This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2023-07-03
Ilmoituksen numero2023-132489
TED numero2023/S 129-409581
OstajaorganisaatioTurun Yliopisto (0245896-3 )
Yliopistonmäki
FI-20014 Turun yliopisto
http://www.utu.fi
Hankinnan otsikkotiedotSopimus -Siivouspalvelut Kupittaan kampus ja erillisrakennukset
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio1 300 000 EUR
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen1 300 000 EUR
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/85995/notice/132489/overview
Originaali JSON tietue132489.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausTarjouspyyntö on koskenut tarjouspyynnön ja liitteen 3 mukaisten rakennusten, sopimuskauden aikaisine mahdollisine muutoksineen (Tilaaja ilmoittaa), ylläpito- ja lisäsiivouspalveluja tai muita tarjouspyynnössä kuvattuja siivouspalveluita. Rakennusten sijainti ilmenee aluekartasta liite 2 (kampuskartta) ja muusta tarjouspyynnön kuvauksesta. Liitteessä 3 on rakennuksittain eritelty tämän hetkisen tiedon perusteella, montako eri siivoustason (puhtaustaso) (1a,1b, 2a, 2b ja 3) mukaista neliötä kussakin rakennuksessa on. Kukin siivoustaso kuvaa Tilaajan vaatimaa ehdotonta vähimmäispuhtaustasoa. Tarjousten yhteismitallisuuden varmistamiseksi tarjoajan edellytetään suorittavan tarjouslaskennan liitteen 3 mukaisten neliömäärien mukaisesti. Käyttäjän ilmoituksesta siivoustasoja voidaan muuttaa tilaajan yksipuolisesta ilmoituksesta siten kuin tarjouspyynnössä/tarjouspyynnön liitteenä olevassa Sopimusluonnoksessa kohdassa hinnat (liite 4) on kuvattu. Yliopiston tilat on ylläpitosiivouksen osalta jaettu viiteen eri puhtaustasoluokkaan 1a, 1b, 2a, 2b ja 3. Kutakin siivoustasoa koskevat vähimmäisvaatimukset ilmenevät liitteestä 5 (Puhtaustasot). Liitteestä 5 ilmenee myös lisäsiivousta koskevat tiedot. Liitteen osalta kiinnitetään erityistä huomiota kunkin siivoustason mukaisen vaaditun yleisvaikutelman saavuttamiseen. Tämän lisäksi joidenkin erityisten siivouskohteiden tai opetuksettoman ajan siivoustoimien osalta on annettu erityisiä täydentäviä siivousmääräyksiä tai erityisesti huomioitavia seikkoja liitteellä 6. Ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta tarkennetaan palveluntoimittajalle kukin huone- ja muu tila siivoustasokohtaisesti (jyvitys). Liitteellä 7 Laskutusohjeet on annettuka tarkempia määräyksiä laskutuksen toteutuksesta. Pohjakuvat liitteiden tarkoitus on antaa yleiskuva tilojen pohjakartasta, huoneiden, eri tilojen sijoittelusta ja kokoluokasta samoin kuin vastaavista seikoista. Tarjouspyynnön muissa osissa ilmoitetut tiedot syrjäyttävät pohjakuvissa mahdollisesti olevat poikkeavat maininnat. Siivoustoiminta on suunniteltu alkavaksi 1.9.2023 lukien. Yhteenveto liitteistä: Liite 1 Yleiskuvaus Liite 2 Kampuskartta Liite 3 Siivousalat rakennuksittain Liite 4 Sopimusluonnos Liite 5 Puhtaustasot Liite 6 Siivouksen erityishuomiot Liite 7 Laskutusohjeet Liite 8 Pintalatiedot.zip
Hankintanimikkeistö (CPV) pääSiivous- ja puhdistuspalvelut (90910000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1C1
Pääasiallinen suorituspaikkaTurku

Sopimukset

Päätös päivämäärä2023-06-30
SopimusnumeroTY/293/02.04.00/2023
MyyjätRTK-Palvelu Oy (FI),  2659323-8