This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-09-12
Ilmoituksen numero2023-136366
TED numero2023/S 178-557189
OstajaorganisaatioKaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (2472908-2 )
Patteristonkatu 3 D
FI-50100 Mikkeli
http://www.xamk.fi
Hankinnan otsikkotiedotTyöterveyshuollon palvelut. Xamk
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio2 000 000 EUR
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/92670/notice/136366/overview
Originaali JSON tietue136366.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausHankittava palvelut, mitkä kuvataan tarkemmin yhteistyössä päivittyvään toimintasuunnitelmaan, ovat seuraavat: • Hoidon tarpeen arviointipalvelu, mikä seuloo oikeat asiakkaat oikeille vaikuttavimmille hoitopoluille kohtaamaan yleislääkärin tai työterveyslääkärin tai työterveyshoi-tajan tai työfysioterapeutin etänä tai läsnä (tilaajalla on käytössä max 7 vuorokauden nk. omailmoitesairauspoissaolokäytänne), ALV - Tarjoajaa pyydetään kuvaamaan erillisessä tarjouksen vapaamuotoisessa liitteessä lyhyesti tarjoamansa palvelukonsepti ja lataamaan kuvaus tarjouksensa yhteyteen sille varattuun paikkaan. • Digitaaliset seulovat terveyskyselyt (ALV) asiantuntijatyötä tekeville, joiden perusteella asiakkaat ohjautuvat tarpeen mukaan työterveyshoitajan tai työfysioterapeutin vastaanotolle etänä tai läsnä, KL1 • Lakisääteiset terveystarkastukset työntekijöille, joilla altisteita työssään, KL1 • Työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden työkyvyn tukitoimet työntekijöille sekä ohjanta ja neuvonta yksilöille ja ryhmille etänä ja läsnä, KL1 • Työkyvyn selvittämistä ja tukemista varten tarvittavat erikoislääkärin konsultaatiot työterveyslääkärin lähetteellä (kaikki erikoisalat), KL1 • MRI tutkimukset, KL1 • Esihenkilöille tuki työkykyjohtamiseen: työterveyslääkärin tai työterveyshoitajan tai työterveyspsykologin tai työfysioterapeutin konsultaatiot, etänä tai läsnä, KL1 • Tekoäly (tai vastaava ei-manuaalinen menetelmä) seulomaan potilasdataa ja hälyttämään työkyvyn alenemasta työterveyshuollon asiakasvastuulliselle tiimille • Työfysioterapeutin konsultaatio/ohjanta ja neuvonta (myös etänä) sekä nk. suorat työfysioterapeutin vastaanotot hoidon tarpeen arvioinnin kautta, KL1 • Työterveyspsykologin konsultaatio/ ohjanta ja neuvonta enintään x5 (myös etänä), KL1 • Ravitsemusterapeutin konsultaatiot enintään x3 työterveyslääkärin lähetteellä/ongelma, myös etänä, olennaisesti työkykyyn liittyvissä asioissa, KL1 • Sosiaalialan asiantuntijan hyödyntäminen tarvittaessa etänä ja läsnä, KL1 • Erilaiset työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja/tai asiantuntijoiden tuottamat yksilövalmennukset (esim. uni, kipu, ravitsemus) etänä ja läsnä • Erilaiset työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja/tai asiantuntijoiden pitämät ryhmät (esim. uni, kipu, ravitsemus) tarpeen arvioinnin/ yksilöllisen työkykysuunnitelman mukaisesti etänä ja läsnä • Matalan kynnyksen mahdollisesti osin digitaalisia kanavia (chat) kautta tuotettavat mielenterveyspalvelut, KL1 • Mielialavalmentajan vastaanotot etänä tai läsnä x10, KL1 • Työhön liittyvät rokotukset (työn altisteet tai työmatkat), KL1 • Debriefing, KL1 • Työterveyslääkärin, yleislääkärin, työterveyshoitajan ja sairaanhoitajan vastaanotot hoidon tarpeen arvioinnin kautta etänä tai läsnä palveluntuottajan tiloissa, vastaan-otot myös iltaisin ja viikonloppuisin etänä tai läsnä palvelun tuottajan toimipaikoissa, KL2 ja KL0 • Yleislääkäritasoiset laboratoriotutkimukset ja kuvantamisen tutkimukset, KL1 ja KL2 • ENMG eli hermo-lihastoimintatutkimukset, KL1 ja KL2 • Yleislääkäritasoiset polikliiniset toimenpiteet, KL2 • Lyhytterapia max x20 työkykyneuvottelun perusteella, etänä tai läsnä • Fysioterapia max x3 asiakasvastuullisen työterveyslääkärin lähetteellä • Tetanus- ja jäykkäkouristusrokotetehosteet, KL1 ja KL0 • Influenssarokotteet, KL0 ja KL2 • Ensiapuluonteiset lääkkeet ja hoitotarvikkeet vastaanotolla, KL0 • Työkyvyn johtamisen sähköinen työkalu HR:n ja esihenkilöiden käyttöön, ALV • Tarjoajaa pyydetään kuvaamaan erillisessä tarjouksen vapaamuotoisessa liitteessä lyhyesti TULES-palvelukonseptinsa ja lataamaan se tarjouksensa yhteyteen sille varattuun paikkaan. • Tarjoajaa pyydetään kuvaamaan erillisessä tarjouksen vapaamuotoisessa liitteessä lyhyesti tarjoamansa MIELI-palvelukonseptinsa ja lataamaan se tarjouksensa yhtey-teen sille varattuun paikkaan. Tilaaja pidättää myös oikeuden sopimuskaudella ottaa käyttöön seuraavat Palvelut, osittain tai kokonaan, joiden hinnoittelussa käytetään tarjottuja hintalomakkeen (liite 2) hintoja: • Erikoislääkärikonsultaatiot, KL2 • Magneettiröntgen, KL2 • Tähystystutkimukset, KL1 ja KL2 Tarjouspyyntö on julkaistu kokonaisuudessaan erillisellä liitteellä, joka löytyy kohdasta Liitteet ja linkit.
Hankintanimikkeistö (CPV) pääTyöterveyshuollon palvelut (85147000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muutTyöterveyshuollon palvelut (85147000)
AluekoodiFI, FI1
Pääasiallinen suorituspaikkaKotka, kouvola, Mikkeli, Savonlinna

Sopimukset