijan Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen palokatko- ja tiivitysurakkaan. Urakka käsittää rakennuksen taloteknisten läpivientien palokatkot, ikkunoiden ja ovien sisäpuoliset tiivistykset (kittaukset) sekä kantavien rakenteiden lattiarajatiivistykset (kittaukset). Hankinnan sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisesti edullisin on vähimmäisvaatimukset täyttävä tarjous, joka on hinnaltaan halvin. Tarjoukset voidaan vertailla pelkän hinnan perusteella, sillä hankinnassa tarpeellinen laatu on huomioitu tarjouspyynnön vähimmäisehdoissa. Hankintaa ei ole jaettu osiin, sillä rakennushankkeen sisällöllinen jaettavuus on toteutettu kilpailuttamalla hankkeen toteutusosia vaiheittain. Vaiheittaisuudella ei kierretä hankintalain asettamia kilpailuttamisvelvoitteita, vaan kaikki hankinnat kilpailutetaan huomioiden hankkeen hankintojen kokonaisarvon mukaisia hankintamenettelyjä koskevat menettelytapavaatimukset. Tämä tarjouspyyntö liittyy hankkeeseen, jonka erillisinä kilpailutuksina toteutettavien hankintojen kokonaisarvo ylittää rakennusurakoiden EU-kynnysarvon (5 382 000 €). Kaikki hankkeen toteutusosat kilpailutetaan huomioiden hankkeen kokonaisarvon asettamat menettelytapavaatimukset, minkä vuoksi myös tämä hankinta kilpailutetaan EU-hankinnan menettelytapasäännöksiä noudattaen.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääRakennustyöt (45000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muutTalonrakentaminen (45210000)
Opetus- tai tutkimuslaitosten rakentamistyöt (45214000)
Koulurakennusten rakentamistyöt (45214200)
Mastiksi, täyteaineet, kitti (44831000)
Paloturvallisuutta parantavat asennustyöt (45343000)
Tiivistystyöt (45261420)
AluekoodiFI193
Pääasiallinen suorituspaikkaÄänekoski

Sopimukset