This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-09-14
Ilmoituksen numero2023-136564
TED numero
OstajaorganisaatioEspoon kaupunki (0101263-6 )
PL 640
FI-02070 ESPOON KAUPUNKI
http://www.espoo.fi/hankinnat
Hankinnan otsikkotiedotMarkkinavuoropuhelukutsu: Vuokrahenkilöstön hankinta kasvun ja oppimisen toimialalle
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/92802/notice/136564/overview
Originaali JSON tietue136564.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausMarkkinavuoropuhelukutsu: Vuokrahenkilöstön hankinta kasvun ja oppimisen toimialalle HUOMIO! Tämä ei ole tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai ennakkoilmoitus vaan ilmoitus markkinavuoropuhelun käynnistämisestä osana palvelutuotannon suunnittelua. Espoon kaupunki on tekemässä palvelutuotannon suunnittelua ja kutsuu palveluntuottajia markkinavuoropuheluun. MARKKINAVUOROPUHELUN KOHDE Markkinavuoropuhelun kohteena on vuokratyövoiman lyhytaikaiset, alle kahden (2) viikon sijaistukset Espoon toimipisteissä: - Varhaiskasvatuksessa ja esikoulussa lyhytaikaiset sijaistukset (varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, varhaiskasvatuksen opettaja, avustaja, laitosapulainen suomen- ja ruotsinkielisissä palveluissa) - Perusopetuksessa koulunkäynninohjaajien lyhytaikaiset sijaistukset (koulunkäynninohjaaja/erityiskoulunkäynninohjaaja suomen- ja ruotsinkielisissä palveluissa) MARKKINAVUOROPUHELU Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen haastavan työvoimatilanteen myötä hahmottaa kaikki mahdollisuudet sujuvan palveluntuotannon takaamiseksi. Espoon kaupunki haluaa kuulla palveluntuottajien näkemyksiä vallitsevasta markkinatilanteesta ja mahdollisuuksista sen sisällä. Markkinavuoropuhelu toteutetaan ensisijaisesti kirjallisesti Webropol-kyselyllä syksyn 2023 aikana. Espoon kaupunki voi kutsua kirjalliseen markkinavuoropuheluun osallistuneita palveluntuottajia erilliseen Teamsin välityksellä järjestettävään markkinavuoropuheluun, mikäli Espoon kaupunki katsoo tarpeelliseksi järjestää erillisen markkinavuoropuhelun palvelutuotannon suunnittelua varten. Kuitenkaan kaikkia kirjalliseen markkinavuoropuheluun osallistuneita ei välttämättä kutsuta erikseen Teamsin välityksellä järjestettävään markkinavuoropuheluun. ILMOITTAUTUMINEN Pyydämme markkinavuoropuheluun osallistumisesta kiinnostuneita palveluntuottajia täyttämään kirjallisen markkinavuoropuhelun Webropol-linkin takaa 4.10.2023 klo 14.00 mennessä. Webropol-lomakkeeseen pääsee vastaamaan seuraavasta linkistä: https://link.webropol.com/s/markkinavuoropuhelu472103 Markkinavuoropuhelu ja siinä annetut tiedot eivät sido ketään siihen osallistuvaa tahoa, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääPäivähoitopalvelut (85312100)
Hankintanimikkeistö (CPV) muutLasten päivähoitopalvelut (85312110)
Ala-asteen opetus (80100000)
Esikouluopetus (80110000)
AluekoodiFI1B
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset