This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-09-12
Ilmoituksen numero2023-136381
TED numero2023/S 178-557378
OstajaorganisaatioHelsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala (0201256-6 )
PL 58208
FI-00099 HELSINGIN KAUPUNKI
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
Hankinnan otsikkotiedotMarkkinavuoropuhelukutsu: Tapaninkylän (1.10.2024-30.9.2027) ja Vuosaaren (1.10.2024-30.9.2029) kunnossapidon alueurakoiden infotilaisuus
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/92682/notice/136381/overview
Originaali JSON tietue136381.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHelsingin kaupunki järjestää 10.10.2023 klo 13:30-16:30 infotilaisuuden ja markkinavuoropuhelun kilpailutukseen myöhemmin tulevista Tapaninkylän ja Vuosaaren katu- ja viheralueiden kunnossapidon alueurakoista. Tilaaja toivoo sähköpostitse vastauksia alla oleviin kysymyksiin markkinavuoropuhelun tueksi. Vastaukset kysymyksiin lähetetään viimeistään 2.10.2023 klo.16:00 sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. ENNAKKOKYSELYN KYSYMYKSET 1. Hankintayksikkö on kaavaillut ympäristönsuojeluun liittyviksi päästöluokkavaatimuksiksi: - Kuorma-autot KOV 2014 tai EURO VI - Työkoneet KOV 2015 / STAGE IV, pois lukien koneluokat PT, TEL ja TH - Henkilöauto- ja pakettiautokalusto Euro6 Lisäksi on harkittu, että urakassa käytettävistä pientyökoneista ja -laitteista tulee 100 % kappalemäärästä olla muulla kuin polttomoottorilla toimivia (esim. akkukäyttöisiä). Hankintayksiköllä on tiedossa, että päästöluokkavaatimukset ja ympäristönsuojelukriteerit tiukentuvat alueurakoiden sopimuksen aikana vuonna 2025. Hankintayksikkö on kaavaillut, että ympäristösuojeluun liittyviä tiukempia kriteerejä, esim. korkeampi päästöluokka (Stage V), vaihtoehtoisen käyttövoiman (biopolttoaine (2.sukupolvi), biokaasu, sähkö, vety) käyttö ym. lisätään laatupisteytykseen. a. Miten arvioisitte tiukempien ympäristönsuojelun kriteerien vaikuttavan tarjoukseenne? b. Miltä osin kykenisitte täyttämään kaavaillut tiukemmat ympäristönsuojelun kriteerit? (huom. raskas ja kevyt kalusto) c. Millaisia laatupisteytettäviä ympäristövaatimuksia ehdottaisitte hankintayksikölle? d. Miten teidän mielestänne pitäisi ottaa huomioon hankinnassa sopimusaikana tiukentuvat vaatimukset ja kriteerit? e. Miten alueurakan pituuksien ero vaikuttaa mielestänne aiheeseen? 2. Hankintayksikkö on kaavaillut, että joitakin laadun ja ympäristönsuojelun tason nostoja jätettäisiin myöhemmin poliittisessa päätöksen teossa valittaviksi, tarkoittaen, että ne olisivat erikseen hinnoiteltavia optioita. a. Miltä tämä kuulostaa teistä? b. Millaisia laadun ja ympäristönsuojelun tason nostoja näkisitte mahdollisiksi hinnoitella optioina? c. Millaisena koette ajatuksen, jossa 2025 voimaan tulevia päästöttömyysvaatimuksia hinnoiteltaisiin optiona? (Hankintayksikön työmaat ovat fossiilivapaita. Hankintayksikön työmailla käytettävistä työkoneista, sekä työmaiden sisäisissä kuljetuksissa käytettävistä ajoneuvoista 100 % toimii fossiilivapailla polttoaineilla, joista lisäksi vähintään 20 % toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä.) d. Miten kehittäisitte em. optio -ajatusta? 3. Hankintayksikkö harkitsee kunnossapitotyöstä aiheutuvien pienhiukkaspäästöjen (alle 10 mikrometriä) sekä mikromuovipäästöjen vähentämiseen liittyvien vaatimusten tai laatupisteiden lisäämistä (esim. mäntyöljypohjainen biohartsimassa tiemerkinnöissä, ajoneuvojen 100 % nastarenkaattomuus). a. Millaisia keinoja teillä on tiedossa pienhiukkaspäästöjen ja/tai mikromuovipäästöjen vähentämiseen? b. Mitä tiedossanne olevista keinoista pystyisitte hyödyntämään kunnossapidossa, ja mitä niistä olette käyttäneet aiemmin? 4. Hankintayksikkö harkitsee hankintojen (Tapaninkylän alueurakka / Vuosaaren alueurakka) jakamista katualueiden alueurakaksi ja viheralueiden alueurakaksi. a. Miltä tämä kuulostaa teistä? b. Miten kaavailtu jako vaikuttaisi tarjoukseenne? c. Miten kehittäisitte jakamisajatusta? 5. Hankintayksikkö on määrittänyt Tapaninkylän alueurakan kestoksi vain kolmivuotta, johtuen tulevista aluemuutoskaavailuista. Tapaninkylän alueurakan päättymisen jälkeen neljä alueurakkaa yhdistettäisiin kahdeksi isommaksi alueurakaksi. Kaarelan ja Tapaninkylän alueurakoista muodostettaisiin yksi alueurakka ja Suutarilan ja Mellunkylän alueurakasta muodostettaisiin yksi alueurakka. a. Millaisia vaikutuksia arvioisitte Tapaninkylän alueurakan vain 3-vuotisella kestolla olevan teidän näkökulmastanne? b. Millaisia vaikutuksia arvioisitte uusien 2027 alkavien alueurakoiden kokojen kasvulla olevan toimintaanne ja kiinnostukseenne osallistua niiden hankintaan? c. Miten kehittäisitte hankintayksikön alueurakoiden vuoden 2027 aluejakosuunnitelmia? 6. Hankintayksikkö harkitsee muutoksia bonus-aiheisiin. a. Millaisista bonus-aiheista olette kiinnostunut? b. Miten molemmat sopimusosapuolet hyötyisivät bonus-aiheista? c. Miten kehittäisitte bonus-järjestelyä toimivammaksi? d. Miten suhtaudutte bonusaihioon, jossa jompikumpi sopimusosapuoli tekee sopimusaikana oma-aloitteisen kehitysehdotuksen, jonka lopputulos on mitattavissa ja arvioitavissa? 7. Hankintayksiköllä on tiedossa, että nurmialueita pitäisi muuttaa niityiksi sopimuksen aikana tarkoittaen, että nurmenleikkuuta vähennettäisiin tarjouspyyntövaiheen määrästä. Muutostarve aiheutuu mm. luonnon monimuotoisuuden, hiilinielujen lisäämisen ja päästöjen vähentämisen tarpeen vuoksi. a. Millaisia mahdollisuuksia arvioisitte teillä urakoitsijana olevan suunnitella näitä muutoksia? b. Miten arvioisitte tämän vaikuttavan töiden järjestelyyn ja aliurakoittamiseen? c. Mikä on mielestänne oikeanlainen hinnoittelumekanismi tällaisessa muutoksessa? d. Miten muutokset tulisi sopimusaikana mielestänne toteuttaa? 8. Hankintayksikkö kaavailee luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi muun muassa lahopuiden ja risujen hyödyntämistä. a. Millaisia mahdollisuuksia arvioisitte teillä olisi urakoitsijana olevan suunnitella luonnon monimuotoisuuden tukemista esim. lahopuiden ja risujen hyödyntämisellä? b. Pitäisikö asia mielestänne huomioida erikseen hinnoiteltavana lisätyönä tai jollain muulla menettelyllä? Jos muulla, niin millä? 9. Hankintayksikkö kaavailee, että ekologisen ja kestävän kehityksen osaaminen tulisi osaksi vaatimuksia. Ekologinen ja kestävän kehityksen osaaminen osoitetaan mm. alaan liittyvällä tutkinnolla tai lisäkoulutuksella, kuten LUMOtarhuri -osatutkinto tai HAMK kestävän kehityksen osaaja. Ekologista tai kestävän kehityksen osaamista hyödynnetään mm. dynaamisten istutusten, hulevesirakenteiden ja niittyjen hoidossa sekä esim. katurakenteiden korjaamisessa. a. Miltä tämä kuulostaa teistä? b. Miten vaatimus pitäisi mielestänne muotoilla? c. Miten arvioisitte muutoksen vaikuttava hinnoitteluun? 10. Hankintayksiköllä on tiedossa, että talvihoidon varautumissuunnitelma päivitetään sopimusaikana. Varautumissuunnitelman päivityksen myötä suunnitelmassa tullaan mm. esittämään erilaisten talviolosuhteiden kriteerit. Varautumissuunnitelmassa esitettävät asiat voivat vaikuttaa siihen, miten talvihoitoa tehdään poikkeuksellisissa talviolosuhteissa. a. Miltä tämä kuulostaa teistä? b. Miten asia pitäisi mielestänne huomioida hankinnassa? c. Miten arvioisitte muutoksen vaikuttava hinnoitteluun? 11. Helsingin kaupungin nykyisissä kunnossapidon alueurakoissa urakoitsija vastaa tukikohtien ja varastojen tilojen ja alueiden hankkimisesta. Hankintayksikkö harkitsee tähän mahdollisia sopimusmuutoksia. a. Millaisia muutoksia toivoisitte tukikohtien ja varastojen tilojen ja alueiden järjestämisen vastuisiin? b. Minkälaista yhteistyötä toivoisitte kaupungin kanssa asian osalta? 12. Hankintayksikkö kaavailee muutoksia tilaajan omaisuuserien ja materiaalien varastointivastuuseen, kuten omaisuuserien ja/tai materiaalien siirtäminen urakan päätyttyä Helsingin kaupungin rajojen sisällä tietyn etäisyyden ja materiaalimäärän verran. a. Miten koette tällaisen muutoksen? b. Millaisia muita muutoksia teillä on tiedossa liittyen tilaajan materiaalien varastointiin? 13. Hankintayksikkö harkitsee muutoksia pyöräteiden tehostetun talvihoidon urakointiin. a. Pidättekö tiettyjen pyöräreittien siirtoa omaan reittiurakkaansa suositeltavana? b. Mitä reittejä urakka-alueilla kannattaisi/voisi siirtää mielestänne erilliseen reittiurakointiin? c. Pidättekö mahdollisena, että tiiviimmässä katutilassa ajoradan vieressä olevaa pyörätietä hoitaisi eri toimija kuin ajorataa? Miten sovittaisitte tällöin hoitotoimenpiteet yhteen, jos ajoradalta aurataan lumet pyörätielle, ja kenelle tulisi kuulua lumen poiskuljetus? d. ELY-keskuksella ja muilla kaupungeilla on Helsingin kaupungin reitteihin päättyviä pyöräteitä. Miten mielestänne tällaisten kohtaavien reittien rajapintojen määrittely tulisi järjestää? 14. Hankintayksikkö harkitsee muutoksia omavalvonnan velvoitteisiin, muun muassa konenäön hyödyntämisen velvollisuuden lisäämisellä. a. Miten suhtaudutte konenäköön omavalvonnassa? b. Miten olette hyödyntäneet konenäköä nykyisissä tai aiemmissa tehtävissä? c. Millaisia ajatuksia teillä on omavalvonnasta yleensä? 15. Millaisia muita asioita haluaisitte tuoda hankintayksikön tietoon hankinnan valmistelun tueksi?
Hankintanimikkeistö (CPV) pääViemäröinti-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut (90000000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka

Sopimukset