This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-09-14
Ilmoituksen numero2023-136593
TED numero
OstajaorganisaatioHelsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala (0201256-6 )
PL 58208
FI-00099 HELSINGIN KAUPUNKI
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
Hankinnan otsikkotiedot Orapihlajatie vaihe 2 ja Paatsamatie, kokonaisurakka
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/92824/notice/136593/overview
Originaali JSON tietue136593.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausUrakka käsittää Orapihlajatien, Paatsamatien, Laajasuontien ja Orapihlajapuiston rakentamisen vaatimat työt urakka-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa. Urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa työhön valittu urakoitsija toimii YSE:n ja Suomen lainsäädännön tarkoittamana pääurakoitsijan asemassa toimivana päätoteuttajana. Urakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista. YKT-osapuolet ovat 7.3.2017 solmineet ”yhteinen kunnallistekninen työmaa” nimellä yhteistoimintasopimuksen, jossa Helsingin kaupunki on nimetty ”päätilaajaksi” ja muut sopijapuolet ”tilaajiksi”. Tässä sopimuksessa YKT-osapuolet ovat mm. sopineet yhteisen VNa 205/2009 mukaisen turvallisuuskoordinaattorin nimeämisestä. YKT-työmaan ”tilaajilta” siirtyy päätoteuttajalle kaikki tämän urakan kaupallisissa asiakirjoissa mainitut päätoteuttajan velvollisuudet. Urakkaohjelman kohdassa 1.7 on lueteltu rakennuttajan YKT-osapuolet, erillisurakat ja kohdassa 3.4 muut rakennuttajan hankinnat. YKT-osapuolien hankintarajoja on lisäksi täsmennetty urakkarajaliitteessä. Urakkaan sisältyvät asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisten töiden lisäksi työmaan johtovelvollisuudet sekä työmaapalvelut, jotka koskevat kohdan 3.4 rakennuttajan erillishankintoja ja urakkarajaliitteessä esitettyjä YKT-osapuolien hankintarajoja. Työ tehdään kokonaishintaurakkana. Työmaa toteutetaan kokonaisuudessaan vähäpäästöisenä työmaana. Suunnitelmissa esitetyt määrät eivät ole tilaajaa sitovia. Urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on rakennuttajan asettamien tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimusten täyttävistä tarjouksista hinnaltaan halvin. Tilaajaan sopimussuhteessa olevan urakoitsijan alihankkijalla/aliurakoitsijalla on oikeus antaa urakka edelleen alihankintana/aliurakkana. Hankinnan/urakan ketjuttaminen tätä pidemmälle ei ole mahdollista ilman erityisen perusteltua syytä ja siihen on saatava tilaajan/rakennuttajan kirjallinen suostumus.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääMaa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat (45200000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset