This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-09-13
Ilmoituksen numero2023-136485
TED numero2023/S 179-560569
OstajaorganisaatioSosiaali- ja terveysministeriö (0244685-8 )
Meritullinkatu 8
FI-00170 Helsinki
http://www.stm.fi
Hankinnan otsikkotiedotTarjouspyyntö STM/ Nuorten mielenterveyden tuki työelämässä ja työelämään siirryttäessä
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen1 935 500 EUR
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/83480/notice/136485/overview
Originaali JSON tietue136485.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankinnan tausta Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nousua sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä ja rahoituksen saamiseksi jäsenvaltion on esitettävä kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Suomen suunnitelma kokonaisuudessaan löytyy valtioneuvoston verkkosivuilta: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163176 Suomen kestävän kasvun ohjelman pilari 3 liittyy työllisyysasteen ja osaamistason nostamiseen kestävän kasvun vauhdittamiseksi. Pilari 3 sisältää investoinnin Mielenterveys ja työkyky työllisyyden ja tuottavuuden edellytyksenä, jonka toimenpiteiden tavoitteena on mielenterveyden ja työkyvyn vahvistaminen työelämässä. Investointi sisältää neljä osa-aluetta: * Keinot ja menetelmät sekä eri ammattialojen tuki * Työkyvyn kansallinen digialusta * Nuorten mielenterveyden tuki työelämässä ja työelämään siirryttäessä * Julkisen sektorin työkyvyn tuki: Kestävää työelämää –hanke Kansallinen, investointiin Mielenterveys ja työkyky työllisyyden ja tuottavuuden edellytyksenä liittyvä tavoite kaikkien neljän osa-alueen osalta on saavuttaa vähintään 1000 työpaikkaa tai työterveyshuollon yksikköä, jotka osallistuvat ohjelmassa tarjottaviin toimenpiteisiin, kuten koulutuksiin, valmennuksiin tai muihin kehittämistoimenpiteisiin (kvartaali 4/2024 mennessä). Investointikokonaisuuden tavoitteena on henkilöstövoimavarojen ja riskien tunnistamiseen liittyvä, vahvasti ennakoiva työkykyjohtaminen, joka näkyy organisaation strategian tasolla. Organisaatiot opetetaan tunnistamaan erilainen tuen tarve uran eri vaiheissa (nuorilla, työuran keskivaiheilla, ikääntyvillä) ja luomaan työkykyä edistäviä urapolkuja. Kun hallitaan työkyvyttömyysriskejä, pystytään vaikuttamaan työkyvyttömyyden kustannuskehitykseen. Toimenpiteissä huomioidaan henkisen ja fyysisen työkyvyn samanaikainen tukeminen, työympäristötekijöiden yhteys työntekijöiden mielenterveyteen, ja mielenterveyden yhteys mm. työtapaturmiin, kustannuksiin, vaihtuvuuteen ja osaamiseen. Tuetaan työyhteisöjen uudistumiskykyisyyttä ja muutosketteryyttä. Hankinnan kohteen sisällöllinen kuvaus Hankinnan kohteena on Nuorten mielenterveyden tuki työelämässä ja työelämään siirryttäessä –hankkeen toteutus. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 (Hankinnan kohteen kuvaus). Hankkeessa nuorille, työuran alussa tai sille siirtymässä oleville työikäisille tarjotaan matalan kynnyksen mielenterveyttä vahvistavaa tukea sekä työpaikkojen esihenkilöille työkaluja ja osaamista nuorten työntekijöiden tukemiseen. Nuorilla tarkoitetaan tässä kaikkia työelämään siirtymässä ja työuransa alkuvaiheessa olevia henkilöitä heidän iästään riippumatta. Toimenpiteiden kohderyhmänä ovat nuoret, työelämän alussa olevat työntekijät ja koulutuksesta työelämään siirtymässä olevat nuoret, nuorten työpaikkojen esihenkilöt sekä nuoria ohjaavat ja kouluttavat tahot toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Lisäksi kohderyhmänä ovat työpaikkojen johto, henkilöstö, HR-ammattilaiset, työsuojeluhenkilöstö, luottamushenkilöt ja työterveyshuollon asiantuntijat. Palvelu tulee tuottaa suomen tai ruotsin kielellä. Osan palvelusta voi tuottaa myös muulla kielellä, mikäli tämä vastaa palvelun saajien tarpeita. Hankkeen toteuttajalla on päävastuu hankkeen viestinnästä. Ks. tarkemmin Hankinnan kohteen kuvaus (Liite 1).
Hankintanimikkeistö (CPV) pääTutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut (73200000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muutTutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut (73200000)
AluekoodiFI
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset

Päätös päivämäärä2023-08-31
SopimusnumeroVN/3679/2023
MyyjätSilta Valmennusyhdistys ry (FI),  1618557-2 
Kuntoutussäätiö (FI),  0117089-6 
Diakonia ammattikorkeakoulu DIAK (FI),  0115776-3 
Valo Valmennusyhdistys ry (FI),  2797994-1 
Vaasan yliopisto (FI),  0209599-8 
Tampereen ammattikorkeakoulu (FI),  1015428-1 
Väestöliiton Hyvinvointi Oy (FI),  0783843-9 
Mielenterveyden keskusliitto ry (FI),  0545957-4